Mandana Tadayon heeft de baan van haar leven!

Apotheker SAM 0604Mandana Tadayon is sinds maart van dit jaar de verantwoordelijk apotheker van de DagNacht apotheek, de kleinste van de 7 samenwerkende apotheken in Alphen aan de Rijn, Ter Aar en Nieuwkoop. Dat is best een pittige job waar veel verschillende werkzaamheden aan vastzitten. 

In dit artikel vertelt Mandana hoe zij de balans vindt tussen het leveren van de beste zorg aan patiënten en het runnen van een bedrijf met veel verschillende aspecten.

“We leggen de focus op de beste zorg voor de patiënt. Daarom hebben we een centrale administratie die de administratieve managementtaken uitvoert. Dat geeft mij ruimte om me te concentreren op het apothekerschap en natuurlijk, de managementtaken die overblijven. Ik maak bijvoorbeeld een rooster voor de avond- en weekenddiensten. Wij zijn zeven dagen per week van 08.00 tot 23.00 uur open. Avond- en weekenddiensten worden bij toerbeurt ingevuld door collega’s van alle zeven apotheken. 

Dagelijkse werkzaamheden
Aan de balie doen we ons best om patiënten te woord te staan en een luisterend oor te bieden. Als apothekers zijn we voor patiënten laagdrempelig en flexibel. Daarmee zijn we in de zorgverlening best uniek. Als een patiënt meerdere vragen heeft maken we vaak een afspraak op korte termijn. Omgekeerd kan natuurlijk ook, als apotheker kun je aan patiënten vragen: ‘Hoe gaat het met u?’ Het antwoord kan soms een zorgbehoefte blootleggen waar je op in kunt spelen.

Controle heeft prioriteit
Alle medicijnen die in de apotheek op recept zijn verstrekt controleer ik nog diezelfde dag. De assistentes doen natuurlijk overdag ook controles, maar ik kijk nog eens of het verstrekte medicijn juist is, of de patiënt het veilig kan gebruiken en of de dosering goed is. 

Vraagbaak
Gedurende de dag fungeer ik daarnaast voor de assistentes, maar ook voor huisartsen en patiënten als vraagbaak. Daar gaat soms flink veel tijd in zitten.

Werken aan verbetering van de zorg
Ik vind een van de fijnste onderdelen van mijn werk dat ik me in de breedte kan inzetten voor verbetering van de zorg. Bijvoorbeeld combi-consulten, dat zijn afspraken met een patiënt met suikerziekte, COPD of hart- en vaatziekten. Deze gesprekken vinden plaats in de huisartspraktijk voorafgaand aan een afspraak met de huisarts en praktijkondersteuner. Het is fijn dat mensen vaak positief verrast zijn dat er echt even aandacht van de apotheker is voor het medicijngebruik. 

Ook door medicatiebeoordelingen verbeteren we de zorg. Deze beoordelingen zijn voor patiënten ouder dan 65 jaar die vijf of meer medicijnen gebruiken. We kijken dan naar het totale medicijngebruik, of er bijwerkingen zijn en/of de medicijnen wel goed samen gaan met andere medicijnen of ziektes. Het doel van deze medicijnbeoordeling is uiteindelijk dat medicijnen effectiever worden gebruikt, of zelfs leiden naar minder medicijngebruik. Dat doen we hier in de apotheek maar we gaan ook wel naar mensen thuis als het nodig is. 

Privacy
Het is voor de patiënten fijn dat we deze gesprekken in een aparte wachtkamer houden, dit dient hun privacy en wordt als positief ervaren.

Dan is er nog het MDO of Multi Disciplinair overleg. Een overleg tussen patiënt, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut, diëtist en apotheker. 

Het MDO is bedoeld om vanuit alle disciplines te bedenken hoe we de beste zorg kunnen leveren en met elkaar te bespreken waar nog winst te behalen valt voor deze specifieke patiënt. Als apotheker kijk ik of oude medicatie die nog gebruikt wordt wel effectief is en er misschien andere medicijnen zijn die voor de patiënt beter zijn.

Managementteam GES MedZorg
De DagNacht apotheek is sterk verbonden met huisartsenpraktijk MedZorg in een GES (Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverband). Namens de apotheek zit ik in het Managementteam van deze GES. We vergaderen 8x per jaar. 

Schermafdruk 2019 04 19 14.59.43Prisma-, Disco- en CVRM-bijeenkomsten
Twee dagdelen per jaar sta ik ingeroosterd voor deze bijeenkomsten voor chronische patiënten. We behandelen de verschillende aspecten van hun aandoening. Ik bereid mij goed voor op deze bijeenkomsten zodat het voor de patiënten echt een meerwaarde heeft. Vaak zijn het erg levendige en leerzame bijeenkomsten. 

Scholing 
In het samenwerkingsverband van apotheken zit ik in de scholingscommissie, we organiseren scholingsprojecten voor apothekersassistentes. Dit jaar focussen we ons op ‘gastvrijheid’. We hebben  voor alle apotheken een kick-off georganiseerd en twee workshops. ‘Privacy aan de balie’ is bijvoorbeeld een aandachtspunt waarin we nog willen verbeteren.” 

Druk?
“Ja, zeer druk, alle bijkomende werkzaamheden naast de apotheek kosten veel tijd die ik niet aan de apotheek kan besteden. Die moet echter wel gewoon doordraaien. Ik schipper veel tussen hoofd- en bijzaken. Maar het is een leuke, afwisselende baan, die ik zeker niet zou willen missen.”


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: zomer
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/69aedeec-303f-410e-8d7d-b2428829d805

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­