Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf zogenaamde GES’en (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De GES’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Gezondheidsmarkt 2018, Save the date: 13 en 14 november!

Ook in 2018 is besloten om een gezondheidsmarkt te organiseren. De huisartsenpraktijken Dillenburg, Het Centrum, Lupine, MedZorg en Prelude werken intensief samen met de apotheken, fysiotherapeuten, diëtisten en andere eerstelijns zorgverleners binnen Alphen aan den Rijn en willen de zorg nog beter op elkaar afstemmen teneinde de kwaliteit van deze zorg te verhogen. Een onderdeel van deze kwaliteit is het bevorderen van zelfmanagement van de (chronische) patiënt. Dit kan alleen als deze patiënt goed geïnformeerd wordt over de aandoening en de behandelmogelijkheden. Dit gebeurt al in de spreekkamers en door het aanbod van cursussen, maar een gezondheidsmarkt is de ideale plek om allerlei eerstelijns zorgverleners te spreken en de mogelijkheden op het gebied van een gezonde leefstijl en gezondheid te onderzoeken.

Waar en wanneer
Dinsdag 13 en woensdag 14 november van 13.00 – 17.30 uur in zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2 te Alphen aan den Rijn. Voor uw gezondheid is het uiteraard het beste om met de fiets of lopend te komen, maar indien u met de auto komt dan kunt u parkeren in de parkeergarage tegen een tarief van € 0,10 per 17 minuten.

Voor wie
Voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezonde leefstijl en graag informatie wil over diverse gezondheidsonderwerpen en wil kijken of er risicofactoren zijn die de kans op een chronische aandoening verhogen. Maar natuurlijk ook voor de mensen die al een chronische aandoening hebben zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten, astma, angst- en stemmingsstoornissen en ouderdomsklachten. Wat kunnen zij nog ondernemen om de risico’s op complicaties te verkleinen? Bent u nieuwsgierig wat er zoal te doen is, lees dan verder.

Aanbod
Op de gezondheidsmarkt zijn er vele (gratis) activiteiten, waaronder het meten van uw bloedsuikerwaarde, en uw bloeddruk. Als u een eigen bloedsuikermeter hebt, kunt u deze gratis laten controleren. Ook voor de controle van uw inhalatietechniek (bij patiënten met COPD en/of astma) kunt u terecht.
U kunt informatie krijgen over medicijnen, voeding, beweging, voetverzorging en voetklachten, mond- en oogverzorging en de netvliesfoto bij mensen met diabetes.
Op de markt zijn praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners (GGZ), apothekers, apothekersassistenten, fysiotherapeuten, diëtisten en andere zorgverleners aanwezig. Zij kunnen u voorlichten over een gezonde leefstijl en over wat u zelf kunt doen om de gevolgen van uw chronische aandoening zo beperkt mogelijk te houden.
Ook Tom in de buurt en diverse patiëntenverenigingen zoals het Longfonds en de DVN zijn aanwezig. Nieuw dit jaar is de aanwezigheid van de Oogvereniging Nederland, het Parkinsoncafé, Alzheimercafé en schoentechnieker Mieremet. Ook zij vertellen u graag wat zij voor u kunnen betekenen. De DVN zal dit jaar ook diverse workshops geven waarin  diabetes en medicijnen, voeding, bewegen en zelfcontrole aan bod komen. U kunt zich hiervoor alleen op de dagen zelf en op locatie aanmelden. Daarnaast zijn er ook diverse thuiszorgorganisaties aanwezig: de wijkverpleegkundigen beantwoorden graag uw vragen.

Wilt u precies weten welke organisaties er aanwezig zijn?


Extra informatie en aandacht voor deze gezondheidsmarkt ontvangt u binnenkort via de media en vindt u op de websites van de eerstelijns zorgverleners die hieraan meewerken, maar ook in de apotheken, huisartsenpraktijken en fysiotherapiepraktijken.

Tot ziens op de gezondheidsmarkt!

De beste apps voor jouw gezondheid!

Bent u op zoek naar betrouwbare gezondheidsapps. Ga dan www.ggdappstore.nl  

 

­