SAM 0209

 

Tijdens de Gezondheidsmarkt werden bezoekers ontvangen door leden van het cliëntenpanel van Gezondheidscentrum Dillenburg. We spreken Marja Nijholt. Marja is sinds de oprichting, drie jaar geleden, met plezier lid van het panel.

Waarom een cliëntenpanel?

‘Het doel van het cliëntenpanel is om de stem van patiënten/bezoekers te laten horen. De zorgverleners in Gezondheidscentrum Dillenburg horen graag de ervaringen en wensen van bezoekers. Daarmee kan de zorgverlening worden verbeterd en worden de belangen van de cliënten zo goed mogelijk verwoord en behartigd.’

Wie zitten er in het cliëntenpanel?
“Het cliëntenpanel bestaat uit acht vrijwilligers die de patiënten vertegenwoordigen en drie vertegenwoordigers van Gezondheidscentrum Dillenburg. Dit zijn Huisarts Ernst Jan Troe, Fysiotherapeut Ronald van Ommeren en Apotheker Martine  Ruitenburg.”

Hoe werkt het?
‘We kijken door de bril van de patiënt naar de kwaliteit van de zorgverlening, het pand, de bewegwijzering, wachttijden, patiëntveiligheid en informatieverstrekking. We geven bijvoorbeeld ook suggesties voor meer hulp aan ouderen. Het is voor ons belangrijk een bezoek aan het centrum plezieriger te maken. We werken  met een agenda en leggen alles vast in  notulen. Zowel de leden van de cliëntenpanel als de vertegenwoordigers van het centrum dragen voorafgaand aan het overleg onderwerpen aan. Deze onderwerpen of suggesties worden besproken en er wordt bepaald wat er mee kan worden gedaan en wie dat gaat oppakken. In de volgende bijeenkomst bespreken we de voortgang en/of de resultaten. 

Het cliëntenpanel is dus geen klachtenpanel; voor klachten kan men terecht bij de eigen zorgverlener of op de website waar patiënten hun klacht- of suggestie ter verbetering kunnen indienen.’

Kun je een voorbeeld geven van een suggestie? 
“Een recent voorbeeld is dat we hebben gevraagd om patiënten van zeventig jaar en ouder te benaderen, die niet of vrijwel nooit bij zorgverleners aankloppen. Het gaat hier om preventieve zorg en dat wordt door de zorgverzekeraar niet vergoed. Wat ik overigens waanzin vind omdat preventie veel kosten in de toekomst kan voorkomen!’ 

Kun je voorbeelden van resulaten geven?
Zeker! Verbeteringen van de aankleding, de snelheid van de wachtkamermonitoren, aanpassing op de bewegwijzering, bijeenkomst valpreventie ouderen, aspecten rondom de Gezondheidsmarkt, het belang van de enquêtte en suggesties voor ‘beter’. 

Heb je een tip voor patiënten?
“Ga goed voorbereid naar uw zorgverlener, vertel een duidelijk verhaal en neem desnoods het gesprek op met uw telefoon!”


Heeft u interesse om zitting te nemen in een cliëntenpanel, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij uw huisarts of praktijkondersteuner.


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/828841d1-752f-4c47-b452-8701972d8bef

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­