Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf Wijk Samenwerkings Verbanden (WSV'en) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De WSV’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Patientennieuwsbrief 13 mei: Corona update

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Lees meer...

Actie voordeurgesprekken 80-plussers

Het Rode Kruis heeft haar hulp aangeboden om met vrijwilligers een actie te houden. Dit heeft in samenwerking met TOM in de buurt en de gemeente tot een actie geleidt, die gepland staat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Alle zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder worden huis-aan-huis bezocht (m.u.v. voormalig Rijnwoude). De vrijwilligers die langs de deur komen knopen een praatje aan als mensen daar behoefte aan hebben. Een folder wordt achter gelaten met nuttige informatie en telefoonnummers van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt met leuke informatie gecombineerd, zoals verschillende puzzels en ideeën om de dag door te komen. Als mensen niet aan de deur komen, wordt de folder in de brievenbus gedaan.

Het doel van deze actie is zicht te krijgen op een kwetsbare doelgroep die het door sociaal isolement in deze Coronacrisis lastiger heeft. Door het geven van een beetje aandacht, maken we een gezamenlijk gebaar en kunnen kijken of hulp nodig is en hoe die kan worden geboden. Bij succes wordt bezien of en hoe andere thuiszittende kwetsbare doelgroepen wat extra aandacht kunnen krijgen.

­