Huisartsen maken zich zorgen om controle mijdende patiënt

Een onmisbaar onderdeel van de zorg bij mensen met een chronische aandoening is de periodieke controle. Dat weten we allemaal, maar toch is het aantal mensen dat om verschillende redenen deze controles mijdt aanzienlijk. Huisartsen maken zich daar zorgen over. Het gevolg is namelijk dat niet iedereen de juiste medicatie of andere therapie krijgt die is voorgeschreven. Bijvoorbeeld: voor veel voorgeschreven medicatie is het van belang de nierfunctie jaarlijks te controleren. Als de nierfunctie verminderd is, is het vaak nodig de medicatie aan te passen om te voorkomen dat er, soms ernstige, bijwerkingen ontstaan.

4KOPZANDDaarom is door de gezamenlijke huisartsen binnen Alphen op één Lijn besloten deze groep mensen te overtuigen zich te laten controleren. Hiervoor wordt met deze groep patiënten contact gezocht volgens een daarvoor opgestelde werkwijze, wat het ‘controle mijden-protocol’ wordt genoemd. Het gaat vooral om patiënten met diabetes, COPD, hart- en vaatziekten (inclusief hoge bloeddruk), schildklieraandoeningen en ADHD. Zorg mijden heeft meerdere oorzaken De term ‘zorg mijden’ wordt de laatste paar jaar te pas en te onpas gebruikt. Er zijn verschillende oorzaken voor. Een reden kan zijn dat mensen de kosten te hoog vinden. Een bezoek aan de huisartsenpraktijk valt niet onder het eigen risico, de kosten van bijvoorbeeld laboratoriumonderzoek wel. Andere redenen kunnen zijn: mensen beseffen door hun ziekte niet dat ze zorg missen óf ze staan er gewoon niet bij stil. De risico’s van het mijden van controles zijn aanzienlijk en kunnen leiden tot ongewenste complicaties. Overigens heeft de patiënt in het mijden van controles of zorg een eigen verantwoordelijkheid, maar lang niet altijd is het mijden opzettelijk en/of verwijtbaar.

Huisartsen spannen zich in
De Alphense huisartsenpraktijken nemen hun verantwoordelijkheid en spannen zich tot het uiterste in om hun patiënten te benaderen die controles hebben gemist, waardoor hun gezondheid in gevaar kan komen. Patiënt en huisarts hebben een bindende, wederzijdse behandelovereenkomst gedurende de tijd dat de patiënt aan de huisartsenpraktijk is verbonden. Deze overeenkomst is veelomvattend, maar in de basis komt het erop neer dat de huisarts de best mogelijk zorg biedt aan de patiënt. Als periodieke controles deel uitmaken van de behandeling, dan is de patiënt voor zijn of haar eigen bestwil verplicht daaraan mee te werken.

Hoe gaat het in de praktijk 
Volgens de nieuwe afspraken gaat de huisarts de patiënt actief benaderen om op controle te komen. Als een patiënt om herhaalmedicatie vraagt, zal worden gecheckt of de patiënt op controle is geweest. Is dit niet het geval, dan wordt de patiënt door de assistente, praktijkondersteuner of huisarts gebeld. Wanneer het telefoontje niet tot een controleafspraak leidt, ontvangt de patiënt een brief met daarin het verzoek een afspraak te maken.

Wordt door de patiënt niet binnen vier weken op deze brief gereageerd, volgt een tweede brief. In deze tweede brief wordt de patiënt dringend verzocht een controleafspraak te maken en op de hoogte gebracht dat de herhaalmedicatie nog tweemaal voor twee weken wordt voorgeschreven tot het moment dat de patiënt een afspraak voor controle heeft gemaakt. In deze brief geeft de huisarts aan dat als uiterste consequentie de behandelovereenkomst kan worden opgezegd, omdat verantwoorde zorg niet meer kan worden gegarandeerd. De huisartsen gaan er van uit dat dat laatste niet nodig is en alle patiënten ervan doordrongen zijn dat regelmatige controles nodig zijn.

Denk aan uw gezondheid!
Zorg dat uw controles op tijd worden gehouden.
Loop er niet voor weg!


 

Reactie op Artikel: De controle mijdende patient

Ruud Gebel: "Wij hebben vragen gekregen naar aanleiding van het stuk in de vorige BETER over de zorgmijdende patiënt. Met name de zinsnede dat de arts de behandelovereenkomst met de patiënt kan opzeggen riep vragen op. Ik wil daar nog even op terugkomen om misverstanden te voorkomen."

Het opzeggen van de behandelovereenkomst is het uiterste middel, en wordt zelden ingezet. Dat doet een huisarts niet zo maar, bovendien is hij aan enkele regels gebonden. Pas als een patiënt stelselmatig  niet op het spreekuur wil komen en dus niet aan de behandeling mee wil werken, kan de arts de behandelovereenkomst opzeggen. Als de patiënt namelijk niet op het spreekuur komt loopt hij of zij grote risico’s omdat de arts geen verantwoorde zorg meer kan leveren. Het kan zijn dat de patiënt een goede reden heeft om niet te komen, maar dan kan hij of zij dit ook aan de telefoon toelichten. Financieel is een bezoek aan de huisarts geen belasting. De patiënt hoeft voor een huisartsenbezoek niets te betalen en de kosten gaan dus niet van het eigen risico af. Als de huisarts besluit de behandelovereenkomst op te zeggen, moet hij de noodzakelijke zorg blijven leveren tot de patiënt een nieuwe huisarts heeft gevonden. Overigens houdt de behandelovereenkomst ook in dat de patiënt  zo goed mogelijk aan de behandeling meewerkt. 

En voor alle duidelijkheid: dit alles is bedoeld om te zorgen dat u de best mogelijke zorg krijgt!'

Publicatiejaar: 2017
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/9f884af3-a3ba-4e88-83f8-7fd68d5d72ba

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­