Bij psychosomatische klachten krijgt de praktijkondersteuner ggz (POH ggz) een steeds belangrijke rol bij de huisartszorg voor de patiënt. De samenwerking tussen de POH ggz en de basis ggz (Psycholoog / Psychotherapeut) is een in het oog springende ontwikkeling in de huidige GGZ - Geestelijke Gezondheidszorg. We spreken hierover met Michelle Ernst, psycholoog, en Frederike Gieles, POH ggz bij huisartsenpraktijk Lupine en MedZorg.

6MichelleFrederike

Er wordt veel gedaan om angst- en stemmingsstoornissen uit de taboesfeer te halen, merken jullie daar iets van in jullie samenwerking?

Frederike Gieles: Absoluut, deze zorg moet je een gezicht geven, er meer over vertellen, daarmee wordt het steeds minder een taboe. Ik denk dat het niet meer zo is dat men er zich voor schaamt. Je merkt dat patiënten steeds gemakkelijk naar de huisarts stappen met hun klachten en het prettig vinden dat de POH ggz er voor ze is. 

Michelle Ernst: Het is prettig als ik een patiënt krijg die al met een POH ggz heeft gesproken. We kunnen dan vaak al snel behandelen omdat we al heel wat informatie van de praktijkondersteuner hebben gekregen.

Frederike, wanneer zoek je contact met Michelle? 

Frederike Gieles: Als POH ggz zijn we er voor de lichtere problemen en richten we ons op kortdurende hulp. Patiënten met wat complexere problemen verwijs ik door naar de psycholoog. Ik verwijs op basis van verschillende criteria en ook wel op gevoel. Ook al omdat je soms zelf te weinig expertise hebt, is het fijn om door te verwijzen en te weten dat de patiënt verder geholpen wordt.

Ervaar jij een meerwaarde als de POH ggz verwijst?

Michelle Ernst: Zeker, ik vind het de laatste tijd erg goed gaan en er wordt gepast verwezen. Nog niet zo heel lang geleden was er minder ggz-kennis of ervaring binnen de huisartsenpraktijk en dan kwam het wel voor dat mensen wat snel of juist te laat bij ons in de gespecialiseerde ggz terechtkwamen. Niet elke praktijk heeft een POH ggz in dienst, maar ik denk dat de functie niet meer weg is te denken uit de praktijk en een kwalitatieve toevoeging is.

Frederike Gieles: Soms overleggen we over patiënten waar wel wat mee is maar waar ik de vinger niet op het probleem kan leggen, bijvoorbeeld bij persoonlijkheidsstoornissen.

Michelle Ernst: Ja, dan is het vaak lastig te herkennen wat de problematiek is en kom je er pas na een aantal gesprekken of tijdens de therapie achter wat er speelt. Dan is het goed te overleggen en nemen we gezamenlijk een beslissing.

Frederike Gieles: Voor mij is het eigenlijk heel eenvoudig, als ik vind dat iemand anders betere zorg kan bieden dan ikzelf, verwijs ik door.

Als een dossier wordt afgesloten koppel je dan terug?

Michelle Ernst: Ja, dan koppel ik terug aan de huisarts, hij/zij is uiteindelijk de verwijzer. De praktijkondersteuner ggz krijgt daarom van mij geen directe terugkoppeling, dat doet de huisarts zelf.

Frederike Gieles: Soms komt het voor dat de rapportage wat op zich laten wachten. Dan vraag ik er zelf bij de huisarts naar. Er zijn namerlijkpatiënten die het prettig vinden om te vertellen hoe het na de behandeling met ze gaat. Zo’n terugkoppeling hoeft echt geen heel epistel te zijn, een klein berichtje is voldoende. In onze samenwerking is het fijn als je elkaar kent en van elkaar weet wat je kan. 

Biedt het nieuwe ketenzorgprogramma ‘angst- en stemmingsstoornissen’ dat binnenkort bij een aantal huisartsenpraktijken start een verbetering wordt?

Frederike Gieles: Zeker! Als er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het rechtstreeks ook terugkoppelen aan de POH ggz. In de nieuwe versie van het zorgprogramma wordt de nadruk gelegd op het delen van elkaars informatie, dit kan dan middels het KIS (Keten Informatie Systeem) waarin afspraken worden vastgelegd. Het is dan de bedoeling dat we met elkaar afspreken hoe we samenwerken en het wordt belangrijk dat we ons daar aan houden. 

M: Ik ben onlangs bij AOEL aangesloten, ik hoop snel bij het zorgprogramma betrokken te worden, het zal absoluut leiden naar verbetering van de zorg.

Publicatiejaar: 2017
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/9f884af3-a3ba-4e88-83f8-7fd68d5d72ba

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­