Versneld aanbod van chatfunctie en online trainingen

Bij Tom in de buurt kunnen volwassenen die niet lekker in hun vel zitten, terecht voor een gesprek met een wijkcoach, deelnemen aan een georganiseerde activiteit, ervaringsgroep of trainingsprogramma. Ook in de Coronatijd is de gerichte ondersteuning doorgegaan. Wijkcoaches bellen en wandelen met klanten. Daarnaast zijn de online-mogelijkheden, die al in de planning stonden, versneld gerealiseerd.  

Chatten
Nieuw is de chatfunctie op de website. “Met deze chatfunctie kunnen mensen anoniem met een medewerker van Tom in de buurt communiceren”: zegt wijkcoach Jordy van Soest. “We hebben hier nu zes weken ervaring mee. Vrijwel dagelijks stelt iemand een vraag via de chat. Dat men anoniem kan communiceren is merkbaar drempelverlagend. Soms hebben we na een aantal chatgesprekken rechtstreeks telefonisch contact met de cliënt, maar meestal beperken de chatgesprekken zich tot de directe antwoorden op de problemen waarvoor de mensen ons benaderen. Als men daarvoor open staat, verwijzen we door naar een website of gespecialiseerde instantie.”

e-Health trainingsprogramma’s
Tom in de buurt biedt cliënten ook kosteloos de mogelijkheid gebruik te maken van ruim 50 online trainingsprogramma’s op het platform Gezonde boel. Jordy van Soest: “Gezonde boel is ontstaan vanuit Therapieland‚ een innovator in de zorg die 120 onlineprogramma’s heeft ontwikkeld voor basis- en gespecialiseerde GGZ, huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg. 

Landelijk maken al meer dan 150.000 mensen gebruik van dit uitgebreide aanbod. De onderwerpen zijn bijvoorbeeld: omgaan met coronastress, ontspanning, mindfulness, planning en structuur, mantelzorg en rouw. De programma’s bieden gebruikers handvatten om de beste versie van zichzelf te worden. Met video’s, plaatjes, tips en leuke opdrachten kun je snel en effectief aan de slag met het onderwerp waarvoor je hebt gekozen, of waar je op bent gewezen. De programma’s zijn geschikt voor je computer, tablet of smartphone, sommige zijn ook in het Engels, Duits, Turks of Pools te volgen.’


eHealth programma ‘Opkomen voor jezelf’

Pascal Boshouwers was op zoek naar een assertiviteitstraining.

10. PascalDe huisarts verwees hem naar Jordy van Soest. Tijdens de training deed Pascal actief mee aan een groepsgesprek van vier of vijf mensen onder leiding van Jordy. Het doel was de deelnemers te leren vanuit een ander perspectief naar gebeurtenissen te kijken. Helaas kon, door de Coronamaatregelen, deze groep niet meer bij elkaar komen en dus begon Pascal aan één van de programma’s van ‘Gezondeboel’. 

Pascal Boshouwers: ‘Het was jammer dat mijn gespreksgroep moest stoppen. Ik heb toen in overleg met Jordy van Soest besloten een assertiviteitscursus op het platform van ‘Gezondeboel’ te volgen. Direct na mijn inschrijving ben ik met het programma ‘opkomen voor jezelf’ gestart. Ik had al eerder een programma gevolgd van Therapieland, de opzet en de lay-out van het programma waren bekend en daardoor was het prettig om ermee aan de slag te gaan. Een voordeel is dat je het in je eigen tempo kunt doen. Het programma is ontwikkeld voor mensen die meer voor zichzelf op willen komen door assertiever te reageren.’

Hoe ziet zo’n programma eruit?
‘Het programma is opgebouwd uit verschillende stappen, elke stap bestaat uit een aantal vragen die helpen om over verschillende situaties na te denken. Deze situaties worden in de vorm van een video aan je voorgelegd. Je wordt daarbij aangespoord om er mee aan de slag te gaan. De opdracht is dan om voor jezelf vergelijkbare situaties te beschrijven en die in een daarvoor bestemd vak te schrijven, in de kolom ernaast beschrijf je welke gedachten je daarbij hebt en weer daarnaast beschrijf je welk gevoel je daarbij krijgt. De oefening eindigt met een afweging voor jezelf of je eerdere gedachten over de voorgestelde situatie terecht waren of dat je er nu anders over denkt. Het nadeel van zo’n programma is dat je in je eentje achter je scherm zit en de interactie van een gespreksgroep mist.’ 

Het programma afgerond
‘Ik heb het programma doorlopen door alle vragen te beantwoorden en te beredeneren. Er is volgens mij niet iemand die mij heeft gevolgd en iets met mijn ingevulde gegevens doet. Het is een echt een zelfstudie. Voor mij was het zinvol omdat het je helpt dingen op een rijtje te krijgen, ik denk dat het programma mij daarbij goed heeft geholpen. Toch zou ik graag een vervolg zien waarbij je onderdelen van het programma gelijktijdig met anderen doet, zeker nu veel mensen thuiszitten. Dat zou mooi kunnen door bijvoorbeeld met elkaar een videogesprek te hebben, ik denk dat dat beter werkt dan in je eentje van achter je laptop allerlei dingen te bedenken. Het programma draait in de basis toch om de omgang met mensen.’


Aanmelden voor een gratis e-Health programma op het platform ‘Gezondeboel’ kan bij de wijkcoaches van TOM in de buurt of telefonisch op 088 9004567.

 

Publicatiejaar: 2020
Editie: zomer
Link naar BETER: http://www.beter-alphenopeenlijn.nl

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­