Fysiotherapeut Ramona Pereira:

'Bewegen als medicijn tegen vallen!'

1mevrEen derde van alle 65-plussers valt jaarlijks wel eens een keer. Bij de 80-plussers loopt dat op tot ruim de helft. In een onlangs gepubliceerd rapport van het CBS blijkt het aantal ouderen dat in 2016 is overleden aan een val zelfs 16% hoger dan in

Dat heeft natuurlijk alles te maken met de veroudering in ons land. Veroudering gaat meestal gepaard met minder beweging, dus net minder soepel blijven.

Nationale richtlijn bewegen
Zowel jong als oud zou zich aan de nationale richtlijn van minimaal 150 minuten bewegen per week moeten houden. En dan niet zomaar een stukje lopen, maar zo bewegen dat je er moe van wordt, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. 

1Schermafdruk 2019 04 16 09.48.55Daarnaast schrijft de richtlijn voor dat iedereen minimaal 2x per week een intensieve spier- en botversterkende activiteit doet, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. Voor ouderen kan met deze dagelijkse inspanning veel ellende worden voorkomen. 

Natuurlijk is het voor mensen op leeftijd niet meer zo gemakkelijk om even op de fiets te springen, een stuk te gaan wandelen of te voet boodschappen te gaan doen. 

Maar mocht u het gevoel hebben dat u onzeker wordt in uw bewegingen, weet dan dat de gezamenlijke zorgverleners, zoals huisartsen en fysiotherapeuten, er veel aan kunnen doen om u soepel te houden en daarmee de kans op een val te verminderen.

Praat er over!
Vallen kan verschillende oorzaken hebben. Daarom is het van belang dat u, wanneer u een keer gevallen of bijna gevallen bent, dat aan de huisarts meldt. De huisarts zal op basis van een ‘valrisicotest’ beoordelen wat de oorzaak zou kunnen zijn en u verwijzen naar een van de zorgverleners die u op individuele basis kunnen helpen. Denk daarbij aan de apotheker over uw medicijnen, de fysiotherapeut of diëtist.

Valpreventie-avonden
Nog dit jaar worden aantal bijeenkomsten georganiseerd door verschillende zorgverleners voor patiënten met osteoporose. Tijdens deze bijeenkomsten ligt de nadruk op valpreventie en wordt ouderen het een en ander aangeleerd om de kans op vallen te verminderen.

1Schermafdruk 2019 04 16 09.51.04Zorgprogramma
Naast de vele aandacht die er nu al dagelijks door de zorgverleners van Alphen op één Lijn aan wordt gegeven is het initiatief ontstaan om ‘valpreventie’, in een eenduidig zorgprogramma vast te leggen. Het zorgprogramma is gericht op iedereen die zorg verleent aan een patiënt die is gevallen of mogelijk zou kunnen vallen. 

Dit betekent niet alleen de professionele zorgverleners zoals thuiszorg, huisarts, praktijkondersteuner, apotheker, fysiotherapeut, en diëtist maar is ook gericht op de patiënt zelf, de mantelzorger en familie. Deze laatste groep wordt gewezen op de problematiek rondom vallen en dat er mogelijkheden zijn om problemen te voorkomen en te stimuleren. 

Het zorgprogramma is nu gespreksonderwerp in het overleg tussen Alphen op één Lijn en de zorgverkeraar, de verwachting is dat er volgend jaar mee kan worden gestart. 

De bijeenkomsten voor osteoporose-patiënten zijn gebaseerd op dit zorgprogramma.

 

1zaal

Publicatiejaar: 2017
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/9f884af3-a3ba-4e88-83f8-7fd68d5d72ba

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­