Misschien gebruikt u een stappenteller op uw smartphone óf misschien leest u op het portaal van De Voedietist uw persoonlijke voedingsadvies óf prikt u uw eigen INR en stuurt uw gemeten waarden naar de website van de Trombosedienst óf maakt u op MijnGezondheid.net uw afspraken met de huisarts of bekijkt er uw medisch dossier.

Schermafdruk 2019 04 18 16.22.30Allemaal mogelijkheden die vereisen dat u een computer, tablet of smartphone heeft en er mee om kan gaan. Het gebruik van deze apparaten is niet meer weg te denken in ons dagelijks leven en neemt nog steeds toe, ook bij ouderen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat deze digitale mogelijkheden worden ingezet om onze gezondheid te verbeteren en de zorg te vergemakkelijken.

Grotere zorgbehoefte
Het is de wens van de overheid dat iedereen zolang als mogelijk thuis blijft wonen. Als we het in dit verband over onze gezondheid hebben zullen we als langer thuiswonenden vooral op zoek moeten naar middelen die ons daarbij ondersteunen. Datzelfde geldt voor het groeiende aantal mensen met een chronische afwijking of iemand die zorgvuldig wil waken over zijn of haar gezondheid. Het betekent een hoge mate van zelfmanagement van zaken die met gezondheid te maken hebben.  

deviceAlphen aan den Rijn 
Ook in Alphen aan den Rijn zal de eerstelijns zorgverlening in de toekomst te maken krijgen met een toenemend aantal patiënten/cliënten omdat zij meer taken van de specialist en ziekenhuizen op zich nemen. De taken komen voort uit de verschillende zorgprogramma’s waarin de patiënt alleen nog voor ernstige klachten naar de specialist of het ziekenhuis gaat en voor controles en dagelijkse behandelingen bij de huisarts en andere zorgverleners in de eerste lijn terecht kan.

Minder consulten door zelfmeting 
De zorgverleners willen natuurlijk optimale zorg kunnen blijven verlenen, maar met zo beperkt mogelijke inzet en middelen, waardoor zorg betaalbaar blijft. 

eHealth oplossingen betekenen dat patiënten minder op de praktijk hoeven te komen en toch de zorg krijgen die nodig is. Dat betekent dat door patiënten meer zelfmetingen zullen worden gedaan. 

 Alphen op één Lijn en eHealth 
Alphen op één Lijn heeft een eHealth commissie om op deze ontwikkelingen in te spelen. Voor AOEL is eHealth binnen haar gehele automatiseringsbeleid een belangrijk onderwerp. We brengen u op de hoogte van de huidige-Health ontwikkelingen binnen AOEL die voor u van belang kunnen zijn. 

Uitgangspunt voor eHealth is dat het patiënten en zorgverleners met elkaar verbindt. Deze verbinding betekent het op relatief eenvoudige wijze delen van informatie, inspelen op zelfmanagement en rechtstreekse communicatie tussen patiënt en zorgverlener. Alphen op één Lijn is actief binnen verschillende regionale samenwerkingsverbanden die zich richten op verbetering van de zorg met behulp van eHealth.

Schermafdruk 2019 04 18 16.08.47 eHealth-toepassingen moeten op verantwoorde wijze bij patiënten en zorgverleners worden ingevoerd en passen binnen het automatiseringsbeleid. 

 

 

Publicatiejaar: 2017
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/828841d1-752f-4c47-b452-8701972d8bef

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­