Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

 • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
 • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
 • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
 • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
 • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Diabetes type 2 patiënten gezocht voor deelname aan onderzoek 'Samen Beter'

Madelon Heemskerk is werkzaam als Verpleegkundige In Opleiding tot Specialist (VIOS) binnen huisartsenpraktijk Prelude en zal komend jaar afstuderen. Zij is bezig met een onderzoek over groepsbehandeling bij diabetes mellitus type 2 en op zoek naar ca 20 deelnemers voor het onderzoek ‘Samen Beter’. Hierin staat de volgende vraag centraal: Hoe verandert het zelfmanagement van patiënten met diabetes type 2 na een drie maanden durende groepsbehandeling gericht op zelfmanagement en is er een verandering van het HbA1c?

Groepsbehandeling
De groep zal een programma gaan volgen gebaseerd op groepsmanagement. Dit programma bevat een maandelijkse bijeenkomst van 3 uur.  De bijeenkomsten worden gegeven door de verpleegkundig specialist.

Tijdens elke bijeenkomst is aandacht voor het volgende: eigen verhaal; diabetes mellitus type 2; de behandeling; hyper/hypo; controleren van de bloedglucose; voeding (koolhydraten en gewicht);beweging ; complicaties en risicofactoren; mijn diabetes-actieplan; brandende vragen. De behandeling duurt drie maanden en is gericht op het verhogen van de zelfmanagement en het verlagen van het HbA1c. De educatie wordt zo verzorgd dat het voor iedereen begrijpelijk is en te onthouden is. Uiteindelijk zullen alle deelnemers in staat zijn te vertellen wat hun ziekte precies inhoudt, wat er gebeurt in hun lichaam, hoe zij dit kunnen regelen en wat hun invloed hierop is. Elke bijeenkomst staan alle thema’s centraal maar worden deze anders ingevuld. Zo zal het stukje voeding de eerste bijeenkomst koolhydraten spel bevatten, de tweede bijeenkomst over etiketten lezen in de supermarkt gaan en de derde bijeenkomst het 100 calorieën spel bevatten. Het thema beweging bevat een spel over hoeveelheid calorieën verbranden, een stuk wandelen en een les over spieren, verbranding en diabetes.

Alle complicaties en alle risicofactoren komen aan bod en er is ruimte voor lotgenotencontact en vragen aan de verpleegkundige.

Voorafgaand aan de eerste en na de derde bijeenkomst krijgen de deelnemers een labformulier mee om het HbA1c te laten bepalen op de praktijk. Na afronding van het onderzoek en voorafgaand aan het onderzoek worden vragenlijsten ingevuld door de deelnemers.

Onderzoeksgroep
De populatie bestaat uit patiënten met de diagnose diabetes type 2. De doelpopulatie betreft patiënten met diagnose diabetes type 2, zonder insulinegebruik en reeds onder behandeling binnen de huisartsenpraktijk.

De onderzoeksgroep komt tot stand door ondergenoemde criteria.

Inclusiecriteria:

 • De patiënt heeft bestaande diagnose diabetes mellitus type 2;
 • De patiënten moeten beschikbaar zijn op alle drie de voorgestelde data ( 3 december, 7 januari en 11 februari).

Exclusiecriteria :

 • Insuline gebruik: Voor insulinegebruik moet de educatie en zelfzorg zich op heel andere onderwerpen richten, zoals insuline-insufficiëntie, spuitschema’s, soorten insuline en pennen etc.; dit past niet binnen de tijd die we nu al nodig hebben voor diabetes zonder insulinegebruik;
 • Zwangere vrouwen: Zwangerschapsdiabetes is vaak tijdelijk en vereist andere aanpassingen gericht op gezondheid bij zwangerschap;
 • Communicatieproblemen ( niet kunnen lezen, horen, praten, MMSE <24): Voor het volgens van de educatie is een bepaalde mate van cognitie gewenst om de opgedane kennis toe te kunnen passen;
 • Deelname aan ander leefstijlprogramma(via de diëtiste ) tegelijkertijd of in de afgelopen drie maanden: Dit kan voor confounding zorgen. Het HbA1c dat afgenomen wordt tijdens de pre-meting meet het gemiddelde glucosegehalte in het bloed van de drie maanden voorafgaand aan het meetmoment.

