Maartje en wondBinnen alle huisartsenpraktijken is veel aandacht voor wondzorg en is veel kennis aanwezig. 

Momenteel loopt bij huisartsenpraktijk Lupine een uniek samenwerkingsproject (pilotfase) met het Wond Expertise Centrum van het Alrijne Ziekenhuis, Huisartsen Florijn uit Leiderdorp en thuiszorgorganisatie ActiVite. Doel van het project is dat chronische wonden sneller worden herkent, een snellere genezing wordt gerealiseerd en dat de regie van de behandeling bij de huisartsen ligt. 

Patiënten met een gecompliceerde wond hoeven niet altijd meer naar het ziekenhuis voor behandeling, zij kunnen bij Lupine terecht voor het speciale spreekuur. Voor patiënten is dit prettig en ‘dichtbij’. Om goede zorg te garanderen zijn drie assistentes van Lupine speciaal opgeleid tot wondspecialist. In de pilotfase wordt onderzocht of deze aanpak verbeterde zorg biedt en of het de manier is om wondzorg ook in andere regio's te organiseren.

De nauwe samenwerking met de wondspecialist en de verpleegkundige van de thuiszorg betekent dat hierdoor de best mogelijke wondzorg voor aan huis gebonden patiënten wordt geboden. De wond-arts van het Wond Expertise Centrum komt elke twee weken bij Lupine om wondspreekuur (triagespreekuur) te houden en met de huisarts en wondzorgspecialisten behandelprogramma’s op te stellen. Op de praktijk is diagnostische apparatuur aanwezig om vast te stellen of de werking van bloedvaten in de ledematen voldoende is voor een goede genezing. Buiten het spreekuur is er, via veilig mailverkeer, overleg met een chirurg van het wondcentrum zodat kan worden meegekeken naar de status van een bepaalde wond en geadviseerd kan worden over de behandeling. 

Een belangrijk voordeel van het project is dat als de behandeling van ernstige wondklachten na 4 tot 6 weken niet verbeterd, de wondarts er op het wondspreekuur naar kijkt. In de meeste praktijken en in de thuiszorg wordt gemiddeld na 30 weken naar een wondarts verwezen, een enorme tijdwinst. 

Omdat de wondarts van het Alrijne wondcentrum bij Lupine spreekuur houdt is in overleg met de ziektekostenverzekeraar afgesproken dat het spreekuur binnen de kosten van de huisarts vallen waarvoor het eigen risico niet geldt. De ziektekostenverzekeraar verwacht dat met deze vorm van wondbehandeling veel tijd en geld wordt bespaard. 

De aanpak van de samenwerkende partijen blijft niet onopgemerkt, er is interesse uit het hele land. Maartje Hesseling, één van Lupines drie wondspecialisten, geeft met regelmaat gastlessen aan artsen in opleiding en spreekbeurten op congressen.

Bij huisartsenpraktijk Lupine wordt houden naast het gewone spreekuur elke 2 weken een spreekuur met een specialist van het Alrijne Ziekenhuis. (Situatie voorjaar 2017 - Zie recent artikel Wondzorg en voeding)


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/475a160a-de32-4559-a749-821b11aa57ab

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­