Sommige zorgverleners fungeren als vooruitgeschoven posten van de huisarts of de specialist bij u thuis. De Praktijkondersteuner van de huisarts bijvoorbeeld, maar zeker ook de Specialist ouderengeneeskunde.Fietsenklein2Iris Griffioen is POH somatiek bij Dillenburg met als aandachtsgebied ouderenzorg. In haar specialisme begeleidt zij mensen met een chronisch ziektebeeld en bezoekt kwetsbare ouderen thuis.Hoe komen mensen bij jou terecht?
“Mensen komen bij mij terecht als de huisarts vermoedt dat een patiënt thuis wel wat meer hulp kan gebruiken. De arts stelt dat soms zelf vast maar het kan ook dat er signalen binnenkomen uit de wijk, via de wijkverpleegkundige, de familie of een casemanager dementie.” 

Wat is jouw rol daarin?
'Ik ga bij mensen op bezoek om kennis te maken en de thuissituatie te leren kennen. Ik wil dan bijvoorbeeld weten: wie is de patiënt, met wie woont hij of zij samen, wat lukt er nog goed? Wij als praktijkondersteuners hebben een heel uitgebreide vragenlijst die we bespreken. De antwoorden hierop brengen alle mogelijke zorgproblemen aan het licht. Zo wordt duidelijk welke hulpmiddelen er nodig zijn zoals bijvoorbeeld extra hulp bij het huishouden. Maar ook welke fysieke klachten aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld of iemand vaker valt, of dat er risico is op ondervoeding. Bij sommige klachten kan ik ter plaatse een test doen. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft in de laatste drie maanden flink afgevallen te zijn, meet ik de bovenarmomtrek en probeer uit te vinden waarom iemand zo afgevallen is. Als daar uit komt dat er sprake kan zijn van ondervoeding, schakel ik een diëtiste in.”

Wie betrek je nog meer in de zorg?
“Ik verwijs door naar hulplijnen binnen de zorgketen in Alphen aan den Rijn, fysiotherapeuten, diëtisten, thuiszorg, ggz enz. Soms, bijvoorbeeld bij een vermoeden van dementie, ga ik terug naar de huisarts. Ik verwijs ook door naar Tom in de buurt, als mensen zich eenzaam voelen bijvoorbeeld. Dat laatste vind ik nu nog wel een uitdaging omdat ik er dan niet meer zoveel zicht op heb. Ik heb soms het gevoel dat ik een probleem over de ‘schutting gooi’ zonder dat ik goed kan volgen hoe het verder gaat. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan een steeds betere communicatie waarbij terugkoppeling over patiënten plaats kan vinden. Nu is dat af en toe nog ingewikkeld vanwege de privacywetgeving.”

Blijf je mensen volgen?
“Ik zet in eerste instantie de lijnen uit en schakel de benodigde expertise in. Als het gaat om een kwetsbare oudere blijf ik deze persoon in de gaten houden.”    

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­