Indien u voldoet aan de inclusiecriteria en interesse heeft om mee te doen aan het onderzoek, laat dit dan zsm weten bij uw behandelend praktijkondersteuner of huisarts. Hij/zij kan u een aanmeldformulier verstrekken.

Wandelgroep Diabetes Challenges

BETER werd uitgenodigd om mee te lopen met een groep wandelaars die meedoen aan de Bas van der Goor - Diabetes Challenge georganiseerd door Alphen Beweegt en zorgverleners van Alphen op één Lijn (AOEL). 

Maandagavond om half acht verzamelen de wandelaars zich voor huisartsenpraktijk Prelude. De opkomst is aanzienlijk, 20 mensen lopen vanavond mee en nog eens 10 mensen zijn absent vanwege vakantie of andere redenen. Voor Alphen Beweegt lopen vandaag vrijwilliger Achmed  en buurtsportcoach Ton Bouman mee. Voor AOEL loopt farmaceutisch consulent Linda Koot mee en diëtist Marjolein Ghijssen. Het is al gelijk gezellig, er wordt onderling volop gepraat en gelachen, een goed teken!

Er wordt in twee groepen gelopen, de mensen die een kleine 5 kilometer lopen en de groep die ca. 2 ½ kilometer loopt.

Van Huisartsenpraktijk Prelude lopen we via de Bachsingel naar het Dijkslootpad, dit wandel/fietspad lopen we af tot ongeveer het Ooievaarspad.

Al direct op de Bachsingel raak ik met Jet Boudewijn in gesprek. Zij doet voor de tweede keer mee aan deze georganiseerde wandelingen en heeft er een vast wandelgroepje van vijf mensen aan over gehouden. Ze loopt met haar groepje een paar keer per week, ze gaan met elkaar wel eens uit eten en zijn samen naar Soldaat van Oranje geweest. Ze vindt het heerlijk om op deze manier ook een leuk vriendinnenclubje te hebben. 

Ondertussen valt de groep, door het verschil in snelheid, uiteen in verschillende kleine groepjes lopers.

Jet Boudewijn heeft zelf geen diabetes, maar loopt mee omdat ze een aantal jaren geleden een herseninfarct heeft gehad en in beweging wil blijven. Door de beweging en het sociale aspect voelt ze zich vitaal. Haar medelopers stemmen hier volmondig mee in. 

Op het bruggetje bij het Windepad wordt even door een aantal wandelaars op elkaar gewacht. Hierna steken we brug over en de terugtocht ingezet.

Om af en toe een paar andere lopers te spreken moet ik mijn normale looptempo behoorlijk opschroeven, ik loop me rot om wat mensen in te halen. Jet Boudewijn vertelt dat vorig jaar het tempo van de groep dichterbij elkaar lag, dit jaar is de samenstelling van de groep anders en is ervoor gekozen om de groep op te splitsen. De wat minder snelle lopers krijgen hierdoor niet het gevoel dat ze de groep tot last zijn. 

Bij de President Kennedylaan keren we terug naar het Dijkslootpad en lopen dezelfde weg terug naar de Preludepraktijk.

Jet Boudewijn vertelt dat van de drie Alphense loopgroepen 34 van van de in totaal 51 lopers meegaan naar de finale van de Diabetes Challenge op 28 september in Den Haag. Bij de Uithof komen dit jaar misschien wel 5.000 wandelaars bij elkaar als afsluiting van de sinds maart van dit jaar georganiseerde wandelingen. Jet vertelt dat het voor de meeste mensen van de groep niet het einde van het wandelen betekent, het is 'natuurlijk belangrijk dat je doorgaat met bewegen'. 

Aangekomen bij de huisartsenpraktijk van Prelude wordt nog wat nagekletst en wordt aangekondigd dat volgende week een rondje om de Zeegerplas wordt gemaakt. 

Ik neem afscheid van deze gezellige wandelgroep, ik kan iedereen aanraden zich bij een van de loopgroepen aan te sluiten!

Peter Remerij, redacteur

­