Hulp bij langer

Hulp is veelal dichter bij dan wordt gedacht. 

Als u langer thuis blijft wonen of thuis verzorgd wordt, heeft u daar wellicht verschillende hulp en hulpmiddelen bij nodig. Dat kan variëren van thuisverpleging, verzorging, huishoudelijke hulp of hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een paar loopkrukken of misschien wel een traplift. Vraag hierbij is, hoe u de juiste hulp en/of spullen krijgt die voor uw situatie noodzakelijk zijn.

In het schema hieronder ziet hoe deze hulp kan worden verdeeld. Op de volgende pagina's leest u artikelen en wetenswaardigheden over het aanvragen van hulp en wat de voorwaarden zijn die daaraan gesteld worden.

In grote lijnen is hulp op te delen in drie van elkaar verschillende onderdelen. In deze BETER willen we u duidelijkheid geven over de hulp waar u recht op hebt en hoe u daaraan kan komen in Alphen aan den Rijn. In alle gevallen is het uitgangspunt dat u hulp of hulpmiddelen vraagt die u niet zelf of vanuit uw omgeving kunt krijgen.

De drie belangrijkste hulpverlenende onderdelen voor ouderen zijn: 
- Hulp bij verpleging en verzorging op lichamelijk gebied.
- Huishoudelijke hulp en hulpmiddelen om dagelijks te kunnen functioneren.
- Hulp bij de sociale en welzijnsaspecten.

Wmo schema

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­