Multi Disciplinair Overleg (MDO): In alle samenwerkingsverbanden die bij ALPHEN OP ÉÉN LIJN aangesloten zijn wordt dit overleg met regelmaat gehouden. Dit overleg is bedoeld voor patiënten met diabetes mellitus, COPD, hart- en vaatziekten en osteoporose. Een MDO is een overleg van een half uur, waarbij verschillende zorgverleners met u praten over uw gezondheidssituatie en behandelplan. In overleg met uw praktijkondersteuner bereidt u het MDO voor en vraagt u, of uw praktijkondersteuner, een MDO aan. Mogelijk dat er vooraf een laboratoriumonderzoek plaatsvindt en dat u ter voorbereiding het behandelplan invult. Uw huisarts en praktijkondersteuner zijn bij een MDO aanwezig. Als de huisarts het noodzakelijk vindt of u dit wenst zijn de apotheker, fysiotherapeut en diëtist aanwezig. 

Wat bespreekt u met elkaar tijdens een MDO?

  • Uw behandelplan en uw behandeldoelen.
  • Problemen waar u tegen aan loopt.
  • Uw persoonlijke situatie. Hierbij kan gekeken worden of er iets veranderd of aangepast kan worden om gezondheidswinst te behalen.
  • Overige zaken die u zou willen bespreken in verband met uw behandelplan.

___________
Mevrouw Wiggers, patiënt: “MDO - Multi Disciplinair Overleg? Ik had er nog nooit van gehoord. Toen mij werd gevraagd of ik er iets voor voelde om hieraan deel te nemen, had ik zo mijn bedenkingen. Maar omdat ik nieuwsgierig ben, stemde ik toch toe. Ik begreep dat ik werd uitgenodigd omdat ik diabeet ben. Elke drie maanden laat ik bloed prikken, gevolgd door een bezoek aan de praktijkondersteuner. Verder slik ik trouw mijn medicijnen en is alles onder controle.

Waarom dus een MDO? "Een beetje lacherig verscheen ik op het afgesproken uur. Ik dacht, ‘waar moeten we het nu toch over gaan hebben?, Ik weet alles al’ en vragen had ik niet. Toch ontspon zich een gezellig en zeer leerzaam gesprek. Er bleek wel degelijk heel veel te bespreken en ik ben heel blij met alle adviezen die ik kreeg. De vicieuze cirkel waarin ik zat werd doorbroken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn gezondheid van nu af aan vooruit gaat. Heel veel opgewekter dan toen ik binnenkwam heb ik iedereen bedankt en verliet ik de praktijk.”

___________
Anke van der Salm, apotheker: “Bij voorkeur is de eigen apotheker bij het MDO aanwezig. Vooraf inventariseren we welke medicijnen er op dat moment gebruikt worden. Tijdens het MDO vragen we dan ook altijd naar de werking en bijwerkingen van de huidige medicijnen. 

Doordat de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist, fysiotherapeut en apotheker aanwezig zijn merk je dat je nog beter informatie kunt geven over het medicijngebruik. Tijdens dit gesprek bleek dat door pijnklachten het bewegen werd belemmerd. Als apotheker kun je dan advies op maat geven over de pijnmedicatie en dit afstemmen met de fysiotherapeut, praktijkondersteuner en huisarts.Samenwerken op deze manier is dan erg waardevol.”

___________
Thirza Douglas, fysiotherapeut: “Praktijkondersteuner Mieke stuurde mij een uitnodiging voor dit overleg. Mevrouw Wiggers is onder behandeling bij een collega fysiopraktijk. Lastig voor mij om te beoordelen, omdat deze collega de patiënt het beste kent. Mevrouw zou zich ook kunnen afvragen waarom ik als onbekende fysio me er mee ga ‘bemoeien’. Al snel tijdens het gesprek bleek dat mevrouw Wiggers niet goed liep. Met elkaar kwamen we tot een nieuw inzicht. Een prachtig voorbeeld waarom samenwerking en een MDO meerwaarde hebben. In overleg met haar eigen fysiotherapeut hebben we de stap naar activering gezet, Nu zit mevrouw dan toch weer in de lift! Mevrouw Wiggers heeft zich aangemeld voor een consult om haar beweeggedrag in kaart te brengen.”

___________
Mieke Groenendijk, praktijkondersteuner: “Als POH zie ik regelmatig patiënten met Diabetes, COPD en Hart- en vaatziekten. Als blijkt dat de waarden minder worden of dat er andere zaken spelen, kunnen we met de arts, fysiotherapeut, diëtist en apotheek een MDO plannen. Er waren redenen om met mevrouw Wiggers een MDO te beleggen. Zij had daar haar vraagtekens bij, maar stemde toe. Tijdens het gesprek bleek dat het probleem op een heel ander vlak lag dan gedacht. Hierdoor werden stappen ondernomen voor aanpak van het probleem en naar we hopen op termijn ook goede regulering van de diabetes. Elke keer is het voor ons weer motiverend en goed om te z ien wat een MDO voor de patiënt kan betekenen.”

___________
Jet Vervloet, dietist bij De Voedietist: “Mw. Wiggers ken ik uit het verleden, ze heeft destijds goede aanpassingen in voeding gemaakt waardoor zij zich fitter voelde. Echter ging het op termijn moeizamer zonder dat er een reden voor was aan te wijzen. Een MDO is dan een goede en fijne mogelijkheid om samen de totale benodigde ondersteuning en eventuele knelpunten te bespreken.”

___________
Sjef de Coninck, huisarts: “Ik heb dit MDO als zeer zinvol ervaren. Tijdens een MDO praten verschillende zorgverleners in een ontspannen sfeer over en vooral met de patiënt over diens gezondheidstoestand en de problemen die hij/zij heeft. Met elkaar zoeken we dan naar mogelijke verbeterinitiatieven waar de patiënt weer mee verder kan. Ook in dit MDO is dat weer heel goed gelukt. Er ontstond veel interactie die mooie, zinvolle acties opleverde.”


 

Publicatiejaar: 2016
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/6ff0d828-7220-4ea4-a2c8-3a7ea7fed5e8

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­