Patiënt maakt meer en meer zelf z’n keuze
Ga ik direct naar de fysiotherapeut of diëtiste... of toch eerst langs de huisarts?

7Schermafdruk 2019 04 23 10.11.24Tegenwoordig is een verwijzing van de arts voor de fysiotherapeut of diëtist niet meer nodig. Bij veel voorkomende klachten weten patiënten meestal zelf wel of zij een bezoek aan de huisarts kunnen overslaan en rechtstreeks naar de fysiotherapeut of diëtist kunnen gaan.


Hoe werkt dat in de praktijk?
7Schermafdruk 2019 04 23 10.10.36Ilse Hogervorst, diëtist: Sinds 2011 is de diëtist direct toegankelijk voor cliënten zonder verwijzing van een arts. Dat werkt goed.”

7Schermafdruk 2019 04 23 10.10.28Eldert Jongejan, fysiotherapeut: “Omdat de werkdruk bij huisartsen de laatste jaren enorm is gegroeid, juichen de huisartsen het eigen initiatief van patiënten om rechtstreeks afspraken met ons te maken toe. Nog maar een paar jaar geleden was het vrijwel vanzelfsprekend dat een patiënt eerst naar de huisarts ging, die dan verwees naar de fysio of diëtist. Huisartsen, diëtisten en fysiotherapeuten hebben de afgelopen jaren hun manier van werken op elkaar afgestemd, waardoor de patiënt zich bij zijn of haar keuze geen zorgen hoeft te maken over de kwaliteit van de zorg.”

7Schermafdruk 2019 04 23 10.11.36Hoe weten patiënten dat ze de juiste keuze maken?
Eldert: “Ik durf wel te zeggen dat 95% van de mensen die zich rechtstreeks bij ons meldt het bij het rechte eind hebben. We stellen elke patiënt om te beginnen een aantal vragen aan de hand van de Rode Vlaggen Screening. De antwoorden van de patiënt bepalen of we gaan behandelen of dat we de patiënt eerst naar de huisarts verwijzen voor verder onderzoek. Patiënten met chronische klachten zoals reuma of artrose kunnen we direct helpen, maar iemand met bijvoorbeeld Parkinson moeten we van de zorgverzekeraar eerst naar de huisarts sturen voor een verwijzing.” 

Ilse: “Als een cliënt zich zonder verwijsbrief bij ons meldt, voeren we eerst een screening uit om te beoordelen of het gaat om een klacht en/of een hulpvraag die past binnen ons behandeldomein. 

 

Op basis van de uitkomsten van die screening trekt de diëtist een conclusie:
1. Pluis: doorgaan met diëtetisch onderzoek en diëtetische diagnose.
2. Pluis: maar de cliënt wordt naar een collega diëtist verwezen omdat iedere diëtist zijn eigen specialismen heeft.
3. Niet pluis: de cliënt kan beter met zijn klacht/ hulpvraag naar de huisarts.

Als er sprake is van een contra-indicatie, de klachten niet worden herkend of het alarmerende signalen betreft, adviseren wij de cliënt om de huisarts of specialist te consulteren.”

Krijg je zonder verwijzing de behandeling wel vergoed?
Eldert: “Omdat de zorgverzekeraars een enorm scala aan zorgpakketten bieden is het voor veel mensen 
onduidelijk of behandeling binnen hun zorgverzekering valt of niet. Wij kunnen helpen met informatie, maar adviseren altijd om eerst even af te stemmen met de helpdesk van de eigen zorgverzekeraar. 

De patiënt blijft zelf verantwoordelijk voor de vergoeding
Ilse: “Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op 3 uur dieetadvies per kalenderjaar. Daarnaast zit dieetadvies vaak in de aanvullende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij de diagnose diabetes, COPD en hart-en vaatziekten kan vergoeding van dieetadvies plaatsvinden via de zogenoemde ‘ketenzorg’ waar huisartsen en diëtisten onder kunnen vallen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met een van de diëtisten of natuurlijk met uw zorgverzekeraar.”


 

Publicatiejaar: 2018
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/67111bf6-fe38-4a3e-ad38-e1efad0aacff

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­