IMAC AVGSinds de aankondiging van de wet op de privacy is er veel gedaan door de samenwerkende zorgverleners binnen Alphen op één Lijn (AOEL), om de gegevens van patiënten zo optimaal mogelijk te beschermen. Dat betekent overigens niet dat er, voordat de wet van kracht werd, slordig met gegevens werd omgesprongen, integendeel.

We hebben u daar in de zomeraflevering van ‘BETER’ in 2018 al eens meer over verteld. In de digitale versie van ‘BETER’ nr 11 kunt u dit artikel nogmaals (op pagina 16) vinden.

De ICT-specialisten van AOEL en de door AOEL ingehuurde IT-ers werkten het afgelopen jaar hard aan de optimalisering van uw gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming onderzocht onlangs nog uitgebreid hoe de veiligheid en de procedures binnen de bij AOEL aangesloten zorgverleners zijn ingericht.  De resultaten van dit onderzoek worden geanalyseerd en de adviezen worden opgevolgd. Zo blijven wij ons, waar nodig, verbeteren en zorgen voor een optimale beveiliging van systemen en data binnen de organisatie. 

Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat zijn of haar gegevens wel veilig zijn opgeslagen. Mensen zijn wantrouwig geraakt omdat er volop voorbeelden zijn van hackers, criminelen, spamverzenders en dergelijken die allerlei gegevens systematisch proberen te kapen. 

Het wantrouwen in de digitale wereld blijft bestaan, simpelweg omdat 100% veiligheid niet bestaat. Onze maatschappij is grotendeels gebaseerd op internet, bij dataopslag, digitaal bankieren, burgerlijke stand, verzekeraars, tv-providers, Google, Facebook, et cetera. Dit betekent dat er geen absolute zekerheid is, hoe veilig uw gegevens ook worden bewaard en beschermd. Dat patiënten er in uitzonderlijke situaties voor kiezen om geen digitale berichten van hun zorgverlener te willen ontvangen, is en blijft in dat kader een eigen keuze. 

Als u van mening bent dat uw medische gegevens niet gebruikt mogen worden voor wetenschappelijk onderzoek en uw contactgegevens alleen door uw huisarts gebruikt mogen worden voor de levering van zorg, kunt u dat aan uw praktijk melden. In uw dossier wordt dan een aantekening gemaakt en nadat de wijzigingen zijn verwerkt, worden uw gegevens niet gebruikt voor bijvoorbeeld het toezenden van ‘BETER’ of aankondigingen van de gezondheidsmarkt en worden uw gegevens niet gedeeld voor wetenschappelijk onderzoek.  

Help ons gegevens veilig te houden.

Met het beschermen van gegevens ben je in principe nooit klaar, dat is duidelijk. Het is een race tegen de supersnelle ontwikkelingen in de gedigitaliseerde wereld. Dat betekent dat de zorgverleners die hier binnen AOEL voor verantwoordelijk zijn alert moeten zijn, maar uw hulp is daarbij zeer welkom. Aan u daarom de vraag onregelmatigheden direct aan de AVG coördinator binnen uw huisartspraktijk te melden, zodat we daar adequaat op kunnen reageren.


 

Publicatiejaar: 2019
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/423a0629-eae4-4089-b9d8-d0b8cf1663c3

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­