Patiënt en omgeving kunnen helpen bij een goede overdracht

'De afgelopen twee jaar is de samenwerking tussen uw eigen apotheek en het ziekenhuis verbeterd. De oorzaak hiervan ligt voor een belangrijk deel in het feit dat medicijnoverzichten van patiënten meer up-to-date zijn en voor een deel in LSP, het Landelijk Schakel Punt waarmee medische gegevens van patiënten die hiervoor toestemming gaven, kunnen worden ingezien door zorgverleners in de Regio Leiden. Een goede overdracht van medicijngebruik is belangrijk en zorgverleners doen er alles aan om dat goed te laten verlopen.' - Cora Oosterom, apotheker bij apotheek Allart

Ook de patiënt kan helpen: 'Het ziekenhuis zal u voorafgaand aan het intakegesprek vragen of u uw medicijnoverzicht wilt meenemen. Dit overzicht kunt u aan de balie van uw apotheker afhalen of zelf printen als u zich heeft aangemeld bij MijnGezondheid.net of MedGemak. Als u de apotheker naar uw overzicht vraagt zal de apothekersassistente u vragen of u ook medicijnen of voedingssupplementen gebruikt die niet door de apotheek zijn verstrekt. Het is belangrijk dat medicijnen of voedingssupplementen bekend zijn en aan uw medicijnoverzicht worden toegevoegd omdat ze invloed kunnen hebben op de werking van medicijnen. 

MedicijnoverdrachtAls u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van LSP hoeft u dit overzicht eigenlijk niet mee te nemen naar het intakegesprek omdat de zorgverleners in het ziekenhuis het in hun computer met gebruik van LSP kunnen inzien. Welke vorm u ook gebruikt, belangrijk is dat het medicijnoverzicht volledig up to date is. Als er nog een extra medicijn is verstrekt na uw laatste gesprek met de apotheker, of u bent supplementen gaan gebruiken, kan het medicijnoverzicht niet helemaal compleet zijn. Om deze reden vraagt het ziekenhuis voor een opname of u een recent medicijnoverzicht wilt meenemen, zij controleren dan nog eens extra of al hetgeen u gebruikt in het medicijnoverzicht staat en passen afwijkingen aan in het computersysteem van het ziekenhuis. Dit is noodzakelijk omdat de computersystemen van het ziekenhuis en apotheken nog niet zijn gekoppeld.'

Ontslag uit het ziekenhuis
‘Voordat u ontslagen wordt uit het ziekenhuis krijgt u idealiter een ontslaggesprek met een apothekersassistente of een medewerkster van de servicebalie waarin ook wordt gesproken over uw medicijngebruik. Welke medicijnen zijn nieuw en blijft u eerder gebruikte medicijnen innemen op de wijze die u gewend was. Deze informatie wordt door de overdrachtsbalie van het ziekenhuis in uw (ziekenhuis)klantendossier gezet en wordt aan u meegegeven en/of er wordt hiervan een ontslagoverzicht per fax naar uw eigen apotheek gestuurd. 

Het is echter denkbaar dat door de tijdsdruk geen optimale registratie van medicatiewijzigingen wordt bijgehouden. Ons advies is dan ook: ‘Ga niet naar huis zonder een gesprek over uw medicatie, niet alle informatie komt vanzelfsprekend bij uw eigen apotheek terecht.'

Overdracht naar eigen apotheek
‘Het ontslagoverzicht van uw medicijnen wordt door de apotheker vergeleken met het medicijnoverzicht van de apotheek dat, indien nodig, wordt aangepast. Bij onduidelijkheden vraagt de apotheker het na bij de specialist of huisarts. Nieuwe of aanvullende medicijnen worden voor maximaal 14 dagen verstrekt met uitleg over het medicijn. Na twee weken overlegt de apotheker met u of het medicijn werkt en of er misschien bijwerkingen zijn, afhankelijk van dit gesprek kan, in overleg met de arts, de medicatie worden aangepast, of in sommige gevallen zelfs worden gestopt.'

Publicatiejaar: 2019
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/e3e7c9d8-d60c-4a7a-bdf8-7a1dbccde175

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­