Hartonderzoek
ECG en Holteronderzoek / Kastje
ecg fotoEen ECG (ElektroCardioGram) of hartfilmpje wordt gemaakt om op snelle wijze te onderzoeken of er sprake is van een hartinfarct. Een hartfilmpje laat de elektrische prikkels in de hartspier zien, deze prikkels verplaatsen zich van de ene naar de andere spiercel in de hart-spier. Dit wordt het prikkelgeleidingssysteem genoemd. Dit gecompliceerde systeem zorgt dat de prikkels in de juiste volgorde plaatsvinden: eerst de boezems en dan, na een kort oponthoud, de kamers. Gaat dat niet goed, dan is er sprake van een hartritmestoornis. 

HolterDe meeste hartziekten hebben gevolgen voor het prikkelgeleidingssysteem en dat laat het hartfilmpje mooi zien. Als een hartfilmpje niet iets ongewoons laat zien en de klachten doen zich maar af en toe voor, dan kan de huisarts besluiten een Holteronderzoek te doen. De praktijkondersteuner brengt elektroden op de borstkas aan, deze staan in verbinding met een kastje dat de patiënt een dag of soms twee dagen met zich meedraagt. Het kastje (Holter) registreert de elektrische prikkels van het hart. De patiënt houdt een dagboek bij van de bezigheden en activiteiten tijdens de onderzoeksdag(en). Zo kunnen de activiteiten van de patiënt worden vergeleken met de gegevens van het kastje. 

Het resultaat van een Holteronderzoek is een 'lang' hartfilmpje (ECG) met een kleine kans op het missen van afwijkingen.


Stoppen met rokenStoppen met roken

De huisarts kan op verschillende manieren ondersteuning bieden om met roken te stoppen. In sommige gevallen kan hij zelfs medicijnen voorschrijven die de behoefte om te roken doen afnemen. Zulke middelen worden voorgeschreven aan mensen die echt willen stoppen en die vaak al andere methodes hebben geprobeerd. De
ze medicijnen worden altijd voorgeschreven in combinatie met een ondersteuningsprogramma. De kans op succes wordt groter wanneer u a
dvies of begeleiding krijgt van bijvoorbeeld huisarts, praktijkondersteuner of apotheek. 

Stoppen met roken levert altijd winst op voor uw gezondheid. Ook mensen die verder niets mankeren, merken dat ze meer lucht, een groter uithoudingsvermogen en een betere bloedcirculatie krijgen zodra ze het roken opgeven. Voor mensen met een chronische aandoening als astma, COPD, diabetes of een hart- of vaatziekte, is de gezondheidswinst door te stoppen met roken nog veel groter. 

Stoppen-met-Roken wordt bij elke huisartsenpraktijk serieus opgepakt, veelal komen hier mensen die al vele pogingen om te stoppen achter de rug hebben maar steeds terugvallen.


Reisadvies / vaccinatie

kofferBij alle huisartsenpraktijken is een huisarts aanwezig die speciaal is opgeleid tot reis-adviserend huisarts en die u desgewenst alle benodigde vaccinaties kan geven. 

U kunt er bij de assistente gewoon een afspraak voor maken of informatie over vragen. Maak uw afspraak bij voorkeur 5 weken voordat u uw reis gaat maken omdat sommige vaccinaties geruime tijd voor uw reis moeten zijn toegediend. 

Kijk ook eens op de website van uw huisarts voor meer informatie over reisadvies- en vaccinatie.

Aan een reisadvies zijn kosten verbonden. Deze worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. U kunt bij uw eigen zorgverzekeraar informeren in hoeverre u de gemaakte kosten vergoed krijgt.

Met de gratis app ‘Zeker op reis’ heeft u belangrijke gegevens bij de hand, zoals: Noodnummers, medicatie-, vaccinatie-overzicht, reiswoordenboek, etcetera.


Ouderenzorg - Zorg die prioriteit verdient!

