Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg (sinds 2020 hebben ook de Bospark huisartsen zich hierbij aangesloten)
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn (sinds 2020 hebben ook de huisartsenpraktijken Het Ambacht en Saffier zich hierbij aangesloten) 

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Interview huisarts mbt inzage patientendossier

Nieuws MijnGezondheid.net: nieuwe versie Medgemakapp beschikbaar dec 2020

Op woensdag 16 december tussen 20:00 en 24:00 uur vinden er voorbereidingen plaats voor de nieuwe versie van de app MedGemak. Binnen dit tijdbestek kunt u geen gebruik maken van MijnGezondheid.net en de app MedGemak. Een aantal dagen na de voorbereidingen kunt u de nieuwe versie van de app downloaden in de Apple Store en Google Play Store.

In dit nieuwsbericht lichten wij toe welke onderdelen in de nieuwe versie zijn toegevoegd of gewijzigd.

GIP op beeldscherm (GOB) en Kijksluiter integratie
Vanaf deze versie is de geneesmiddelinformatiefolder in PDF (GIP) vervangen door een interactieve variant: GIP op beeldscherm (GOB).

De geneesmiddelinformatie voor de patiënt wordt digitaal aangeboden vanuit het medicatieoverzicht in MedGemak. Via de knop Informatiefolder bij een medicijn, komt de patiënt op de GOB voor dit medicijn.

Vanuit deze functionaliteit kan de patiënt ook een animatievideo van Kijksluiter raadplegen.

 

Meer details in de optie Zorgverleners beschikbaar
Vanaf deze versie krijgen patiënten via de optie Zorgverleners meer inzicht in gegevens van zorgverleners die de app aanbieden, zoals het telefoonnummer, de website en overige informatie.

Overige verbeteringen
De verstrekker van het medicijn is toegevoegd aan het medicatieoverzicht, zodat dit ook inzichtelijk is voor de patiënt. Tevens is het mogelijk gemaakt om meer tekens te gebruiken bij het versturen van een e-consult vanuit MedGemak.

Privacy en security verbeteringen
Er zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd op het gebied van privacy en security.

­