01. Dillenburg

Gezondheidscentrum Dillenburg startte een digitaal cliëntenpanel

Om een goed beeld te krijgen van de mening van cliënten over de kwaliteit van zorg en dienstverlening is het belangrijk dat meerdere cliënten/patiënten hun mening hierover geven. Dat was het uitgangspunt voor het management van Gezondheidscentrum Dillenburg, dat  bestaat uit vertegenwoordigers van apotheek de Hoge Zijde, Huisartsen Dillenburg, Fysiotherapiepraktijk vd Berg en de Voedietist. 

Om dit te realiseren werd patiënten gevraagd om deel te nemen aan een nieuw digitaal cliëntenpanel. Het nieuwe 'digitale' panel volgt het fysieke cliëntenpanel op dat van 2015 tot 2018 heeft gefunctioneerd. Het panel wordt tweemaal per jaar gevraagd naar hun ervaringen met de zorg van gezondheidscentrum Dillenburg. Hiervoor wordt een vragenlijst of stelling aan de deelnemers toegezonden. Deelnemers krijgen nadat de stelling of vragenlijst is verwerkt een terugkoppeling van de resultaten en inzicht in de acties die naar aanleiding van de resultaten zijn of worden ondernomen.

Meer deelnemers dan verwacht
Tot vreugde van de organisatoren reageerden maar liefst 224 deelnemers op de oproep en verklaarden zij zich bereid aan het panel mee te doen. De doelstelling was dat een cliëntenpanel van minimaal 50 deelnemers een representatief beeld van de zorg kan bieden, het onverwacht grote aantal deelnemers geeft een veel betrouwbaarder beeld van hoe cliënten de zorg ervaren.

Eerste enquête
Op 23 april werd de eerste enquête verzonden waarin werd gevraagd naar de ervaringen met betrekking tot de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg tijdens de eerste Coronaweken voor zowel de reguliere patiëntenzorg als de zorg voor patiënten met Corona-gerelateerde klachten. 

Maar liefst 185 van de aangemelde deelne-mers vulden de enquête in.
De leeftijd van de deelnemers is verdeeld in 4 leeftijdsgroepen: 14% van 18 tot 44 jaar, 37% van 44 tot 64 jaar, 32% van 64 tot 75 jaar en 17% van 75 jaar en ouder.
(Van de deelnemers was 55% vrouw.) 

Resultaat van de enquête
Na analyse van de antwoorden kan worden geconcludeerd dat:

  • men tevreden is over de afhandeling van zorg;
  • men tevreden is over de gegeven informatie (wel moet er aandacht zijn voor het actualiseren van de website);
  • een deel van de mensen de zorgvraag (nog steeds) uitsteltdoor de coronacrisis;
  • het meeste contact telefonisch of via MGn/MedGemak is gelegd;
  • een deel van de patiënten geen gebruik maakt van MGn/MedGemak omdat zij hier niet mee bekend is of het voordeel ervan niet kent.

Leerpunten / acties nav de enquête

  • Patiënten kunnen inmiddels veilig naar de apotheek, huisarts, diëtist en fysiotherapeut. Hiervoor zijn allerlei maatregelen genomen. Als u een zorgvraag heeft kunt u zonder problemen via de telefoon een afspraak maken bij uw huisarts of fysiotherapeut.
  • Het actualiseren van de informatie op de website is een aandachtspunt. Er wordt momenteel nagedacht over een nieuwe en meer moderne vormgeving.
  • MGn/MedGemak heeft (zeker in deze tijd)veel voordelen voor patiënten. Meer informatie over MGn/MedGemak vindt u op: https://home.mijngezondheid.net/

Het volledige overzicht van de enquête vindt u op de website van gezondheidscentrum Dillenburg. 


15. Schermafdruk 2020 06 11 14.21.15

Deelnemen aan het cliëntenpanel

De zorgverleners van gezondheidscentrum Dillenburg zijn erg blij met het grote aantal mensen dat deelnam aan de enquête. Bent u nog geen deelnemer dan kunt u zich alsnog hiervoor aanmelden. 

Op de website van Dillenburg vindt u het aanmeldingsformulier.
www.gezondheidscentrumdillenburg.nl

Publicatiejaar: 2020
Editie: zomer
Link naar BETER: http://www.beter-alphenopeenlijn.nl

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­