Ouderen rekeningDoor de vergrijzing neemt het aantal kwetsbare ouderen toe. Ouderenzorg is in elke huisartsenpraktijk vanzelfsprekend en heeft prioriteit. Zeker gezien de huidige maatschappelijke veranderingen waardoor zij, zolang als het redelijkerwijs kan, thuis blijven wonen. Dit brengt met zich mee dat ouderenzorg intensiever wordt. 

De meeste praktijken hebben de zorgwensen van patiënten van 75 jaar en ouder geïnventariseerd of zijn er mee bezig; de 75+ Screening.  Met behulp van enquêtes en interviews ontstond  inzicht in de zorgbehoeftes en wensen van deze doelgroep.

De POH is de spin in het web 
De regie van de zorg ligt bij de huisarts, maar de praktijkondersteuners (POH’s) onderhouden het dagelijkse contact met de patiënten in de wijk. Zij bezoeken patiënten die niet meer naar de praktijk kunnen komen met hun aandoeningen. Goed kunnen luisteren en daar naar kunnen handelen is een voorwaarde. De POH’s zijn de spin in het web van de ouderenzorg. Zij zijn speciaal opgeleid en hebben inzicht in het verouderingsproces van mensen en de behandeling van kwetsbare ouderen in hun thuissituatie. 

Midden in de wijk! 
De praktijkondersteuners hebben contact met Tom in de Buurt, de wijkagenten en de wijkverpleegkundigen. Hierdoor worden ouderen die dreigen te vereenzamen of extra aandacht behoeven tijdig opgemerkt en geholpen. 

Samenwerkende zorg
De POH schakelt de huisarts in als dat nodig is en overlegt met hem en met de apotheek over de medicatie, waarbij het gebruik van meerdere medicijnen een belangrijk onderwerp is. De POH overlegt ook met de huisarts over verwijzing van patiënten naar een fysiotherapeut, podoloog, diëtist of andere zorgdiscipline. 

Meer weten: www.ouderenfonds.nl

MarijkeMarijke Huitema van huisartsenpraktijk Het Centrum:
“Wij staan als huisartsenpraktijk midden in de wijk, hierdoor signaleren we snel hulpvragen.”

 

yvonneYvonne van der Zwet van huisartsenpraktijk MedZorg:
“Voor onze oudere patiënten is het belangrijk dat we gemakkelijk bereikbaar zijn en dicht in de buurt.”


Ouderenzorg / Kaderarts

Wat is een kaderarts?
Voor een goede behandeling en begeleiding van ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen, is specifieke kennis en ervaring nodig. Door de diversiteit aan aandoeningen krijgen patiënten vaak verschillende soorten medicatie waardoor het belangrijk wordt te weten wat voor ingrijpende gevolgen de medicijnen op elkaar kunnen hebben. Binnen de ouderenzorg is het belangrijk dat de behandelend arts goed kan luisteren en geduldig is. De kaderarts heeft niet alleen oog voor de ziekte, maar óók voor wat de gevolgen van de gezondheidsproblemen zijn in het dagelijks leven van de patiënt en naaste omgeving. Daarnaast kijkt de kaderarts wat de patiënt nog wel kan en heeft aandacht voor de kwaliteit van leven. Huisarts Leo Nijessen is kaderarts


Euthanasie / SCEN-arts
Inschakelen van een SCEN-arts

Vroegtijdige levensbeëindiging (euthanasie) is ingrijpend en bespreekbaar met de behandelende huisarts. Om Euthanasie mogelijk te maken moet zorgvuldig worden gehandeld binnen de wet. De behandelend arts moet hiervooraltijd een tweede onafhankelijke huisarts inschakelen. Deze tweede huisarts wordt SCEN-arts genoemd en deze toetst of er aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet is voldaan. Een SCEN-arts is hiervoor speciaal opgeleid binnen het programma Steun Consultatie bij Euthanasie in Nederland van het KNMG en wordt SCEN-arts genoemd. Huisarts Leo Nijessen is SCEN-arts voor de regio Zuid Holand Noord.


