MarcelIMG 0125De dag van huisarts Marcel Hortensius

Veel mensen weten niet precies waar de huisarts nu zo druk mee is. Dat kan wel eens leiden tot irritatie omdat ‘we’ in het algemeen vinden dat we gewoon geholpen moeten worden. … en liefst zo snel mogelijk omdat het om onze gezondheid gaat. In dit artikel vragen we huisarts Marcel Hortentius of hij wil vertellen wat zijn dag zo druk maakt.

“Het is sowieso een drukke baan, elke dag is zonder uitzondering vol gepland. We ervaren de druk omdat we weten dat er altijd wel iemand op je zit te wachten. Ondanks dat de dag echt strak zit volgepland weten we dat onverwachte zaken er bijkomen en dan passen we ons schema daar op aan. Als het noodzakelijk is, schakelen we collega’s in om patiënten in de wachtkamer over te nemen. 

Als we niet flexibel zijn, dan is het niet te doen.  

Naast de patiënten ben ik bezig met scholing en opleiding. Ik begeleid een huisarts in opleiding en dat betekent elke dag even de dag doornemen en ook 7x een ochtend of middag naar het opleidingsinstituut voor huisartsen. Tussen de bedrijven door vraagt de Huisarts in opleiding om advies, of ik even bij een patiënt wil komen kijken en mijn oordeel wil geven. Als huisarts doen we met regelmaat aan bijscholing, dat is verplicht en moeten we punten voor halen. Met collega Carolien de Boer doe ik momenteel een opleiding echografie, binnenkort gaan we in de praktijk van start met het maken van echo’s.”

Is de praktijk drukker dan een aantal jaren terug?
“We merken dat patiënten zich vaker en sneller bij ons melden doordat er vandaag de dag meer onzekerheid over gezondheid heerst dan jaren terug. Als mensen wat voelen laten ze het niet meer op zijn beloop en willen graag uitleg en de mening van een deskundige horen. Hierdoor worden de gesprekken met de patiënt soms langer. Dat past wel meer bij deze tijd. Dit zie je ook wel bij jonge ouders die er minder op zijn voorbereid dat een kind een paar dagen koorts heeft en al snel een afspraak met de huisarts maken.”

Speelt de vergrijzing een rol?
“Ja zeker is dat merkbaar, ouderen hebben meer aandacht en tijd nodig om te behandelen. Als er patiënten bedlegerig en/of terminaal ziek zijn, neemt dat natuurlijk veel van onze tijd. Eenzaamheid bij ouderen heeft onze aandacht en wij schrijven hiervoor een mail (welzijn op recept) aan TOM in de Buurt, zij proberen deze mensen een opening te bieden om minder eenzaam te zijn, helaas zien we deze patiënten vaak bij ons terug.”

Klopt de bewering: De huisarts is langer met de computer bezig dan met mij?
“Tja, dat is zeker waar. Vroeger werkten we met een groene kaart en daar stond heel summier op wat de klacht was en welk medicijn was voorgeschreven. Nu leggen we in onze computers alles vast wat relevant is voor het consult: De klacht van de patiënt, onze diagnose en onze gedachten hierbij, het behandelingsplan, het vervolgtraject, het recept voor medicijnen, verzoeken om bloedonderzoek, verwijsbrieven voor specialistisch onderzoek en categoriseren we de klachten. Dit laatste helpt bij het maken van statistieken, daarmee kunnen we zien of er een patroon ontstaat. 

Echt, het bijhouden van een goed patiëntendossier is tijdrovend. Toch op lange termijn en bij herhaling van klachten kan dit enorm bijdragen aan de kwaliteit van de zorg. Dat deze procedures in sommige gevallen irritatie bij patiënten oproept kan ik me wel voorstellen.”

Veel administratie?
“Uitslagen van onderzoek, brieven van specialisten, et cetera, zetten we allemaal in het patiëntendossier. Vervolgens doen we hier wat mee, dan bellen we bijvoorbeeld met patiënten of specialisten over de uitslagen van onderzoeken en instrueren onze assistentes over wat zij hun patiënten kunnen meedelen. Bij de post zitten vaak ook stukken van de zorgverzekeraar waar we op moeten antwoorden of van advocaten die informatie opvragen over de afhandeling van schades en ga zo maar door.” 

Heb je tips voor het maken van een afspraak?
“Het kan helpen om eens op internet de site www.thuisarts.nl te raadplegen. Deze site is door huisartsen samengesteld en geeft in helder taalgebruik antwoord op veel vragen. Het geeft je inzicht in wanneer je wel/niet een huisarts moet raadplegen. Maar ik raad het af om te gaan googelen, hiermee krijg je zoveel niet relevante informatie waardoor aanwezige onrust alleen maar wordt aangewakkerd in plaats van dat het oplossingen biedt. Als mensen wat uitgebreide of meerdere klachten hebben, raad ik aan om dit bij het maken van de afspraak aan de secretaresse te melden. Dan kan hier extra tijd voor worden ingeruimd. Voor sommige mensen is het handig om de klacht op een briefje te schrijven en mee te nemen naar de praktijk. Wees duidelijk als u uw klacht bespreekt en laat merken als u ongerust bent, de arts kan uw zorgen niet altijd even gemakkelijk herkennen.”

Een drukke baan!
“Ja, het is een drukke baan, maar natuurlijk wel een erg leuke baan.”


GEDC0027 GEDC0030 GEDC0032 gras copy


De dag van Marcel Hortensius

07.50 - Koffie en computer aan even een check of mijn spreekkamer op orde is.

08.00 - Spreekuur, 10 minuten per patiënt.

10.15 - Koffiepauze (veelal korter)

10.25 - Overleg met assistentes en praktijkverpleegkundigen, telefoontjes met specialisten, brieven schrijven aan specialist en onderzoeken verwerken en dan zeker wel 5 tot 10 telefoontjes. De tijd vliegt.

12.00 - Half uur pauze, meestal nog wel iets regelen. 

12.30 - Na de pauze doe ik 2 à 3 visites aan patiënten thuis.

13.30 - Start het spreekuur van de middag .

16.00 - Verwerken van de post, uitslagen van onderzoeken, brieven van specialisten, et cetera. Tussendoor is er overleg over patiënten met de POH-GGZ, of de Praktijkverpleekundige over patiënten die zij op spreekuur hebben gehad. (Elke drie weken nemen we alle patiënten, die onder controle zijn geweest bij de praktijkondersteuners met elkaar door).

Ook checken we de recepten die zijn uitgeschreven voor deze naar de apotheek gaan.

17.15 - Evaluatie van de dag met de huisarts in opleiding.

17.45 Nog wat opruimen en de agenda doornemen.

18.00 - Naar huis.


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/db07d090-ea1d-42fa-9756-8cf99f15052e

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­