Hans van S1

Hans van Selm, bestuurder van AOEL neemt het jaar en de plannen met ons door. 

Hoe kijk je persoonlijk terug op het 2019 van AOEL?

“2019 was een reis met ups en downs. De ups zitten dan in het geleidelijk steeds meer lijn in de organisatie krijgen en steeds meer eenduidig werken. De downs zitten hem in het feit dat de aangesloten organisaties niet altijd de tijd en capaciteit hebben om het extra werk te doen dat daarbij hoort. Het kan soms voelen als een extra belasting, we hebben het al zo druk. Maar wij zouden zo goed moeten kunnen organiseren dat we met hetzelfde budget een veel grotere impact kunnen hebben. Je kunt structureel misschien de vraag stellen: werken we wel ‘lean’ genoeg?”

Waar verwacht je in 2020 druk mee te zijn?

“AOEL moet ondersteunend zijn aan de zorgprofessional door te zorgen voor een goede organisatie, met als doel dat alle patiënten overal in Alphen dezelfde goede zorg kunnen krijgen. Dat moet je als professional wel toelaten. We hebben gezamenlijk ruim geld beschikbaar gesteld om belangrijke processen te bedenken en in te voeren. We doen dat als zorgprofessionals er allemaal ‘bij’. We proberen eigenlijk de organisatiekracht van een ziekenhuis te evenaren en dat lukt natuurlijk niet altijd in zo'n korte tijd. Bovendien is het heel hard nodig om onze professionals vrij te maken van rompslomp, zoals contacten met ziekenhuizen, thuiszorg en gemeente.  AOEL moet dat kunnen organiseren, maar we merken nu dat we geen deskundigen zijn op het gebied van bedrijfsorganisatie of communicatie. We kunnen sommige dingen beter overlaten aan deskundigen zoals een bedrijfskundige of een communicatiedeskundige.”

Is daarom mevrouw Knikkink aangesteld als manager binnen AOEL?

Hans van S“Afgelopen jaren hebben al die zorgprofessionals er taken bij gedaan. Apothekers Reggy Smith en Rob Beereboom bijvoorbeeld. Maar zij gaan vertrekken. De organisatie moet echter wel worden bestendigd, dat kun je niet meer door het individu op basis van enthousiasme laten doen. Daarom is een bedrijfskundige met haar expertise erg handig om te kijken hoe we dat goed kunnen organiseren. Voor dit moment hebben we een professioneel bureau nodig dat kan ontzorgen, regelen en uitwerken. Zodat huisarts Ruud Gebel bijvoorbeeld geen conceptstuk hoeft te schrijven over wijkgebonden werken, maar er een kant en klaar voorstel ligt dat we kunnen beoordelen. Nu heeft Ruud dat gedaan, maar in de toekomst gaat mevrouw Knikkink voorstellen maken waar we als bestuur en als professionals ja of nee tegen kunnen zeggen."

Manager AOEL Suzan Knikkink en Voorzitter Hans van Selm

Hoe zie je AOEL in het grote ‘zorgplaatje’?

“Waar steeds meer raakvlakken ontstaan tussen zorg en welzijn heb je meer overleg nodig. We kunnen elkaar steeds beter vinden. We overleggen met de verzekeraar, de gemeente, welzijn en zorg: over hoe wij binnen de limieten van het inkoopbudget van de gemeente de zorg zo goed mogelijk kunnen vormgeven.

In dat overleg wordt bijvoorbeeld gesignaleerd dat een deel van de jeugd die in aanmerking komt voor een minimapolis daar geen gebruik van maakt. De minimapolis is een collectieve verzekering ontwikkeld, door Zorg en Zekerheid, in samenwerking met de gemeente. De polis is speciaal afgestemd op de zorgverlening aan uitkeringsgerechtigden en overige minima. Van die polis geen gebruik maken is echt een gemiste kans omdat daar bijvoorbeeld gratis tandheelkundige zorg in zit. Geen tandheelkundige zorg kan voor gezondheidsproblemen in de toekomst zorgen. In het overleg kijken we hoe we kunnen zorgen dat die polis beter wordt gebruikt. We hebben aan die tafel ook besproken hoe je mensen met schulden kunt helpen Een dergelijke situatie kan allerlei problemen in een gezin veroorzaken. Waaronder zeker ook gezondheidsproblemen. Door de informatie uit ons gezamenlijk overleg heeft de gemeente het Centrum voor Jeugd en Gezin ingesteld, 1 gezin 1 loket, daar komt alles bij elkaar. Het mag duidelijk zijn dat dat een belangrijke verbetering is.”

AOEL is bezig met een NPA accreditatie, wat is daarvan de meerwaarde voor de patiënten?

“We werken volgens de afspraken die het Knooppunt Ketenzorg heeft vastgelegd over de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. Het uitvoeren van die afspraken toetsen wij zelf, dat is goed want we moeten onszelf blijven controleren, maar het blijft natuurlijk een beetje de slager die zijn eigen vlees keurt. Met een NPA accreditatie (kwaliteitsysteem van het Nederlands Huisartsen Genootschap - NHG), zorg je ervoor dat je ook extern wordt gecontroleerd. Dat is spannend want het legt je kwetsbaarheden bloot, maar het vertelt je ook waar je het erg goed doet. Zo kregen wij bijvoorbeeld te horen dat onze regelingen omtrent de AVG (algemene verordening gegevensbescherming) heel goed zijn. Beter dan op veel andere plaatsen. Ik denk dat het voor de patiënt prettig is te weten dat ze bij een praktijk komen waar de kwaliteit van zorg goed gecontroleerd wordt.”

Publicatiejaar: 2019
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/556b6008-31c3-4b7a-bb15-2bb36004fdde

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­