Het leukste van mijn werk: 
‘Dat moment dat ik mee mag juichen met een stap in de goede richting’. 

Nog maar een paar jaar geleden was de functie van POHggz nieuw in de huisartsenpraktijk, vandaag de dag zijn er binnen de praktijken van Alphen op één Lijn (AOEL) al elf collega’s in die functie aan het werk. Het verschil met de POH-somatiek is dat deze met name gericht is op patiënten met lichamelijke klachten of ongemakken; patiënten met psychische klachten kunnen bij de POHggz terecht.

5deuzeman SAM 1105Waarom zijn er momenteel zo veel POHggz ‘s aan het werk?
Marjolein: “Mijns inziens is een belangrijke reden hiervoor dat mensen er tegenwoordig sneller voor uit durven komen dat ze niet lekker in hun vel zitten en er iets aan willen doen. De laatste jaren is aan dit onderwerp veel aandacht besteed in de media en binnen de gezondheidszorg. Dat heeft de gêne over deze klachten voor een belangrijk deel weggenomen. Verder spelen de vergoeding van onze consulten door de zorgverzekeraar, de toenemende bekendheid van de POHggz en de (regelmatig lange) wachttijden bij de  gespecialiseerde GGZ, vermoedelijk een rol. 

Als tijdens het consult blijkt dat de patiënt psychische hulp nodig heeft, stuurt de huisarts de patiënt naar ons. Een POHggz kijkt samen met de patiënt naar de aard en intensiteit van de klachten en zoekt naar de hulpvraag. ‘Soms is de hulpvraag meedenken of een luisterend oor, maar regelmatig is er ook behoefte aan concrete opdrachten en een stappenplan.’ Als er gespecialiseerde zorg nodig is, wordt er doorverwezen. De laagdrempelige zorg door de POHggz kan soms voorkomen dat psychische klachten uitmonden in stoornissen. De meeste POH’s ggz hebben psychologie gestudeerd maar er zijn ook POH’s ggz die een achtergrond hebben als maatschappelijk werker of sociaal psychiatrisch verpleegkundige."

Welke klachten behandel je?
“Als POHggz probeer ik tijdens de eerste gesprekken de ernst en het risico van de klachten in te schatten en te bepalen welke behandelopties de patiënt zo goed mogelijk kunnen helpen.” De POH’s ggz begeleiden mensen met o.a. angstklachten, somberheid, piekeren, vermoeidheid, prikkelbaarheid en burn-outklachten.Maar ook voor de omgang met een ziekte, werkproblemen, scheiding of rouw komen mensen langs. 

Gemiddeld zie ik mensen zo’n 4-6 keer. Maar ook korter of langer komt voor. Na twee of drie gesprekken bekijk ik samen met de patiënt of we de goede kant op gaan en hij/zij er baat bij heeft. Zo niet, dan kijken we verder wat nodig is. Het leukste van mijn werk is het meejuichen met een patiënt als hij/zij een stap in de goede richting zet.”

Wanneer verwijs je naar gespecialiseerde hulp?
Eigenlijk iedereen met lichte psychische klachten of vragen hierover, is welkom. Zijn de klachten ernstiger, hardnekkiger of gevaarlijker, dan verwijs ik door. Over het algemeen zien de POH’s ggz de mensen met psychologische klachten en wordt er naar de GGZ verwezen als er sprake is van een stoornis. Soms zit ik voor mijn gevoel wel eens in een spagaat omdat de patiënt na verwijzing regelmatig lang moet wachten op behandeling. 

Ik help die wachttijd te overbruggen door contact te houden en de patiënt te adviseren gebruik te maken van de e-Health modules.” 

5Schermafdruk 2019 04 23 10.07.16Hoe ziet je dag er uit?
“Een consult of gesprek duurt ca. 30-40 minuten, daarna maak ik er een kort verslag van. Gemiddeld zie ik tien patiënten per dag, dat is best intensief, maar omdat het dankbaar werk is voelt het niet zwaar. Verder heb ik telefonisch spreekuur en begeleid ik mensen online via e-health. Patiënten die we eerder begeleid hebben, hebben soms na maanden toch nog behoefte aan een gesprek. Daarvoor maken ze gewoon een afspraak via de assistente. Deze vervolggesprekken zorgen dat patiënten hun klachten blijvend het hoofd kunnen bieden.

Om ons scherp te houden heb ik met een paar andere POH’s ggz om de 3-4 maanden een intervisie, zoals we dat noemen. Die gesprekken houden ons scherp. Zo’n drie keer per jaar hebben we ook met alle POHggz’s in de omgeving van Alphen een bijeenkomst, waarbij we nieuwe inzichten, cursussen en ervaringen met elkaar delen.”

Met wie werk je nauw samen?
“Naast natuurlijk de huisarts, werken we samen met de POH’s somatiek in de praktijk. Zij sturen ons hun patiënten die baat kunnen hebben bij een gesprek. Ook de doktersassistentes zijn belangrijk: zij zorgen o.a. voor de ontvangst van de patiënt en het regelen van praktische zaken. Daaraan merk je dat we echt als een hecht team samenwerken aan het welzijn van de patiënt.” Buiten de directe collega’s van Lupine werk ik veel samen met TOM in de Buurt, de psychosomatisch fysiotherapeuten, diëtisten en de vrijgevestigde psychologen in de omgeving. 

5Schermafdruk 2019 04 23 10.08.03


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/67111bf6-fe38-4a3e-ad38-e1efad0aacff

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­