1Schermafdruk 2019 04 23 09.58.14

Chronisch patiënt overlegt over medicijngebruik met apotheker

Project Combi Consult: Hoe effectief is uw medicijngebruik? 

Bij huisartsenpraktijk Lupine wordt een aantal chronische patiënten met diabetes, COPD of hart- en vaatproblematiek (CVRM) geselecteerd en vervolgens uitgenodigd voor een Combi Consult. Een Combi Consult is een afspraak met de apotheker voorafgaand aan de jaarlijkse controle met de huisarts en praktijkondersteuner (POH). 

De praktijk doet mee aan een landelijk project van 18 huisartsenpraktijken waarbij wordt onderzocht of het Combi Consult bijdraagt aan een effectief medicijngebruik. Ook wordt onderzocht hoe de patiënt het Combi Consult ervaart en of de samenwerking tussen de betrokken zorgverleners verbetert. Het project betreft 100 Combi Consulten en loopt tot in 2019. 

Het is een vervolg op een pilot die in 2017 bij twee huisartsenpraktijken werd gestart; Prelude in Alphen en Stevenshof in Leiden. Tijdens deze pilot werden 96 patiënten uitgenodigd en werd bij ongeveer 80 patiënten de medicijn-aanbeveling van de apotheker door patiënt en huisarts overgenomen, bij de helft van de patiënten werden medicijnen gehalveerd en soms zelfs gestopt. Het project is een initiatief van apothekers in de Regio Leiden en Alphen aan den Rijn in samenwerking met huisartsen en POH’s (Praktijk Verpleegkundigen Huisartsenpraktijk).

Huisarts Van Gemeren en praktijkondersteuner Anneke van der Meij waren enthousiast over de pilot en geloven in het positieve effect van het Combi Consult, zij hebben de deelname aan het project bij Lupine geïnitieerd. Huisartsenpraktijk Lupine is nauw verbonden met de Dag/Nacht-apotheek en apotheek Ridderveld, vandaar dat verantwoordelijk apothekers Mandana Tadayon en Anke van der Salm de Combi Consulten met de patiënten voeren. 

Huisarts Van Gemeren: “Ik ben enthousiast omdat het project de patiënt de mogelijkheid biedt om de verschillende facetten van zijn of haar medicatie te bespreken en hierover vragen te stellen. Als er tijdens de jaarlijkse controle behoefte is aan de kennis van de apotheker kunnen we die erbij roepen. De kennis van medicijnen gaat bij de apotheker vaak dieper dan bij de huisarts.”

Mandana Tadayon: “Patiënten die door onze farmaceutisch consulent worden geselecteerd en voor een Combi Consult in de huisartsenpraktijk worden uitgenodigd, gebruiken meerdere medicijnen. Het doel van het Combi Consult is om het medicijngebruik onder de loep te nemen en te kijken of de juiste hoeveelheden worden genomen of er misschien een medicijn kan vervallen óf een ander medicijn kan worden geadviseerd. Na het Combi Consult met de patiënt informeer ik de huisarts en POH, die aansluitend de jaarlijkse controle houden.”

Anneke van der Meij: “Patiënten zijn zich tegenwoordig meer bewust van hun aandoening. Dit betekent dat een patiënt veel vragen heeft over medicijnen, waardoor wij nogal eens naar de apotheker moeten verwijzen. Met het Combi Consult worden de taken beter verdeeld en maken we gebruik van elkaars expertise.” 

Huisarts Van Gemeren: “De duidelijke rol die de apotheker vervult in het Combi Consult levert een bijdrage aan het verlichten van onze overvolle agenda.”

Mandana Tadayon: “Een gesprek met een patiënt duurt ongeveer een half uur, tot nu toe hebben we 50 patiënten voor een Combi Consult uitgenodigd. Om uiteenlopende redenen hebben 6 patiënten afgezien van deelname.” 

Anneke van der Meij (POH): “In de praktijk merk ik dat het prettig is als een apotheker fysiek aanwezig is, hierdoor wordt de onderlinge samenwerking laagdrempeliger. Door de aanwezigheid van de apotheek vanwege het Combi Consult worden er over de meest uiteenlopende onderwerpen voor wat betreft medicijnen onderling overleg gevoerd.” 

Mandana Tadayon: “In principe wil iedereen van zijn medicijnen af. Dat is natuurlijk bij chronische patiënten geen echte optie, maar vermindering van de hoeveelheid medicijnen misschien wel. We hebben echt wel mooie successen behaald. Een aantal medicijnen hebben we kunnen laten vervallen en voorgesteld om eens een ander medicijn te proberen. We bellen altijd na twee weken met de patiënt of de veranderingen die we hebben ingezet naar tevredenheid zijn.” 

Huisarts Van Gemeren: “Voor een patiënt kan het een hobbel zijn om met de apotheker te overleggen, voorheen deed de patiënt dit met de huisarts en POH. Als een patiënt het overleg niet wil dan is zij/hij daar vrij in. Maar je ziet dat de patiënt de specialistische kennis van de apotheker als zorgverlener meer en meer erkent, een goede ontwikkeling.”

Mandana Tadayon: “Het project is in volle gang en ik kijk uit naar de uiteindelijke resultaten, gezien de reacties hier in de praktijk en van andere apothekers, heb ik er vertrouwen in dat het Combi Consult een vast onderdeel wordt van de behandeling van chronische patiënten.”

Anneke van der Meij (POH): “De reacties van patiënten zijn erg lovend. Men is blij met de aandacht en dat er eens goed gekeken wordt naar het medicijngebruik.”

1Schermafdruk 2019 04 23 09.57.40

Publicatiejaar: 2018
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/67111bf6-fe38-4a3e-ad38-e1efad0aacff

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­