Dashboard BI-tool
Dit is een platform waarop alle patiëntendata wordt verzameld vanuit verschillende bronnen uit zowel de eerstelijns zorg als de tweede lijn (specialist/ziekenhuis). Dit platform wordt op initiatief van het regionaal samenwerkingsverband ‘Gezonde Zorg, Gezonde Regio’ ontwikkeld. Met Dashboard/BI-tool wordt het mogelijk dat zorgverleners en patiënt een volledig overzicht krijgen waarin waarden, uitslagen en onderzoeken overzichtelijk zijn gemaakt. Hierdoor worden doublures voorkomen en tegenstrijdige diagnoses zichtbaar. De eerste aanzet van dit programma is reeds operationeel en betreft het CVRM-dashboard. Verder ontwikkelingen van dit platform worden op de voet gevolgd.

screenshots evita 1CVRM-Dashboard: Thuismeten-Bloeddruk
De pilot van het programma werd met 53 patiënten gestart en is enthousiast ontvangen. Het programma vervangt drie consulten, hierdoor werden vele bezoeken aan de praktijk onnodig. De jaarlijkse controle bij de huisarts blijft bestaan. Verdere uitrol van het programma naar andere huisartsenpraktijken wordt in gang
gezet.

evitaschermE-Vita zorgplatform
E-Vita biedt patiënten de mogelijkheid om eigen gemeten waarden in te vullen, de POH kan de waarden monitoren. Dit platform is in 2017 in gebruik genomen en met een beperkt aantal patiënten gestart. Het betreft hier een uitgebreide testfase met patiënten met Diabetes Mellitus, COPD en CVRM. 
Het programma wordt geëvalueerd en verder ontwikkeld. Meerdere patiënten worden gestimuleerd deel te nemen.

IMAC COPDCoachThuismeten - Mijn COPDcoach.nl
De pilot van dit programma is redelijk succesvol verlopen in 2017 en werd gestart bij GES Dillenburg en Prelude. Mijn COPD Coach is een onderdeel van het e-Vita zorgplatform. Patiënten wordt gevraagd met vaste regelmaat een aantal vragen over hun aandoening te beantwoorden. De resultaten worden door de POH gemonitord, bij verergering van klachten krijgt de POH een waarschuwingssignaal. De longverpleegkundige in het ziekenhuis kan meekijken en overlegt indien nodig met de POH. De resultaten van de pilot worden uitgebreid geëvalueerd. Plannen voor verdere uitrol van het prgramma zijn er (nog) niet, dit is afhankelijk van de evaluatie.

MGn VERNIEUWDMGn - MijnGezondheid.net
Het gemak van MijnGezondheid.net is voor patiënten groot. MGn levert u tijdwinst en geeft inzicht in uw medische gegevens. Voor MGn dient u zich aan te melden bij uw huisarts, al vele patiënten hebben zich aangemeld voor MGn. Om veligheidsredenen logt u in met uw DigiD.
Met MGn is het mogelijk om: 

  • een afspraak te plannen met uw zorgverleners, 
  • herhaalrecepten aan te vragen, 
  • een e-consult te plannen, 
  • uw medisch dossier in te zien, 
  • uitslagen van het laboratorium in te zien, 
  • inzage te hebben in uw medicijngebruik,
  • een medicijnpaspooort te printen. 

Sinds kort is er een nieuwe versie van het programma actief. Probeer het uit als u weer een bezoek aan uw huisarts overweegt.

Publicatiejaar: 2017
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/828841d1-752f-4c47-b452-8701972d8bef

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­