Hoe welvarend we ook zijn in ons land, ondervoeding komt nog steeds voor. Vooral ouderen, chronisch zieken en mensen met kanker kennen het verschijnsel van ongewenst gewichtsverlies. Door de aandoening, door lichamelijke beperkingen, een éénzijdig voedingspartoon, medicijngebruik of chemokuren verdwijnt en/of verandert de eetlust en vermindert de voedselinname, terwijl de behoefte aan voeding juist groter kan zijn. Dit vergroot de kans op een ziekenhuisopname, met afname van de kwaliteit van leven tot gevolg.

Bij opname in het ziekenhuis loert het gevaar van verdere ondervoeding. De aandacht in het ziekenhuis is vooral gericht op behandeling van de ziekte en ondervoeding komt op de tweede plaats. Afhankelijk van de duur van de opname in het ziekenhuis wordt een diëtist ingeschakeld. 

De behandeling van ondervoeding is belangrijk, omdat de juiste voeding er voor zorgt dat de patiënt zich fitter voelt, sneller herstelt en wonden beter genezen. Na ontslag uit het ziekenhuis is het belangrijk dat de voedingszorg wordt voortgezet. Hiervoor is het nodig dat bij het ontslag ook de huisarts en diëtist op de hoogte worden gebracht van het voedingsadvies door de ziekenhuisdiëtist. 

Hoewel de huisarts meteen na het ontslag een rapportage krijgt vanuit het ziekenhuis en de patiënt zelf ook goed geïnformeerd is, blijkt  in de praktijk de overdracht van dieetgegevens beter te kunnen.  Alphen op één Lijn wil het probleem van ondervoeding goed aanpakken. Met het ziekenhuis moeten afspraken worden gemaakt om de voedingsbegeleiding die tijdens de opname is gestart thuis te vervolgen. Zo krijgt u de optimale voedingszorg en neemt de kans op ondervoeding af, terwijl het herstelvermogen van het lichaam en de kwaliteit van leven toenemen. 

'Bij revalidatie zijn voldoende voedingsstoffen nodig voor een goede spieropbouw, hiervoor is afstemming tussen diëtiste en de fysiotherapeut essentieel.'
- Jet Vervloet, Diëtist bij de Voedietist

U kunt trouwens zelf ook het nodige bijdragen aan goede zorg, door bij ontslag uit het ziekenhuis te vragen of er thuis een vervolg komt op de dieetbegeleiding. Vragen over (onder)voeding kunt u ook bespreken met uw huisarts, die u zonodig verwijst naar de diëtist, of u neemt zelf contact op met de diëtist. Goede voeding is van belang voor ons allemaal, maar voor risicogroepen is een verantwoord dieet essentieel!

Meer informatie: www.goedgevoedouderworden.nl

Publicatiejaar: 2017
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/9f884af3-a3ba-4e88-83f8-7fd68d5d72ba

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­