Sommige zorgverleners fungeren als vooruitgeschoven posten van de huisarts of de specialist bij u thuis. De Praktijkondersteuner van de huisarts bijvoorbeeld, maar zeker ook de Specialist ouderengeneeskunde.


 Caroline Derkzen
Caroline Derkzen van Angeren is specialist ouderengeneeskunde (SO) bij WIJdezorg.


Hoe komen mensen met dementie bij jou terecht?
“Altijd via de huisarts, de arts schakelt ons in als er een vermoeden is van dementie of als er een vraag is over de behandeling van dementerende patiënten. Als SO kom ik aan huis, dan kunnen mensen in hun veilige omgeving blijven, wij kunnen dan een diagnose stellen en kijken of er nog andere problemen spelen. We koppelen onze bevindingen terug aan de huisarts. Die schakelt bij een diagnose van dementie een wijk-verpleegkundige in als casemanager om de patiënt en zijn familie te begeleiden en de zorg er omheen te regelen. Bij een vraag over de behandeling kijken wij wat het probleem is. Vaak maken we een zorgplan zodat duidelijk is waar de problemen spelen en waar we, in overleg met de patiënt en mantelzorger, iets mee kunnen en willen doen.”

Welke hulp initieer jij?
“De casemanager volgt het beloop van de dementie en  schakelt eventuele hulp in of regelt hulpmiddelen. Wij adviseren de huisarts in ons bezoekverslag over de behandeling, bijvoorbeeld een verwijzing naar de ergotherapeut of fysiotherapeut of een verandering van medicatie. We doen in ons zorgplan meestal ook een voorstel voor bijvoorbeeld uitbreiding van thuiszorg, of bezoek aan een dagbesteding. De casemanager en ook ik, zal bij mijn bezoek proberen de omgeving zo goed mogelijk te informeren over het verloop van dementie. Wij kunnen uitleggen dat bepaald gedrag een gevolg is van de ziekte en dat het niet zoveel zin heeft voor de omgeving om te blijven hameren op een verandering in gedrag. Bij WIJdezorg werken we met een heel team dat is gespecialiseerd in dementie. Zo kunnen we voor elke situatie de juiste hulpverlener inzetten.”

Wat is jouw rol in het zorgplan?
“In de uitvoering van het plan spelen wij geen grote rol. De huisarts blijft altijd verantwoordelijk voor de behandeling van de patiënt en de casemanager begeleidt het proces van dementie en regelt de benodigde zorg en hulpverlening. De SO is er vooral voor de diagnostiek aan huis en bij complexe problemen, zoals probleemgedrag bij dementie. Soms blijven we de situatie even volgen, maar meestal gaat de regie van de behandeling weer terug naar de huisarts. Met ons dementieteam willen we wel graag een bredere rol spelen door ons bijvoorbeeld meer te richten op voorlichting en ondersteuning van de mantelzorger. Veel mantelzorgers zullen niet snel naar de huisarts gaan om te vertellen dat het ze teveel wordt. Het zou mooi zijn als wij daarin een laagdrempelige rol kunnen spelen en mensen ons direct kunnen benaderen. ”

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­