marisschaSAM 4276'Bekkenfysiotherapeut Marisscha van der Loo'

Voor veel vrouwen betekent een zwangerschap naast vreugde ook gedoe. Zeker als er klachten optreden die met de bekkenbodem te maken hebben. Niet alle vrouwen hebben een idee van de invloed van zwangerschap op de bekkenbodem. De bekkenbodem is een groep spieren die blaas, baarmoeder en endeldarm ondersteunt. Normaal gesproken merken we niet veel van het 'samenspel tussen de verschillende spiergroepen in het bekkengebied , vandaar dat de bekkenbodem voor velen onbekend terrein is. Klachten kunnen ontstaan als door de groei van het kind in de baarmoeder de druk op de organen groter wordt en daardoor de druk op bekkenbodem groter wordt. Dat kan o.a. de functie van de bekkenbodem verstoren waardoor deze zijn werk niet goed kan doen. 
Bekkenfysiotherapeut Marisscha van der Loo over het ontstaan van klachten tijdens de zwangerschap.

Soepele bekkenbodem essentieel
“Tijdens de zwangerschap maakt het zwangerschapshormoon relaxine de bekkenbodemspieren en de omliggende banden en weefsels soepeler. Deze aanpassing is nodig om je kleine de ruimte te geven de bekkenring te laten passeren tijdens de zwangerschap.”

Wat kan er met de bekkenbodem aan de hand zijn wanneer je klachten ervaart?
“Klachten ontstaan door een andere belasting van de bekkenbodem door de zwangerschap en wat je bekkenbodemspieren aan kunnen (belastbaarheid). Gaande de zwangerschap compenseren veel vrouwen de verminderde stabiliteit van het bekken door andere spiergroepen meer aan te spannen zoals bijv. de bekkenbodemspieren. Veelal komt dit puur door de lichamelijke/ hormonale verandering tijdens de zwangerschap, maar ook de stress van een te drukke baan of thuissituatie kunnen daar een rol in spelen. Andere factoren die de belastbaarheid kunnen beïnvloeden zijn overgewicht, een slechte conditie of bijvoorbeeld een flinke val op het stuitje in het verleden.

Als de belastbaarheid in het gedrang komt, ontwikkelen zich allerlei klachten die terug zijn te leiden naar een te gespannen, te zwakke of een verminderde coördinatieve werking van de bekkenbodemspieren. Daarbij zijn veel voorkomende klachten: pijn in de onderbuik, pijn rondom het schaambeen of lage rug, drukkend gevoel in bekkenbodemgebied, urineverlies, moeilijk de plas – en ontlasting kunnen ophouden of juist slecht kunnen plassen of ontlasten en het ontglippen van windjes. Ook het niet kunnen ontspannen bij gemeenschap kan zijn oorzaak hebben in problemen van de bekkenbodem.”

Kun je de klachten voorkomen?
“Een goede gezondheid en conditie zijn de beste 'basis voor een zwangerschap. Goede voeding en het juiste gewicht zijn daarbij essentieel. Daarnaast is het vinden van een goede balans tussen je werk en thuissituatie verstandig. Het werken aan een gezonde zwangerschap begint al voor je zwanger wordt.”

Tijdens de zwangerschap
Floor“Tijdens de zwangerschap is veel bewegen belangrijk om je conditie op peil te houden. Het is bewezen dat sporten/bewegen het risico op klachten en complicaties tijdens en na de zwangerschap sterk verminderd. Een goed voorbeeld van verantwoord begeleid sporten tijdens zwangerschap wordt o.a. aangeboden door Floor. Kijk ook op: http://www.ditisfloor.nl Trainen onder begeleiding van een Floor®
-Fysio helpt je om zowel tijdens als na je zwangerschap, je grenzen te zoeken en te bewaken en verantwoord te verleggen.

