Spoed Immie"Ik heb er begrip voor dat er mensen zijn die zich zorgen maken over de HAP. Tijdens de aangekondigde veranderingen bij de HAP - Huisartsen Spoedpost blijft de kwaliteit van zorg gewaarborgd. Onze plannen zijn juist gemaakt om die kwaliteit    in de toekomst te kunnen behouden”. – Mw Immie Boomgaardt, directeur van SHR en DDDB.

Wat is het plan?
'De huisartsenspoedzorg (HAP) rondom Alphen is het samenwerkingsverband van de SHR (Vereniging Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland) met de DDDB (Dokters Dienst Duin- en Bollenstreek). In de regio waarbinnen deze organisaties actief zijn, wonen circa 560.000 mensen. De huisartsenposten werken samen met organisaties en instanties in de gezondheidszorg, zoals de ambulancediensten, de ziekenhuizen en ouderen- en thuiszorgorganisaties. Samen zijn deze organisaties verantwoordelijk voor de spoedzorg buiten werktijden. In de organisatie worden een aantal veranderingen doorgevoerd met als doel de kwaliteit van zorg voor de langere termijn te garanderen en betaalbaar te houden.'

Spoed 1Verandering 1
'Als u de spoedzorg belt wordt in het vervolg de telefoon centraal in Leiderdorp opgenomen. Hier is voor gekozen omdat het erg lastig blijkt goed geschoold personeel te vinden dat triage aan de telefoon kan uitvoeren. Een triagist kan door het stellen van gerichte vragen bepalen welke zorg de beller op dat moment nodig heeft. Door dat centraal te doen zijn er minder mensen met die specifieke vaardigheid nodig.' 

Spoed 3Verandering 2
'Slechts 15% van de totale zorg die wij leveren vindt tijdens de nacht plaats. Gemiddeld betekent dit dat er per nacht 54 triage-gesprekken worden gevoerd, waarvan er 18 leiden tot een consult en 6 tot een visite door een huisarts. Het gaat uiteindelijk om een relatief klein aantal patiënten dat nu in de nacht overgaat van de verschillende locaties naar de centrale locatie in Leiderdorp. Een voordeel hierbij is dat in Leiderdorp ook de Spoedeisende Hulp van het Alrijne Ziekenhuis en een apotheek aanwezig zijn.Binnenkort is er op elke andere locatie, dus ook op de HAP in Alphen, tussen 17.00 en 23.00 uur een huisarts aanwezig. De Dagnachtapotheek is eveneens tot 23.00 uur geopend. Van 23.00 tot 08.00 uur sluiten de locaties in het LUMC, Alphen aan den Rijn en Voorhout en zijn er drie huisartsen in Leiderdorp aanwezig. Twee daarvan rijden visites en één arts zal de behandelingen op de post uitvoeren in Leiderdorp. In geval van drukte kunnen extra huisartsen worden opgeroepen. Aan de wettelijke eis van een ‘aanrijtijd van 30 minuten’ voor 90% van de bevolking kan vanuit Leiderdorp ruimschoots worden voldaan.' 


Spoes 2Altijd een dokter

Immie Boomgaardt zegt verder over de plannen: ‘Ons uitgangspunt voor onze dienstverlening is dat er altijd de juiste kwalitatieve zorg kan worden geboden als de reguliere huisartsenpraktijk is gesloten. Hetgeen betekent dat er altijd een dokter is voor hulpvragen uit de regio en de inwoners zich altijd verzekerd weten van de juiste zorg.’

Behandelingen die kunnen wachten 
‘Toch worden we nog met regelmaat gebeld met hulpvragen waarvan de beller zelf al kan bepalen dat deze kunnen wachten op behandeling tijdens de reguliere uren van de huisartsenpraktijk. Helaas vinden steeds meer inwoners dat wij 24/7 voor ze klaar moeten staan. Onze triagisten beantwoorden veel van deze minder ernstige hulpvragen en verwijzen naar hulp door de eigen huisarts.'

Publicatiejaar: 2019
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/e3e7c9d8-d60c-4a7a-bdf8-7a1dbccde175

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­