Hans van Selm  geeft u hier uitleg over het nieuwe ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen.

"Gelukkig zijn velen onder u nog vitaal en in staat om volledig zelfstandig te leven. Anders wordt het als u meer afhankelijk wordt. Dit gaat soms geleidelijk. Alledaagse dingen gaan steeds een beetje moeilijker. Soms gebeurt het plotseling, bijvoorbeeld na een val waarbij een heup wordt gebroken. Dan volgt onvermijdelijk een ziekenhuisopname. Degenen die dat hebben meegemaakt worden dan overvallen met allerlei vragen. Zo krijgt u bij opname in het ziekenhuis de vraag voorgelegd of u gereanimeerd wilt worden. Die vraag heeft geen enkel verband met de ernst van de aandoening, maar voor de patiënt is dat niet altijd duidelijk. In zo’n stressvolle situatie rond opname is het sowieso moeilijk een goed overwogen beslissing te nemen over onderwerpen waarover niet eerder is gesproken. In onze regio is de organisatie Knooppunt Ketenzorg actief. Het Knooppunt bespreekt namens de eerste lijn knelpunten en maakt afspraken over zogenaamde ketenzorg. Dat is zorg op de grens van eerste lijn en ziekenhuis. Als gevolg van dat overleg komt er begin volgend jaar een ketenprogramma voor kwetsbare ouderen. 

Dit wordt een heel groot en veelomvattend programma. Het reikt van valpreventie tot aanpak van eenzaamheidsproblemen. Een praktisch punt van dit programma is, dat gezorgd moet worden dat de huisarts bekend is met de wensen van de patiënt naar de toekomst toe, zoals de wensen over reanimatie. Deze wensen moeten zijn vastgelegd. 

Ook moeten de medicijngegevens up tot date zijn. Het is van belang dat het ziekenhuis die informatie bij opname goed kan overnemen. Als de gegevens bij de huisarts bekend en up to date zijn kan de specialist makkelijk de informatie bij de eigen huisarts achterhalen. Buiten kantooruren kan dit via de huisartsenpost. Zowel ambulancepersoneel als ziekenhuispersoneel kunnen dan over deze informatie beschikken. 

Wij denken met deze praktische eerste stap de zorg voor de toenemende groep kwetsbare ouderen te verbeteren. Ook zal het makkelijker worden om uw wensen met uw huisarts te bespreken." – Hans van Selm


 

Publicatiejaar: 2017
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/828841d1-752f-4c47-b452-8701972d8bef

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­