13. BETER 16 Mailing Visuals2

Oscar van der Stap heeft in een paar maanden zijn leefstijl extreem aangepast.

Oscar woog 118 kilo toen hij een belangrijke ommezwaai in zijn levensgewoontes maakte, dat was begin december 2019. Hij voelde zich al een poos niet echt lekker en zijn astmatische bronchitis verergerde. Bij een controlebezoek aan de huisarts werd door Praktijkondersteuner Hetty Laurier (POH) een longfunctietest gedaan waaruit bleek dat hij een kleine longinhoud had voor iemand van zijn leeftijd. (48 jaar) De uitkomst van het onderzoek in combinatie met zijn overgewicht was voor Hetty reden om hem sterk te adviseren af te vallen.

Oscar: “Het is gek dat je gedurende 30 jaar niet vindt dat je ongezond leeft, ook al moet je bijvoorbeeld nieuwe kleren kopen omdat de oude niet meer passen en kun je je veters niet meer op de gebruikelijke manier strikken omdat je lijf zichzelf in de weg zit. Zolang je dit niet als probleem ziet, ga je maar door, tot het moment dat je geconfronteerd wordt met de realiteit, dan komt de wetenschap dat je te dik bent best hard aan en weet je dat het moment is gekomen waarop je iets moet ondernemen om jezelf niet in gevaar te brengen.

In het gesprek met Hetty wist ik dat ik hier mee aan de gang wilde, maar dat ik wel ondersteuning nodig had. Hetty regelde een gesprek met diëtist Bo de Lange en bij Fysiotherapie Douglas ben ik gaan sporten. Bij het sporten liep ik te hard van stapel, wat natuurlijk tot blessures leidde. Omdat je dan niet kan sporten val je snel terug in je oude patroon. In een gesprek met POHggz Anna Judica-Uittendijk, ging ik op zoek naar de onderliggende redenen waarom het me niet lukt. 

Zij leerde mij in te zien wat er nu werkelijk aan de hand was en hielp me de motivatie te vinden om het wel te laten gebeuren. Diëtist Bo de Lange wees me erop dat ik te veel at op de verkeerde momenten van de dag en dat regelmaat en de juiste porties helpen af te vallen. 

Vanuit deze drie disciplines: de fysio voor het sporten, de diëtist voor het eten en de POHggz voor mijn motivatie ontstond het plan van aanpak om er bewust wat aan te gaan doen. Dat betekent dat je het moet organiseren, er een plan voor maken. Het was ook een grote stimulans dat mijn vrouw en zoon er in mee gingen. Om het voor mezelf te organiseren gebruik ik een foodapp waarin ik alles vastleg wat ik eet. Ik kan de samenstelling van producten inzien door de streepjescode op de verpakking te scannen, dat is erg handig. Ook gebruiken we de app Samengezond, waarop een stappenteller en tips voor gezond eten staan, bovendien wordt bijgehouden hoeveel je beweegt.

ADO-FIT
Na een paar weken op het goede spoor, kwam het leefstijlprogramma ADO-FIT in beeld, ik ben een echte ADO-fan en het programma is voor gemotiveerde supporters tussen de 25 en 65 jaar met overgewicht. Voorwaarde voor deelname aan het 12 weken durende programma is, dat je verklaart dat je bereid bent je leefstijl te veranderen en je best doet om je persoonlijke doel te bereiken. Je wordt hierbij begeleid door ADO-FIT coaches. Voor mij was ADO-FIT de gelegenheid om door te pakken! Ik schreef me in en startte met een groep van 40 mannen en 20 vrouwen op 1 maart in het ADO-stadion. Door de Coronamaatregelen was het al snel niet meer mogelijk om wekelijks met de groep in het stadion te trainen. Dat hebben de begeleiders direct goed opgepakt door wekelijks een vlog en een persoonlijk video-gesprek te bieden. Het uitgebreide handboek dat bij de training hoort raadpleeg ik veelvuldig, hierin staat van alles over gezond eten, je doelen en hoe je omgaat met eventuele teleurstellingen. 

Resultaat
Doordat ik zo gemotiveerd was, werd ik steeds fanatieker en dat heeft ertoe geleid dat ik nu vier en halve maand later 18,5 kilo ben afgevallen en 99,5 kilo weeg en me echt veel beter voel. Ik moet mijn conditie weer opnieuw opbouwen. Hardlopen was al jaren niet meer aan de orde, maar nu heb ik met mijn zoon, die veel aan Taekwondo doet, afgesproken dat we binnenkort weer gaan hardlopen. Ik wil ook snel weer een controle afspraak maken met Hetty Laurier, ik ben heel benieuwd wat nu de uitkomst is van mijn longfunctietest. 

Als je meedoet aan het ADO-FIT programma kun je wekelijks met andere deelnemers een partijtje voetballen in het stadion, ik hoop daar zeker ook snel aan mee te kunnen doen.

13. IMG 0158De contractondertekening in het perscentrum van ADO. In het contract is vastgelegd welke doelen zijn gesteld. Rechts teamcoach Joao Carlos.

Publicatiejaar: 2020
Editie: zomer
Link naar BETER: http://www.beter-alphenopeenlijn.nl

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­