Thuiszorg‘Iedereen kan zelf verzorging of verpleging bij een thuiszorgorganisatie* naar keuze aanvragen’; zegt Jenny Verhoog van Buurtzorg Nederland. ‘In de basis bieden thuiszorgorganisaties verpleging en persoonlijke verzorging, zodat de patiënt langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Wij bieden hulp bij wassen, douchen, aankleden, innemen van medicatie, stomazorg, de verzorging van wonden en meer gespecialiseerde zorg zoals ondersteuning bij sondevoeding, het inregelen en bijhouden van een morfinepomp, pijnbestrijding en palliatieve sedatie.'

Jenny Verhoog'Het is lang niet altijd nodig dat thuiszorg door tussenkomst van een huisarts wordt geregeld. Als iemand bijvoorbeeld na een heupoperatie weer thuiskomt, is er geen huisarts nodig om naar ons door te verwijzen, dat kan rechtstreeks op het moment dat u uit het ziekenhuis wordt ontslagen.De keuze voor een thuiszorgorganisatie ligt in principe bij de patiënt, deze moet zijn voorkeur voor een thuiszorgorganisatie uitspreken. Een huisarts zal in veel gevallen thuiszorg voorschrijven en aanvragen bij een thuisorganisatie* als de patiënt geen voorkeur heeft verwijst de huisarts naar een thuiszorgorganisatie waar hij ervaring mee heeft. 

De praktijkondersteuner (POH) heeft in dit geval veelal de coördinerende rol tussen de betrokken disciplines en een Multi Disciplinair Overleg (MDO) maakt vaak onderdeel uit van de verpleging van de patiënt.’

 Hoe werkt een aanvraag?
‘Op het moment dat er een zorgvraag bij ons binnenkomt gaat een wijkverpleegkundige op bezoek bij de aanvrager en doet een uitgebreide intake. Er wordt bepaald welke hulp noodzakelijk is en kan worden geboden. Ook wordt bepaald welke hulpmiddelen de patiënt nodig heeft. 

Thuiszorg is kostbaar en het uitgangspunt voor de aanvraag is dat er altijd wordt gekeken naar wat de aanvrager en zijn of haar omgeving zelf kan doen. Het advies dat op het gesprek volgt, wordt direct door de thuiszorgorganisatie in gang gezet, de aanvraag wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd.’

Als er een beperkt of geen sociaal vangnet is?
‘Als er een beperkt of geen netwerk aanwezig is van familie, buren of kennissen, die kunnen  bijspringen in de dagelijkse behoefte, zoals boodschappen doen, schoonmaken en eten koken dan beschikken een aantal thuiszorgorganisaties over disciplines die dit deels kunnen invullen. Voor deze hulp is meestal een spoed Wmo-aanvraag bij de gemeente noodzakelijk, omdat hulp direct noodzakelijk is, zitten we daar nogal eens achteraan. Ook wordt er een beroep gedaan op ‘Tom in de buurt’ voor vrijwilligers die een stukje mantelzorg kunnen vervullen bij de patiënt thuis. Mocht deze hulp niet toereikend zijn dan zal er moeten worden overwogen of de patiënt naar een verpleeginrichting moet voor intensieve verpleging.'

Samenwerking
‘In Alphen is de samenwerking tussen de verschillende thuiszorgorganisaties nog niet echt van de grond gekomen, dat is wel jammer omdat we allemaal in principe de zorg voor de klant centraal stellen. Met huisartspraktijken, diëtisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, de gemeente en Tom in de buurt zien we wel een goede samenwerking. Het zou wel een heel positieve ontwikkeling zijn als we de kwaliteit van samenwerking kunnen verhogen door - binnen de geldende privacyregels - patiëntendossiers met elkaar te delen, zoals wij ook doen met de apotheken in Alphen waar we gekoppeld zijn aan de meditatieoverzichten* van de patiënten die we verzorgen.’ *(Zie ook het artikel over nCare op deze website)

Kosten voor thuisverpleging en verzorging. 
De kosten voor wijkverpleging worden vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar.

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­