Erik Kramer

Interview met Erik Kramer, Senior Inkoper Zorg en Zekerheid

‘Respect voor het lef van ALPHEN OP ÉÉN LIJN ’

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid biedt een uitgebreide keuze aan zorgverzekeringen. Het is een zorgverzekeraar die voortkomt uit een samenbundeling van diverse regionale ziekenfondsen. Zorg en Zekerheid is al 175 jaar aktief en staat bekend als een regionale zorgverzekeraar (Leiden en omgeving). Het is een kleine speler op de zorgverzekerings-markt zonder winstoogmerk.

Wat vind je van ALPHEN OP ÉÉN LIJN?
“Voor het lef van de zorgverleners van ALPHEN OP ÉÉN LIJN (AOEL) heb ik groot respect. Het vraagt lef om het belang van het collectief boven dat van het individu te plaatsen. Daarin hebben ze grote stappen gezet. Ook organiseert AOEL de zorg anders dan de grote zorggroepen in Nederland. AOEL vraagt zich af: wat is de zorg die deze specifieke burger of patiënt nodig heeft en hoe kunnen wij dat met de disciplines en partners in samenhang organiseren? De afstemming tussen die zorgverleners tijdens de behandeling heeft grote voordelen voor de patiënt. Afgestemde multidisciplinaire zorg dus. Zorg en Zekerheid vindt dit erg belangrijk voor haar verzekerden en stimuleert en financiert deze wijze van samenwerking.”

Kan Zorg en Zekerheid naast de kosten, ook het effect van AOEL op de gezondheid meten?
“Nee, dat is ongeveer de heilige graal. Wat is gezondheid en hoe meet je dat? Duidelijk wordt dat gezondheid niet gaat over de afwezigheid van een ziekte, maar over het vermogen om ondanks een verstoring als een (chronische) ziekte, toch een volwaardig rijk leven te hebben. Dan heb je het eigenlijk over het aanpassingsvermogen en dat is bijna niet meetbaar. We willen graag kijken naar de combinatie van de kosten, kwaliteit en gezondheid van de inwoners van onze regio. Het is absoluut een grote uitdaging om dat in één maat meetbaar te maken. Het komt vooralsnog neer op het geloof in deze manier van samenwerken. Geloof, hoop en weten, op dit moment zitten we ergens daartussenin.”

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de zorg nu?
“Het begin van een verschuiving in de zorg is zichtbaar. Zeer specialistische zorg hoort in een academisch ziekenhuis als het LUMC, eenvoudige specialistische zorg in Streekziekenhuizen als Alrijne. Algemene zorg verschuift naar de eerstelijn zoals AOEL. En wat geen zorg is, zoals eenzaamheid, stress en relatieproblemen verschuift naar de nuldelijn; de burger, de gemeente, dat noemen we zelfmanagement. Een belangrijke vraag wordt: wat kun je zelf doen om je situatie te verbeteren en je gezondheid zo veel mogelijk in stand te houden?” 

Waarom deze verschuiving?
“Zorg en Zekerheid vindt het belangrijk dat verzekerden waar mogelijk dicht bij huis terecht kunnen voor hun zorgvraag. De juiste zorg, op de juiste plek, op het juiste moment; dat is ons uitgangspunt. Dat proberen we waar mogelijk ook te organiseren met en voor onze verzekerden. Allereerst vanuit het oogpunt van kwaliteit en bereikbaarheid, maar ook om de hoogte van de zorgkosten te beheersen. Daarbij is kostenbeheersing bij gelijke en liefst hogere kwaliteit een van onze grote uitdagingen. Nederland geeft nu ongeveer 30% van het budget uit aan zorg. We staan pas aan de vooravond van een toenemende zorgvraag door medische mogelijkheden en de vergrijzing. Als we op deze weg door-gaan, wordt gezondheid onbetaalbaar of gaat ten laste van andere bestedingen in Nederland.” 

Hoe zwaar weegt preventie?
“In preventie wordt te weinig in samenhang geïnvesteerd. Om het effectief aan te pakken is de samenwerking tussen gemeente, eerstelijnszorg en verzekeraar van groot belang. Tussen de algemene preventie door de overheid en de meer persoonsgerichte preventie door de verzekeraar zit een gebied waar de verzekeraar samen met de gemeente en de eerstelijnszorg zoekt naar oplossingen. Zo werken deze partijen in Alphen samen in de JOGG (jongeren op gezond gewicht) aanpak. JOGG wil met lokaal betrokken partijen een gezonde leefomgeving voor kinderen creëren waarin gezonde voeding centraal staat en bewegen leuk en gemakkelijk is. Een belangrijke vraag wordt: wat kun je zelf doen om je situatie te verbeteren en je gezondheid beter in stand houden. Ik vind dat AOEL daarin forse stappen zet, ze zijn actief met de PRISMA cursus voor diabeten en DISCO cursus voor COPD patiënten en vergroten zo de gezondheidsvaardigheden van de patiënt. In de regio Zuid-Holland Noord zijn AOEL samen met Rijncoepel in Leiden en Zorggroep Katwijk de vooruitstrevende partijen op dit gebied.”

 “Preventie heeft ook meer effect als we ons in Nederland niet zo blind staren op pilots. Er is amper tijd om een initiatief te laten werken, want dan is de subsidie op en is er weer geld voor een ander initiatief. Veelal wil men zelf het wiel uitvinden, en kijkt men niet of de buurman misschien al een oplossing heeft bedacht. Dat is de kracht van AOEL; door de nauwe samenwerking kun je slimme werkwijzen van de buren, gewoon inbrengen.” 

Verandert het verzekeringslandschap ook?
“Minister Borst zei ooit dat regie op gezondheidszorg moest worden overgenomen door regionale verzekeraars en dit niet meer te doen vanuit Den Haag. Toen waren er wel meer dan 100 zorgverzekeraars. Nu zie je vier grote zorgverzekeraars die landelijk acteren, en is de regionale insteek zoek. Zorg en Zekerheid is een verzekeraar met een kleine 200 jaar wortels in deze regio. Ik vind het van groot belang om deze regionaliteit te bewaken. Wij kennen veel zorgverleners uit de regio en geven in partnership vorm aan de zorg. In regionaliteit zit de grote meerwaarde. Het verschil wordt volgens mij gemaakt op straat, in de wijk, de gemeente en in de regio.” 

Nog een tip voor de Regering?
“Even ‘rust in de tent’. De afgelopen jaren zijn verschillende bekostigingssystemen ingevoerd met een hoop onduidelijk-heid en onrust als gevolg. Liefst niet volgend jaar weer een nieuw model, dat is de dood in de pot. Laten we eerst kijken wat de mogelijkheden van dit systeem zijn. In feite staat er veel in de steigers. Laten we het nu eindelijk een keer afbouwen, voor we weer nieuwe verbouwplannen introduceren. We moeten, denk ik, eerst consolideren.”


 

Publicatiejaar: 2016
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/6ff0d828-7220-4ea4-a2c8-3a7ea7fed5e8

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­