Alphen op één Lijn is een koepelorganisatie van vijf zogenaamde GES’en (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden) in Alphen aan den Rijn:

  • SSGD: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Dillenburg
  • SSEP: Stichting SamenwerkendeEerstelijn Prelude
  • SSGL: Stichting Samenwerkingsverband Gezondheidscentrum Lupine
  • SGHC: Stichting GEZ Het Centrum
  • MedZorg SSGPA: MedZorg Stichting Samenwerkingsverband GES Partners Alphen aan den Rijn

De GES’en worden gevormd door huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, aangevuld met diëtisten en andere eerstelijs zorgverleners. Door betere onderlinge samenwerking beogen zij de zorg rond mensen met één of meerdere chronische aandoeningen te verbeteren. Dat gebeurt door middel van het uitvoeren van de zorgprogramma’s, een verzameling werkafspraken per chronische aandoening.

Missie

Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn.

Visie

In 2020 is Alphen op één lijn een gemeentebrede voorziening die in samenwerking met andere partners in de zorg, zoals de gemeente, ziekenhuizen en GGZ buurt- en wijkgericht multidisciplinaire eerstelijns zorg levert aan de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Waar nodig én mogelijk is AOEL samenwerkingsverbanden aangegaan met vergelijkbare organisaties in Zuid-Holland Noord.

Nieuws

Apotheek Ridderveld lijkt na de verhuizing op een Apple Store

Valpreventiebijeenkomst wederom een succes!

Op woensdag 4 december is in zalencentrum de Bron een valpreventiebijeenkomst georganiseerd door zorgverleners die vallen onder Alphen op één Lijn (AOEL). Alle mensen die osteoporose hebben of vallen onder de risicogroep hebben een uitnodiging ontvangen van hun huisarts. De bijeenkomst is druk bezocht. Er waren welgeteld 71 deelnemers. Er was veel interactie en er werden veel vragen gesteld. Huisarts Leo Nijessen vertelde over de aandoening osteoporose en kreeg vragen als: 'Hoe lang duurt het voordat je osteoporose ontwikkeld?' en 'Hoe kan het dat Emile Ratelband nog botten heeft van iemand van 49?' Apotheker Dorine Hazelzet vertelde over medicijnen bij osteoporose en de invloed van medicijnen op vallen. Zij kreeg vragen als: 'Heeft alleen prednisolon invloed op botontkalking of geldt dit ook voor andere corticosteroiden?' en 'Hoe lang moet je de medicjnen blijven gebruiken?' Fysiotherapeut Ramona Pereira vertelde over het belang van bewegen bij het voorkomen van vallen. Naast het bespreken van de de Nederlandse richtlijn voor gezond bewegen vroeg ze iedereen te gaan staan en met haar de oefeningen mee te doen. Bijna iedereen deed enthousiast mee. Ten slotte gaf Danielle Hamelijnck een presentatie over de invloed van voeding op de botten en spieren en daarmee dus op het voorkomen van vallen. Na een testje bleek krap de helft te voldoen aan de richtlijn van gezonde voeding. 

Wilt u de presentaties nog een keertje nalezen, klik dan hier
Heeft u interesse in de folders, klik dan hier

­