(Kleine) Chirurgie in de huisartsenpraktijk

Voor kleine ingrepen is een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd nodig. In de huisartsenpraktijk kunt u prima terecht voor kleine chirurgische ingrepen.

scalpelDat kunnen zijn: verwijderen van vetbultjes, moedervlekken, kleine vormen van huidkanker, splinters, ingegroeide teennagels, sterilisatie van mannen (zie verder in dit blad) plaatsen van een spiraaltje, strontjes in het ooglid of het verwijderen van aambeien. De meeste huisartsen hebben ervaring met kleine chirurgische ingrepen of verwijzen naar een collega huisarts omdat  deze meer ervaring heeft met een specifieke kleine ingreep. Voordelen voor de patiënt zijn dat het gebeurt in een bekende gemoedelijke omgeving, de huisarts uw medische voorgeschiedenis kent, er is minder kans op infecties, het dicht bij huis is, geen wachttijd en niet onbelangrijk, veel goedkoper!  Voor het verwijderen van allerlei huidafwijkingen zal eerst worden beoordeeld of de huidafwijking verwijderd kan worden of dat dit toch aan de specialist, meestal dermatoloog of plastisch chirurg, moet worden overgelaten. Bij de minste twijfel wordt het uitgesneden preparaat opgestuurd naar de patholoog- anatoom.

De ingrepen worden veelal onder verdoving in de behandelkamer verricht en duren gemiddeld tussen de 10 en 20 minuten. Na de ingreep kunt u uw dagelijkse werkzaamheden snel hervatten. Meestal krijgt u het advies mee een korte periode erna fysieke inspanning zoals sporten, kluswerkzaamheden tijdelijk te stoppen in verband met weefselspanning op de operatiewond.


Injecties Pijnlijke gewrichten 
Pijnlijke gewrichten kunnen in sommige gevallen verholpen of verlichting krijgen met injectie met een infectieremmer. Veel huisartsen hebben zich hierin bekwaamd.

Carpaal TunnelOm een carpale tunnelsyndroom (CTS) te verhelpen kan, naast een operatie, gekozen worden voor een minder ingrijpende injectie. Voor de injectie wordt een stevige infectieremmer (corticosteroïden / bijnierschorshormoon) gebruikt welke gelijktijdig met een verdovingsmiddel wordt ingespoten. De hand voelt na de injectie even verdoofd aan. Bij de helft van de mensen met CTS werkt een injectie voor enige maanden prima. Als de klachten weer terugkeren is een operatie de oplossing.De vergoeding van deze behandeling valt binnen uw ziektekostenverzekering en is geen belasting voor uw eigen risico.

Bij pijnlijke gewrichten worden injecties in alle praktijken gegeven. Bij Prelude zijn twee huisartsen opgeleid om de behandeling van het Carpale Tunnel Syndroom uit te voeren.


Sterilisatie Mannen
Bij een sterilisatie van de man (Vasectomie) wordt een stukje tussen beide zaadleiders uitgesneden. Hierdoor kan er geen bevruchting meer plaatsvinden. Een sterilisatie is een eenvoudige ingreep en is niet van invloed op uw seksuele leven. Bij Huisartsenpraktijk Prelude wordt op vrijdagmiddag door huisarts Erik Pleij spreekuur gehouden voor mannen die een sterilisatiewens hebben. Jaarlijks worden er circa 150 van deze ingrepen verricht.  

sterilisatiepsdNa deze ingreep kan een patiënt wat kortstondige nakomende klachten ervaren. Deze klachten worden, indien nodig, in de nazorg op de huisartsenpraktijk behandeld. Mochten er complicaties zijn waarvoor specialistische hulp noodzakelijk is dan is er een goede relatie met de specialisten (urologen) in het ziekenhuis waar naar zal worden verwezen.

Deze ingreep valt niet binnen uw zorgverzekering maar is goedkoper dan in het ziekenhuis. Voor deze ingreep kunt u bij Huisartsenpraktijk Prelude terecht op vrijdagmiddagen, alleen op afspraak.


