cardioprogrammaIn 2013 werd gestart met de ontwikkeling van een zorgprogramma Hartfalen waarbij de begeleiding van patiënten met deze diagnose  plaatsvind op de juiste plek danwel in de huisartspraktijk danweldeling op de poli cardiologie van het ziekenhuis. Samen met Caroline Lucas en Petra van Pol, twee cardiologen van het Alrijne Ziekenhuis, startte een werkgroep met huisartsen en POH’s de ontwikkeling van het programma. Het duurde uiteindelijk 4 jaar voor het programma, door verder  uit ontwikkeling in een grotere regio en  samen met de 3e lijn   in januari 2016 met veel enthousiasme werd ontvangen door collega cardiologen, huisartsen en zorgverzekeraars met de intentie om het de komende jaren regionaal en nu met NVVC Connect ook  landelijk uit te rollen.

De basis van het programma ligt voornamelijk in de indeling van patiënten in 

4 groepen:
1. De onontdekte patiënt
De mensen die nog niet weten of zij hartfalenpatiënt zijn. Hiervoor is er voor de huisarts een belangrijke rol weggelegd. Zij kunnen risicogroepen benaderen en vroegtijdig bepalen dat het risico op deze hartklacht bij hen aanwezig is.

2. De ontdekte patiënt
Dit is de patiënt die om sluimerende klachten of ernstige klachten door de cardioloog wordt behandeld, de cardioloog onderzoekt wat de aard van het hartfalen is en wat het onderliggende lijden voor de patiënt betekent. De cardioloog pakt dit aan en de patiënt kan na voldoende hersteld te zijn door de huisartsenpraktijk en andere 1-ste lijns zorgverleners verder worden behandeld (zie 3).

3. De stabiele patiënt
De patiënt die na voldoende hersteld te zijn van behandeling in het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk wordt verwezen voor periodieke controles en preventieve behandeling. In ketenzorg programma Hartfalen  in de 1e lijn

4. De palliatieve patiënt
Dit is de patiënt waarvoor verdere behandeling door de cardioloog geen verbetering meer betekent, de huisarts zal de behandeling op zich nemen. De huisarts zal indien noodzakelijk met de cardioloog overleg plegen, maar de patiënt niet naar het ziekenhuis verwijzen. Daarnaast blijft het mogelijk dat patiënten mbv de POH en de huisarts een kort lijntje houden met de specialistische hartfalenverpleegkundige van het ziekenhuis over bijvoorbeeld het medicijngebruik.

Enthousiasme
Het enthousiasme binnen de Alphense  zorgverleners voor het programma is groot en de huisartsenpraktijken binnen Alphen op Één Lijn kunnen  na volgen van de scholing Hartfalen vanaf maart 2017 aan het programma gaan deelnemen. Bij Prelude gaat het programma met praktijkondersteuner Marianne Roelofswaard en Huisarts Jaap Eysink Smeets van start en mondjes maat worden er in de praktijk meer zorgverleners bij betrokken. Na de huisartsenpraktijken gaan de apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten aan het programma deelnemen.

Publicatiejaar: 2017
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/475a160a-de32-4559-a749-821b11aa57ab

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­