Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Hulp Nodig?

Patiëntenbrief 21 maart 2020

Op 21 maart is er namens de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en dietisten die zijn aangesloten bij Alphen op één Lijn de onderstaande patientenbrief verstuurd inzake het behandelbeleid ivm Coronacrisis.

Beste mevrouw, meneer, 

De afgelopen week is voor iedereen een vreemde week geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders ingericht. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties de we ontvangen. Veel patiënten hebben mondkapjes gebracht die wij kunnen gebruiken! Heel veel dank en blijf dit doen, ze zijn nog steeds nodig!

Door deze verandering is er vaak alleen telefonisch contact met u. We maken ook meer gebruik van al bestaande én nieuwe technologieën. We zien een toename van het gebruik van MijnGezondheid.net. U kunt hiermee digitaal met ons communiceren: e-consulten doen en laboratoriumuitslagen inzien. Ook beeldbellen wordt sinds deze week in enkele praktijken gebruikt.

Lees meer...
­