Polaroid PeterWat is er echt nodig om langer thuis te kunnen wonen? Iedereen wil graag zo lang mogelijk thuis wonen. Vanuit die gedachte heeft de overheid verzorgingshuizen en bejaardenhuizen gesloten. Maar tegelijkertijd is er bezuinigd op zorg thuis. De overheid gaat er eigenlijk vanuit dat familie en mantelzorgers de taken die overblijven oppakken. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

Peter van de Burgt is bestuurder van Thuiszorg IZO en Right at Home Zorg en Thuisservice. “Natuurlijk willen mensen graag zo lang mogelijk thuis wonen. Maar de realiteit is, dat familie en andere mantel-zorgers vaker buitenshuis werken of verder weg wonen dan vroeger en niet altijd voldoende tijd hebben om zorg of ondersteuning te verlenen. Dat heeft als gevolg dat een aantal essentiële taken niet of nauwelijks wordt opgepakt.”

Er vallen gaten
Door de vergrijzing werd de oude collectieve thuiszorg onbetaalbaar. Er moest worden bezuinigd. De zorg zoals we die kenden splitste zich op in categorieën: zorg in natura, de zorg waar de verzekeraar voor betaald bij ziekte, revalidatie of ziekenhuisontslag. En verzekerde zorg waarin mensen een sterkere eigen regie hebben, bijvoorbeeld op basis van een Persoonsgebonden budget. Thuiszorg gaat meestal om verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding of huishoudelijke ondersteuning. Als daarnaast voor eigen rekening nog extra zorg wordt ingekocht wordt dat meestal aangeduid als private zorg.  

De bezuinigingen in de zorg hebben als gevolg dat zorg die in het verleden vanzelfsprekend was steeds vaker zelf geregeld moet worden, bijvoorbeeld met familie of vrijwilligers of door inhuur voor eigen rekening komt. Nog even afgezien van de ondoorzichtigheid van de zorgregelgeving is het de vraag of deze manier van organiseren de volledige zorgbehoefte dekt. 

Peter: “Thuiszorg IZO en Right at Home bestrijken samen het hele zorg-spectrum van zorg in natura tot private zorg. Wij bieden een breed pakket aan dienstverlening en hebben dus ook goed zicht op waar binnen de huidige regelgeving de gaten vallen zodat we die kunnen opvullen”

Wie ziet nog of het goed met je gaat?
Een van de dingen die tussen wal en schip dreigen te vallen is de signalering van problemen. Of ouderen wel voldoende eten bijvoorbeeld, of in een sociaal isolement terecht komen. Veel zorg- en thuiszorgorganisaties leiden hun medewerkers op om signalen beter en sneller tePolaroid f herkennen. 

Rena van Erk is wijkverpleegkundige bij Thuiszorg IZO: “In onze zorgverlening is vroegsignalering en volgen van cliënten een belangrijk aandachtspunt. We hebben verschillende manieren ontwikkeld om met cliënten contact te houden. Zo hebben we in serviceflat Driehoorne een steunpunt opgezet waar we de hele dag bereikbaar zijn. Daar kunnen medicijnen worden opgehaald, kunnen mensen hun bloeddruk en bloedsuikerspiegel laten meten en kunnen ze terecht met vragen over de thuiszorg. Dit steunpunt is overigens ook voor mensen van buiten Driehoorne toegankelijk. In de praktijk blijkt het een belangrijke sociale functie te hebben. De medewerkers van het steunpunt zien veel mensen, cliënten en niet-cliënten, maken een praatje en hebben zo de mogelijkheid om tijdig problemen te signaleren.”

De speciale behoeften van dementerenden
De wens om iedereen langer thuis te laten wonen heeft vooral voor mensen met dementie en hun familie en hun naasten grote gevolgen. De druk en de zorgen kunnen hoog oplopen. Het is voor familie lang niet altijd mogelijk om aan de speciale behoeften van een familielid met dementie te voldoen.

Peter: “Om het ook in zulke situaties mogelijk te maken langer thuis te blijven wonen,, bieden wij een kleine groep 7 dagen per week Volledig Pakket Thuis aan. Het is een tussenvorm tussen zorg thuis en zorg in een verzorgingshuis. Wij bieden deze cliënten een structurele daginvulling. De zorg van een verzorgingshuis, maar dan thuis in je eigen omgeving. Het is vaak een opluchting voor deze cliënten en hun familie als ze zo langer thuis kunnen blijven wonen.”

Zorg naar behoefte in plaats van aanbod.
Lang thuis wonen wil nagenoeg iedereen, maar dat brengt ook problemen mee, die moeten we met z’n allen oplossen. Maar om dat goed te doen moet er nog wel iets veranderen.

Rena:  “Het is fijn dat wij als Thuiszorg IZO een oplossing hebben gevonden, maar de vergrijzing neemt toe en in de toekomst wordt het probleem alleen maar groter.” 

Peter: “Iedereen praat over cliëntgerichte zorg. Tegelijkertijd brengen alle bezuinigingen ook beperkingen om een client dat te kunnen bieden wat hij of zij wenst. Onze uitdaging is daarin nog steeds uit te gaan van de behoefte van cliënten. De juiste zorg, dat maakt het verschil.”

Mevr. Brouwer windt er geen doekjes om: "ik was er al lang niet meer geweest als de thuiszorg er niet voor me zou zijn! Ik ben ze zo dankbaar. Daar kunnen veel mensen in de zorg nog wat van leren. Het zijn allemaal fantastische mensen. Ze staan direct voor je klaar als je ze nodig hebt en altijd wel even een praatje of een bemoedigend woord.

Polaroid bPolaroid dPolaroid cPolaroid g


 

Publicatiejaar: 2019
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/423a0629-eae4-4089-b9d8-d0b8cf1663c3

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­