HansLIGHT

 

Hans van Selm is huisarts en voorzitter van Alphen op één Lijn. Hans is gevraagd om in 'beter' uit te leggen wat Alphen op één Lijn inhoudt en wat dit voor de inwoners van Alphen betekent. 


“Eerstelijns zorg is zorg waarvoor geen verwijzing nodig is. Hieronder vallen de huisarts, apotheker, fysiotherapeut, thuiszorg ( wel indicatie nodig), tandarts en maatschappelijk werk. Voor tweedelijns zorg is wel een verwijzing nodig. Denk daarbij aan ziekenhuis of psycholoog. 

Een deel van deze eerste lijn heeft zich binnen Alphen verenigd in Alphen op één Lijn. AoeL is een samenwerkingsverband  van vijf gezondheids- of huisartsencentra. Niet alle huisartspraktijken zijn aangesloten.

De missie van AoeL luidt: 
“Alphen op één lijn bevordert optimaal georganiseerde, multidisciplinaire geïntegreerde eerstelijns gezondheidszorg van hoge kwaliteit aan de bij de samenwerkingsverbanden ingeschreven patiënten met één of meer chronische aandoeningen door ondersteuning en versterking van de eerste lijn”

Wat betekent deze volzin en waarom is dit voor u van belang? 

Van ziekenhuiscontroles naar huisartscontroles
De gemiddelde levensverwachting van de Nederlander neemt nog steeds toe. Een van de gevolgen daarvan is dat we steeds later met pensioen mogen. Een ander effect is dat steeds meer mensen met één of meerdere chronische aandoening te maken krijgen. Daarbij kunt u denken aan suikerziekte, longziekte, maar ook hart- en vaat ziekten. Een deel van deze aandoeningen heeft met leefstijl te maken en een deel met de vergrijzing. In de vorige uitgaven van ‘beter’ besteden wij al aandacht aan diverse aandoeningen. 

Vroeger vond de controle voor veel aandoeningen plaats in het ziekenhuis. Nu gaan vrijwel al deze patiënten naar de huisarts. De huisartsen hebben daarvoor ook steeds meer gespecialiseerd personeel in dienst genomen. Om u een idee te geven: Ik ben in 1994 als solist begonnen met 1 (parttime) assistente. Nu zit ik in een centrum met 4 praktijken,  6 huisartsen, 3 huisartsen in opleiding, 11 assistentes, 4 praktijkondersteuners en 2 psychologen.

Samenwerking in de eerste lijn
Naast deze verandering van de inhoud van zorg is ook de werkwijze erg veranderd. Het is nog niet zo heel lang geleden dat vrijwel alle huisartsen in Alphen aan den Rijn werkten als solist. Vaak met praktijk aan huis. Nu zijn er meerdere centra gekomen waar huisartsen onderling, maar ook met fysiotherapeuten, apothekers en diëtistes samenwerken. Daarbij kijken we wie het beste de patiënt van advies kan dienen over een specifiek probleem. Zo geeft de diëtiste advies over de voeding, de fysiotherapeut begeleidt de patiënt in het bewegen en de apotheker adviseert hoe de medicijnen het best worden gebruikt. Dat moet wel in samenhang gebeuren. 

Daarom is het van belang dat deze zorgverleners met elkaar in gesprek blijven. Niets is zo vervelend voor patiënten dan steeds opnieuw hun verhaal te moeten vertellen. Een effect van de samenwerking is dat zorgverleners bij elkaar kijken hoe de begeleiding het beste kan plaatsvinden. Resultaten worden met elkaar vergeleken. Ook maken we gebruik van elkaars zorgaanbod. De Prismacursus voor allochtone patiënten bijvoorbeeld kon ook worden bezocht door patiënten waarvan de huisarts in een ander centrum zit. 

Samenwerking met de maatschappij om ons heen
Ook de maatschappij om ons heen verandert. De overheid heeft besloten dat verschillende taken beter bij de gemeente passen, zoals ouderenzorg, maar ook jeugdzorg. Om deze zaken goed te regelen is ook hier overleg nodig. De meeste huisartsen, maar ook de andere zorgverleners hebben hun vak niet gekozen om te overleggen. Toch is dat nodig. Daarom hebben de initiatiefnemers van Alphen op één Lijn bedacht dat dit soort overleg beter door een kleine delegatie kan worden gedaan. 

Alphen Keten Overleg
Op die manier is uw zorgverlener vaak beschikbaar en laat hij/zij zich vertegenwoordigen in gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente en de zorgverzekeraar. 

Zo stond AOEL, ook aan de wieg van het Alphen Keten Overleg (AKO). Hierin komen gemeente, welzijnsorganisaties, thuiszorg, zorgverzekeraar, GGD en AOEL bij elkaar om knelpunten te bespreken en daar waar mogelijk op te lossen. Hiervan zullen individuele patiënten niet direct effect merken. Maar doordat de partijen in gesprek zijn kan makkelijker de juiste instantie worden ingeschakeld. Met dit soort ontwikkelingen loopt Alphen voorop. Het AKO was al opgericht toen de overheid kwam met een handreiking over, hoe de verschillende partijen in contact met elkaar moesten komen. 

Samen naar de toekomst
Alphen op één Lijn is eigenlijk een logisch gevolg van alle veranderingen in de afgelopen jaren. We hebben een ontwikkeling gezien van solisten, naar samenwerking in centra. Nu werken de centra samen. Naar de toekomst toe zijn er nog vele uitdagingen. Zo wil AOEL voorop lopen met toepassingen ICT in de zorg. Denk aan zelfcontroles en e-consulten via de computer. Wij denken dat we daarmee de zorg  toegankelijk en betaalbaar kunnen houden. Dat gaat echter niet zomaar. Zowel personeel als patiënten moeten hierin wegwijs worden gemaakt.

"Als individuele zorgverlener gaat ons dat niet lukken. Samen wel.” – Hans van Selm


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/828841d1-752f-4c47-b452-8701972d8bef

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­