Mieke MartensOp een vrijwel leeg Serviceplein spreken we met Mieke Martens, zij is werkzaam als beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling bij de gemeente Alphen aan den Rijn. 


Hulp en Hulpmiddelen bij langer thuiswonen met een beperking of een ziekte

"Tja, door de Coronamaatregelen is het serviceplein vrijwel onbemand en proberen we zoveel mogelijk ons werk telefonisch te doen. Dat is wel jammer omdat we juist met het serviceplein een laagdrempelige plek hebben ingericht waar alle inwoners hun vragen kunnen stellen over zorg en ondersteuning die binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. De zorg en ondersteuning van hun inwoners, het zogenaamde sociaal domein.’

Wat is de rol van de gemeente?
‘Net als alle andere gemeenten in Nederland is de gemeente Alphen aan den Rijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is vooral bedoeld voor kwetsbare mensen die zelf niet alles meer kunnen doen door ziekte, een beperking of ouderdom." 

Participe voert voor de gemeente de maatwerkvoorzieningen Wmo uit
"Veel hulpvragen zijn medisch gerelateerd of vereisen een maatschappelijke aanpak. De gemeente heeft de uitvoering van de Wmo-maatwerkvoorzieningen aan Participe toegekend. In deze samenwerking staat centraal dat een hulpvraag niet gehinderd wordt door bureaucratische hobbels en snel en adequaat wordt behandeld." 

Ik heb hulp nodig, wat doe ik?
"Veel mensen leggen hun hulpvraag aan hun huisarts voor, die verwijst dan vrijwel altijd naar het Serviceplein. Deze weg is natuurlijk prima, maar niet noodzakelijk. 

Ons advies is om uw hulpvraag telefonisch te stellen aan de Servicepleinmedewerker (Tel. 140172 - optie 1), deze medewerker kan door het stellen van een aantal vragen inschatten wat uw hulpbehoefte is en zal - binnen een week - een afspraak met een gespecialiseerde Wmo-adviseur van Participe voor u inplannen."

Participe beoordeelt uw hulpvraag snel
"Tijdens de afspraak wordt uw hulpvraag met u besproken en wordt gekeken wat u zelf binnen uw netwerk of vanuit andere voorzieningen kunt organiseren. 

De medewerker van Participe schrijft vervolgens een advies en kan, met het mandaat dat de gemeente heeft gegeven de benodigde ondersteuning toekennen. 

U ontvangt hierover een beschikking per post. Wettelijk gezien moet een aanvraag binnen 8 weken zijn afgehandeld."

Kom niet alleen naar uw afspraak
"Het is vaak handig om samen met een familielid of kennis naar uw afspraak te komen. U kunt samen beoordelen of uw hulpvraag en beschikking wel met elkaar in overeenstemming zijn. U kunt ook een beroep doen op een onafhankelijke cliënt-ondersteuner als u niemand heeft gevonden om met u mee te gaan."

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­