Huisartsen zien in hun praktijken de groep patiënten ouder dan 75 jaar gestaag groeien. Patiënten die vroeger in een verzorgingshuis of verpleeghuis woonden, wonen nu langer zelfstandig thuis en vallen onder de zorg van de huisarts. Voor de huisarts veranderen daarmee de eisen die aan hun zorg worden gesteld: genezen van ouderdomsklachten is immers vaak niet mogelijk, het accent ligt meer op zórg voor de oudere patiënt.

In Alphen wordt aan deze verandering onder andere invulling gegeven door onderlinge samenwerking in zorgprogramma’s en samenwerking met andere disciplines zoals de specialisten ouderen geneeskunde. Maarten van Gemeren, huisarts bij huisartsenpraktijk Lupine en Caroline Derkzen van Angeren, specialist ouderen geneeskunde bij WIJdezorg vertellen erover.

Maarten van Gemeren: “In onze praktijk zijn 380 mensen ouder dan 75 jaar, dat is ongeveer 11 % van onze patiënten en de groep wordt groter. Het grootste gedeelte van die mensen wordt gewoon gezond en fit ouder, die leven hun leven. Maar er is ook een kleinere groep mensen waar we frequenter contact mee hebben. Zolang de behandeling redelijk recht door zee is, kunnen we dat als huisartsenpraktijk wel bolwerken. Maar als het ingewikkelder wordt, als daar dementie of gedragsproblemen bijkomen of een lastiger combinatie van lichamelijke aandoeningen, hebben we tegenwoordig ook het lijntje met specialisten ouderen geneeskunde van WIJdeZorg. Zij zijn gespecialiseerd in de behandeling van kwetsbare ouderen thuis, mensen met dementie en chronisch zieke ouderen met een ingewikkeld ziektebeeld.”

Caroline Derkzen van Angeren: “Omdat ik bij Wijdezorg in verzorgings- en  verpleeghuizen werk heb ik veel ervaring met de problemen die het ouder worden met zich mee kan brengen. We zien de grote gevolgen die de trend van langer thuis wonen voor huisartsen heeft. Soms gaat het om zoveel mensen dat de huisartsen dat in de beschikbare tijd niet eens kunnen doen, maar regelmatig is de problematiek ook zo complex dat het eigenlijk niet meer bij het vak van huisarts hoort.    

Dan kunnen huisartsen bij ons een consult aanvragen. Wij bezoeken mensen thuis en nemen dan ruim een uur de tijd om alles rondom die persoon in kaart te brengen. Waar lopen ze tegenaan, en waar lopen de mantelzorgers of thuiszorg tegenaan? Vervolgens sturen we een brief naar de huisarts met wat we hebben gevonden en wat ons advies is, op medisch vlak of in de organisatie van de zorg. De huisarts blijft verantwoordelijk en regelt de uitvoering.” 

Maarten van Gemeren: “Voor ons is de uitvoering ook niet het probleem. Als we de specialist ouderengeneeskunde vragen zijn er vaak veel problemen die tegelijk spelen. Het probleem is dan om alles in kaart te brengen en het is soms lastig om door alle verschillende problemen te zien waar het accent moet liggen. Onze praktijkondersteuners helpen ons hierbij, maar soms ontbreekt het aan voldoende tijd of zijn de problemen echt te ingewikkeld. Als het goed in kaart wordt gebracht, levert dat heel realistische doelen op, doelen die patiënten zelf ook stellen. Op die manier help je de mensen zelf en de dokter om gerichter te kijken naar wat er echt toe doet.”

Caroline Derkzen van Angeren: “Dat is echt mijn werk, ik kijk heel praktisch. Natuurlijk zijn er ziektes en natuurlijk moeten die soms behandeld worden, maar oudere mensen die al in het laatste stuk van hun leven zitten, hebben vaak helemaal niet het doel om beter te worden. Het probleem waarmee ze naar de huisarts komen is meestal niet de ziekte maar een gevolg, iets dat ze niet meer kunnen bijvoorbeeld. Ze worden minder gelukkig of de partners zijn overbelast. Ik probeer dan uit te vinden welk probleem ze willen oplossen en dat is lang niet altijd de ziekte zelf.”  

Maarten van Gemeren: “Mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen of een goede plek in het verpleeghuis, of niet meer vallen, of minder medicijnen, of de echtgenoot wil dat iemand met dementie thuis beter te hanteren is. Daarin kan de specialist ouderen geneeskunde heel goed meedenken. We vroegen jullie laatst om langs te gaan bij een patiënt met gedragsproblemen, hij had een zeldzame vorm van dementie. 

Jullie hebben met die mijnheer en zijn vrouw gepraat en die mevrouw vertelde mij dat ze het een heel fijn gesprek vond. Ze had veel aan de uitleg gehad, meer dan aan de verandering in medicijnen. En jullie volgen de mensen dan ook. Het is echt van toegevoegde waarde en fijn dat het bij mensen thuis kan!

Caroline Derkzen van Angeren: “Er is ook een groep ouderen voor wie het een enorme belasting is om naar het ziekenhuis te gaan. Als Specialist Ouderen Geneeskunde kun je de diagnostiek van bijvoorbeeld dementie ook gewoon aan huis doen. Het bespaart de mensen een heleboel gedoe en het bespaart kosten. Niet alles hoeft in het ziekenhuis gediagnosticeerd te worden en als dat wel zo is, adviseren wij om te verwijzen naar de Geriater in het ziekenhuis. Wij willen de samenwerking met de huisartsen in Alphen intensiveren omdat we er van overtuigd zijn dat we een goede bijdrage leveren aan zorg voor de kwetsbare ouderen thuis. Het is fijn dat we  vanuit WIJdeZorg en het Zorgkantoor de kans krijgen om dit te doen. We willen tenslotte allemaal dat mensen langer en vooral prettiger thuis kunnen blijven.” 


 

Publicatiejaar: 2019
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/423a0629-eae4-4089-b9d8-d0b8cf1663c3

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­