Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf zogenaamde GES’en (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De GES’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Geslaagde voorlichtingsavond over artrose

Zo’n 200 mensen hebben op 6 februari j.l. de voorlichtingsavond over artrose in zalencentrum de Bron bezocht, allen mensen die ingeschreven staan bij Huisartsenpraktijk Prelude. Huisarts Gebel, apotheker Hazelzet en fysiotherapeut Jongejan hebben een presentatie over artrose gehouden. Heeft u interesse in deze presentaties klik dan hier. De aanwezigen meldden achteraf het ene zeer informatieve avond gevonden te hebben. Zo kwam het feit dat artrose niet verergert door bewegen voor veel mensen als een verrassing. Er kwamen na afloop ook veel vragen uit de zaal. Voor meer informatie over artrose kunt u onder andere kijken op www.thuisarts.nl, www.reumafonds.nl en www.rijnlandorthopedie.nl.

Met vriendelijke groet,
Ruud Gebel
A laugh a day keeps the doctor away

MijnGezondheid.net weer beschikbaar en verbeterd!

Beste klant,

Op 9 en 10 januari 2018 was MijnGezondheid.net. tijdelijk niet beschikbaar wegens werkzaamheden aan de onderliggende architectuur van MijnGezondheid.net. Via dit bericht willen wij u mededelen dat de werkzaamheden succesvol zijn afgerond en dat MGn weer voor u beschikbaar is. U kunt vanaf nu gebruik maken van de doorgevoerde verbeteringen.

Bekijk hier de verbeteringen

­