WMO aanvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is in Alphen eenvoudiger dan veel mensen denken.

In Alphen aan den Rijn is het aanvragen van hulp en/of hulpmiddelen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) minder bureaucratisch ingericht dan bij veel andere gemeentes. Het Serviceplein in het gemeentehuis is de plek waar aanvragen bij het telefoonteam of aan de balie worden aangenomen.


Joze SAM 3031

 Jozé Koot is Wmo-adviseur 'Toegang' en werkzaam Participe. 'Ons werk is soms complex, maar is echt de moeite waard, we helpen mensen en doen dat zo transparant en rechtvaardig mogelijk.'


 

 

 

 Jozé Koot: "De gemeente heeft de uitvoering van de Wmo belegt bij Participe. Aanvragen zijn te verdelen tussen enkelvoudige en complexere aanvragen, 12 Wmo-adviseurs behandelen de 60 tot 70 enkelvoudige aanvragen in het kantoor van Participe en gecompliceerde aanvragen worden op het Serviceplein door 5 Wmo-adviseurs ‘Toegang’ behandeld, hiervan zijn er gemiddeld 4 á 5 per week."

Voordat u een aanvraag doet
”We raden iedereen aan om eerst goed te bepalen wat de hulpvraag precies is. Ook is het raadzaam om eerst een adviesgesprek aan te vragen als u nog niet direct behoefte heeft aan hulp maar wilt weten wat uw mogelijkheden zijn.”

1ste stap: De aanvraag
“De aanvrager belt met  het telefoonteam op het Serviceplein, waarna de aanvraag in behandeling wordt genomen. De medewerker van het telefoonteam maakt de inschatting of de melding enkelvoudig of meervoudig is. Nu met de Corona-maatregelen is het lastiger om naar het gemeentehuis te komen en wordt er veel gebeld, maar normaal gesproken heeft een persoonlijk gesprek de voorkeur.”

2e stap: Gesprek met Wmo-adviseur
“Het tijdsbestek waarbinnen contact wordt opgenomen is afhankelijk van welke route de melding gaat. Bij een meervoudige melding zal deze opgepakt worden door een medewerker toegang Wmo. Deze medewerker neemt vervolgens binnen 3 – 5 werkdagen contact op voor een persoonlijke afspraak. Bij een enkelvoudige melding wordt deze opgepakt door een Wmo-adviseur. Afhankelijk van de drukte kan dit enkele weken duren.”

Complexe aanvragen: ”De WMO-adviseur ‘Toegang’ inventariseert tijdens een gesprek wat de aanvrager nog wel of niet kan en welke hulpinstanties nodig zijn. 

Het is meestal prettig om iemand uit uw naaste omgeving bij het gesprek aanwezig te laten zijn. Na het gesprek doet de WMO-adviseur ‘Toegang’ onderzoek in de vorm van navraag bij de benodigde hulpinstanties, natuurlijk altijd met toestemming van de aanvrager. Dit is veelal een complex onderzoek omdat het om maatwerk gaat."

3e stap: Het gesprekverslag
"Na het gesprek met de aanvrager maakt de WMO-adviseur een gespreksverslag met daarin het voorstel voor hulp en/of hulpmiddelen. Dit verslag wordt aan de aanvrager toegezonden, de aanvrager dient het gespreksverslag met een handtekening voor akkoord terug te zenden."

4e stap: De beschikking
"Als het gespreksverslag akkoord is stelt de WMO-adviseur namens de gemeente een beschikking op, waarin is vastgelegd welke hulp is toegekend. De beschikking wordt per post toegestuurd."

Hoe lang duurt een aanvraag om hulp?
"Wettelijk is vastgelegd dat een WMO-aanvraag uiterlijk binnen 8 weken vanaf het moment van aanvragen moet zijn afgehandeld. Vanwege de grote hoeveelheid zijn, voor enkelvoudige aanvragen, deze acht weken ook meestal nodig. “

Is bezwaar mogelijk?
"Jazeker, als een aanvraag in het gespreksverslag van het persoonlijke gesprek niet aan de verwachting van de aanvrager voldoet, is het mogelijk hierover met de WMO-adviseur van Participe in gesprek te gaan. Bezwaar maken tegen de uiteindelijke beschikking kan via de gemeente."

Nazorg
‘De Wmo-adviseur ‘Toegang’ zal bij complexe multidisciplinaire hulpvragen’ navraag doen of de hulp toereikend en naar tevredenheid is.'

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­