weller2

“De samenwerking tussen de specialisten en de huisartsen komt goed op gang, maar we zijn er nog niet." 

- Dr. Frank Weller, Longarts Alrijne Ziekenhuis

Patiënten gaan minder vaak naar het ziekenhuis

De zorg ontwikkelt zich in sneltreinvaart. De eerstelijnszorg, zoals Alphen Op Een Lijn die levert, loopt daarin met regelmaat voorop. Nieuwe behandelmethoden, gespecialiseerde zorg, digitale ontwikkelingen en andere vormen van samenwerken veranderen het zorglandschap en leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van zorg. Dat merkt u als patiënt.

Zo worden de laatste jaren steeds meer specialistische handelingen, die eerder alleen in het ziekenhuis werden uitgevoerd, door huisartsenpraktijken opgepakt. Van de tweede- naar de eerstelijn, zoals dat in ‘zorgtaal’ heet. Complexe zorg in het ziekenhuis, eenvoudige zorg in de eerstelijn. Daarmee worden niet alleen de specialisten ontlast, deze ontwikkeling biedt ook de patiënt veel voordelen: de wachttijden zijn vaak korter en de huisartspraktijk is voor veel mensen meer bekend terrein. Bovendien betaalt de patiënt voor zorg binnen de huisartspraktijk geen eigen risico. Ook voor zorgverleners biedt deze ontwikkeling voordelen. De huisartsen houden beter zicht op de behandeling van hun patiënten. In sommige pilots wordt zelfs gewerkt met een anderhalvelijns zorg waarbij specialisten uit het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijken komen om te kijken of een patiënt in het ziekenhuis moet worden behandeld of dat hij of zij met een advies van de specialist gewoon thuis kan blijven onder behandeling van de huisarts. In de Fysiotherapie bestaat inmiddels een anderhalve lijns opleiding. De Fysiotherapeut staat dan in rechtstreeks contact met de specialist.

De belangrijkste factor om gezond te leven wordt niet geleverd door de zorgverleners, deze bepaalt uzelf met uw eigen levensstijl, waarbij gezond eten en drinken en voldoende bewegen de kwaliteit van leven bepalen.


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/475a160a-de32-4559-a749-821b11aa57ab

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­