Wanneer weet je of het goed gaat met je bekkenbodem?
“Als je je ervan bewust bent waar je bekkenbodem zich bevindt en je bekkenbodemspieren krachtig aanvoelen, waardoor je de spieren ongeveer 20 seconden klachtenvrij kan aanspannen terwijl je rustig kunt doorademen én daarna ook volledig kunt ontspannen, kun je aannemen dat het goed gaat met je bekkenbodem. Veel mensen vermoeden echter dat het goed gaat met hun bekkenbodem maar niet goed weten welke spieren precies de bekkenbodem vormen 'en zien daardoor de relatie tot de klachten die zij ervaren niet.“plaatje zwangerschap

Bekkenpijn bij zwangerschap
“Als er een positieve zwangerschapstest is wordt de verloskundige geïnformeerd en volgt een eerste controle in de 8ste of 10 week. In de 15e week en tijdens de vervolgafspraken wordt het verloop van de zwangerschap bijgehouden en worden mogelijke klachten besproken. Met behulp van de OCI-test van onderzoeker Röst, zie hiernaast, kan de ernst van aanwezige bekkenpijn worden bepaald. Komt de score daarbij op 5 of hoger, dan word je geadviseerd een bekkenfysiotherapeut te bezoeken. Belangrijk is dat je bij lichte klachten vroeg in de zwangerschap (rond 15 weken) tijdig aan de bel trekt. Om te voorkomen dat klachten rond de24-25 wk blijven aanhouden en grotere ongemakken of beperkingen veroorzaken.”

Hoe komen zwangere vrouwen bij jullie terecht?
"De meeste zwangere vrouwen met klachten komen bij de bekkenfysiotherapeut terecht na verwijzing door de verloskundige, soms door de huisarts, en in een paar gevallen melden vrouwen zich rechtstreeks. Het komt ook voor dat vrouwen door bijvoorbeeld “Mom in Balance’ of door de Floor®-Fysio erop worden geattendeerd dat een bezoek aan de bekkenfysiotherapeut goed zou kunnen zijn. Vrouwen die bij hun eerste zwangerschap klachten ondervonden, vinden vaak bij een volgende zwangerschap zelf de weg naar de bekkenfysiotherapeut.”

De behandeling
“Hoe je klacht wordt behandeld, ligt natuurlijk aan de aard van de klacht. Als het gaat om klachten op bekkenbodemgebied zoals urineverlies of verzakkingsgevoel zal de gespecialiseerde fysiotherapeut uitleg geven over de plek en functies van de bekkenbodem. Omdat de bekkenbodem bestaat uit dwarsgestreept spierweefsel en daardoor bewust aan-of ontspannen kan worden, is het mogelijk deze spiergroep te trainen. Dat is dan bij deze klachten de focus; de bekkenbodemspieren trainen door aan- en ontspanningsoefeningen.
Bij bekkenpijnklachten kan de bekkenfysiotherapeut de plekken waar de zenuwen informatie overbrengen op de spieren, zogenaamde. ‘triggerpoints’ of spierknopen, behandelen. Deze triggerpoints ontstaan door te weinig doorbloeding en geven een uitstralende pijn. Omdat ze regelmatig worden veroorzaakt door een slechte houding geven we ook houdingsadviezen.”

Voorkom problemen na de zwangerschapSchermafbeelding 2021 10 25 om 17.45.18
“In de praktijk blijkt een behoorlijk aantal vrouwen na de bevalling of na de menopauze klachten te krijgen, zoals urine incontinentie, anale incontinentie, een prolaps (verzakking) en/of bekkenpijn. Daarom is het voor iedereen die is bevallen aan te raden om in de periode van 6 weken tot 9 maanden na de bevalling een bekkenbodemcheck te doen op: www.bekkenbodemcheck.nl Hierdoor kun je het risico op klachten bij een volgende zwangerschap bepalen en klachten in de toekomst op hogere leeftijd voorkomen door de adviezen op maat te volgen die aangeven waar je nu iets aan kunt doen.”

Vergoeding door ziektekostenverzekeraar
“De bekkenfysiotherapeut wordt vergoed vanuit de 'AV verzekering. Een uitzondering hierop is de behandeling voor urineverlies. Hiervoor is een verwijsbrief van de huisarts of specialist noodzakelijk en worden de eerste 9 behandelingen vergoed vanuit de basis verzekering. Dit kan éénmalig en niet ieder jaar.Om precies te weten wat jouw verzekering precies vergoedt, kun je het beste contact opnemen met je ziektekostenverzekeraar.'

 

 

'Totaal klachtenscore bekkenpijn = A+B+C+D+E.
De gemiddelde score van patiënten met bekkenpijn is 7,8, op een schaal van 0 tot 15.
Bij een score van 5 of hoger is het raadzaam om een bekkenfysiotherapeut te raadplegen.'

 

www.gezondheidsraad.nl'

Publicatiejaar: 2021
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/c6fb5e93-b61f-4ebb-bba8-222866afbe03

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­