Patiënten waarbij geconstateerd is dat zij aan hartfalen lijden, worden binnen het zorgprogramma ‘hartfalen’ zoveel mogelijk door de huisarts of praktijkverpleekundige (POH) behandeld. Het ziekenhuis behandelt alleen op specialistische basis en bij thuiskomst nemen huisarts en/of POH de behandeling weer over. We spreken hierover met twee van de initiatiefnemers van het zorgprogramma ‘hartfalen’: huisarts Jaap Eysink Smeets en Caroline Lucas cardioloog bij Alrijne.

Voorheen werden patiënten met ‘hartfalen’ meteen door de huisarts verwezen naar het ziekenhuis. Na de diagnose ‘hartfalen’ volgde daar de behandeling en/of opname en werden er de vervolgcontroles gedaan. Voelde een patiënt zich niet goed, dan werd er door hem of haar zelf een afspraak gemaakt met de poli cardiologie. Bij een calamiteit belde de huisarts al snel een ambulance en ging patiënt naar het ziekenhuis. 

Het zorgprogramma betekent dus een ingrijpende verandering ten voordele van de patiënt, omdat patiënt en huisarts elkaar beter kennen op het gebied van hartfalen en de gang naar het ziekenhuis minder vaak gemaakt hoeft te worden. Er is altijd de mogelijkheid voor de huisarts om te overleggen met de cardioloog in het ziekenhuis. Voordeel is ook dat het ziekenhuis meer tijd en energie kan steken in de patiënt waarvoor het echt nodig is.

7caroilineJaapDe ‘hartfalen-patiënt’
Een patiënt met sluimerende of ernstige hartklachten, wordt door de huisarts naar de cardioloog verwezen en in het ziekenhuis behandeld.

Vanaf het moment dat de cardioloog de diagnose ‘hartfalen’ heeft vastgesteld spreken we over de ‘hartfalen-patiënt’.

Na de ziekenhuisbehandeling neemt de huisartsenpraktijk na een zorgvuldige overdracht door de cardioloog de behandeling over. Dit soort patiënten wordt ook wel de ‘stabiele-groep’ genoemd, zij worden door de huisartsenpraktijk periodiek opgeroepen voor controle. Daarbij wordt gekeken of preventieve behandelingen nodig zijn of dat een fysiotherapeut of diëtist de patiënt verder kan helpen. Hieronder vallen ook de mensen die uit het ziekenhuis ontslagen worden en weer gewoon verder kunnen, bijvoorbeeld met een nieuwe hartklep of pacemaker.Een andere groep die door huisarts en POH wordt behandeld, zijn mensen waarvan het ziekenhuis heeft moeten constateren dat verdere behandelingen in het ziekenhuis  geen meerwaarde meer hebben In het zorgprogramma is vastgelegd dat de behandeling dan verder wordt gedaan door de huisarts. Het gaat hierbij veelal om de wat oudere patiënt, die thuis veel beter behandeld kan worden

Overleg tussen eerste en tweede lijn
In het zorgprogramma is veel aandacht geschonken aan communicatie  met de patient en overleg tussen het ziekenhuis en de huisarts. Vanaf het begin wordt duidelijk gemaakt wie  tot wanneer de hartfalenzorg aan de patient biedt.Voor vragen kan de huisarts terecht bij de hartfalenverpleegkundigen, die tijdens kantooruren bereikbaar zijn. Buiten kantooruren en indien nodig volgt overleg met de cardioloog en wordt bepaald of behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is of beter thuis kan worden gedaan.

Waarom deze nieuwe aanpak?
Het initiatief voor het ‘hartfalen-zorgprogramma’ is in 2013 genomen door de afdeling cardiologie van Alrijne Ziekenhuis. Enerzijds omdat de hartfalenpoli overspoeld dreigde te raken door patiënten. Anderzijds wilden de initiatiefnemers de trend van de overheid volgen om de zorg daar te verlenen waar deze het beste geleverd kan worden. Huisartsenpraktijken werden opgeroepen mee te werken omdat veel zorg naar de eerste lijn overgeheveld moest worden. Dit leidde tot een werkgroep die het zorgprogramma heeft uitgewerkt. De reacties op het programma zijn erg positief, ook vanuit de zorgverzekeraars. De initiatiefnemers zijn blij dat het door hun ontwikkelde zorgprogramma landelijk gaat worden gebruikt. Met het programma is de kwaliteit van de zorg gediend en draagt het bij aan het betaalbaar houden van de zorg. 

‘Hartfalen-programma’ in Alphen a/d Rijn
Het is overigens een logische eis van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid dat het programma pas wordt toegepast wanneer de zorgverleners op de betreffende praktijken er voldoende in geschoold zijn. Na een aantal scholingen zijn vrijwel alle huisartsen en praktijkondersteuners binnen Alphen op één Lijn op de hoogte van het hoe en waarom van het programma. Vandaar dat bij de meeste aangesloten huisartsenpraktijken het programma nu volledig wordt toegepast, waardoor Alphen aan den Rijn wel het verst is met de invoering in de regio. 

Cardioloog Caroline Lucas en huisarts Jaap Eysink Smeets: "Onze samenwerking is optimaal!"


7jaap7caroline

‘Het zou mooi zijn als patiënten met hartfalen in hun eigen huisartsenpraktijk vragen om in het programma te worden opgenomen’ 
- Huisarts Jaap Eysink Smeets

'In Alrijne merken we dat er met het zorgprogramma wordt gewerkt en meer patiënten na behandeling terug gaan naar de huisartsenpraktijk.'
- Caroline Lucas, cardioloog bij Alrijne

Publicatiejaar: 2017
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/9f884af3-a3ba-4e88-83f8-7fd68d5d72ba

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­