Oogfoto voor diabetici en  Oogcontrole / Fundusscopie retina
Voor mensen met diabetes is het essentieel om regelmatig de ogen te laten controleren. Ogen zitten vol met bloedvaatjes en als gevolg van diabetes kunnen die in een slechte conditie raken. Dat kan leiden tot beschadiging van het netvlies en, in het uiterste geval, tot blindheid. Het vervelende van dit soort netvliesbeschadigingen is, dat de patiënt er in de beginfase vaak nauwelijks iets van merkt. Met een netvliesfoto (Fundusscopie retina) kan al in een vroeg stadium worden ontdekt of er iets mis is. 
OogonzoekSinds 2 jaar kunnen patiënten voor dit onderzoek terecht bij de Prelude-huisartsenpraktijk. De praktijkverpleegkundige maakt de foto en huisarts Ruud Gebel beoordeelt het resultaat. Pas wanneer uit de foto blijkt dat er iets aan de hand is, wordt u verwezen naar de oogarts in het ziekenhuis.

Oogcontrole
Door huisarts, praktijkverpleegkundige, assistente of wellicht uw opticiën worden patiënten normaliter verwezen naar een oogspecialist voor onderzoek. Huisartsenpraktijk Prelude biedt sinds een paar jaar de mOogfotoogelijkheid voor uitgebreid oogonderzoek. Huisarts Ruud Gebel onderzoekt uw ogen op een aantal belangrijke criteria, onder andere de voorkamer van het oog en of er infecties of afwijkingen in het hoornvlies zijn. Daarnaast kan de oogdruk op eenvoudige wijze worden gecontroleerd. Mocht uit het onderzoek blijken dat uw klachten niet direct kunnen worden verholpen door de huisarts dan wordt u verwezen naar de specialisten van het Alrijne ziekenhuis.

Bij huisartsenpraktijk Prelude is deze speciale foto- en oogonderzoek apparatuur aanwezig.


Echografie - Buik
EchoMet een echografie van de buik kunnen diagnoses van aandoeningen in de buik door de huisarts al dan niet worden bevestigd. Zo kunnen galstenen, een ontstoken blinde darm, een vergrote lichaamsslagader (aneurysma), leveraandoeningen, sommige nierstenen en tal van andere kwalen in beeld gebracht worden. Echografie is een onderzoeksmethode die gebruik maakt van een echoapparaat dat onhoorbare geluidsgolven uitzend. Dit apparaat wordt tegen, de met gel ingesmeerde, huid aan gehouden. De teruggekaatste geluidsgolven zijn zichtbaar op een beeldscherm, waardoor organen in het lichaam zichtbaar worden. Afhankelijk van het onderzoek dat de huisarts wil verrichten krijgt u voorafgaand aan de echografie aanwijzingen of u bijvoorbeeld nuchter moet verschijnen of juist vooraf veel moet drinken.

Bij huisartsenpraktijk MedZorg en Prelude kan een echografie van de buik worden gemaakt. 


CRP-test / Signaleren van bacteriële infectie
Een huisarts kan snel vaststellen of er in uw lichaam een ontsteking actief is door een CRP-test door de assistente te laten uitvoeren. Er wordt een vingerprik gedaan,waarna snel kan worden gekeken of de ‘CRP-waarde’ in het bloed verhoogd is, wat kan wijzen op een bacteriële ontsteking. 

De uitslag van de test helpt de huisarts om  bepalen of een behandeling met bijvoorbeeld antibiotica nodig is of niet. U weet meteen waar u aan toe bent en hoeft niet voor bloedafname naar een andere locatie, of voorkomt bijvoorbeeld in het geval van longproblemen het maken van een longfoto. 

Een belangrijk bijkomstig voordeel is, dat er door de sneltest minder vaak onterecht antibiotica wordt voorgeschreven. 

De kosten van de CRP-test hebben geen consequenties voor uw eigen risico.


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/475a160a-de32-4559-a749-821b11aa57ab

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­