CoronaMelderDe CoronaMelder waarschuwt als je langer dan 15 minuten bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. Je kan, na deze waarschuwing door de GGD, een aanvraag voor een coronatest doen als je klachten hebt. De invoering van de nieuwe landelijke app per 10 oktober heeft lang op zich laten wachten, omdat er nog onvoldoende wettelijke basis was voor de app. Na een hoofdelijke stemming is de Eerste Kamer op 6 oktober akkoord gegaan met de invoering van de app.

Doel van de app
De CoronaMelder is een aanvulling op het huidige contactonderzoek dat de GGD uitvoert nadat iemand positief is getest op Corona. De GGD belt nu na de uitkomst van de test de mensen waarmee deze persoon in contact is geweest en waarschuwt hen, zodat zij alert op eventuele Corona-verschijnselen zijn en zich bij klachten laten testen. Nadeel hierbij is dat mensen zich niet alle contacten kunnen herinneren, zoals tijdens een rit met het openbaar vervoer of een bezoek aan een terras, bioscoop of andere gelegenheid. De app maakt het mogelijk veel meer mensen te bereiken en te waarschuwen. 

IMG 1581Hoe werkt de app
Het principe van de app is om mensen waarmee een besmet persoon de voorgaande 14 dagen langer dan 15 minuten in contact is geweest hiervan op de hoogte te stellen. Dit betekent dat de GGD iemand met een positieve Coronatest toestemming vraagt om een waarschuwing te sturen aan de mensen waarmee hij/zij in contact is geweest. Hierna verstuurt de GGD een waarschuwing aan de mensen waarmee deze persoon in contact is geweest. Zij worden geadviseerd om zich bij klachten te laten testen op Corona. Hiermee bereikt de GGD meer mensen die in contact zijn geweest met een Corona-besmette patiënt, maar de app wordt pas echt effectief als het grootste deel van de Nederlanders de app gebruikt en de GGD toestemming geven om anderen bij een positieve test te waarschuwen dat ze met hem/haar in contact zijn geweest.

Valkuilen
Daar zit echter ook een valkuil, niet iedereen gebruikt een smartphone waar de app op werkt en sommige mensen hebben eigen redenen om de app niet te gebruiken of  willen geen toestemming geven om een waarschuwing aan anderen te sturen. Ondanks dat er uit recent onderzoek is gebleken dat er veel draagvlak voor de app is in Nederland, blijkt ook dat er veel twijfel over de app bestaat als het gaat om privacy en effectiviteit. 

Privacy
De technologie die voor CoronaMelder wordt gebruikt is uiterst modern en gebaseerd op bluetooth, dit veel gebruikte uitwisselingsprotocol heeft geen link met internet waardoor privacy beter is beschermd en gegevens niet worden bewaard. De app is gebaseerd op de bereidheid van mensen om mee te werken. Dit in tegenstelling tot apps in andere landen, die wel een directe verbinding met internet hebben, waardoor persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. 

IMG 1582Effectief
Wetenschappers stellen dat de app effectief wordt als meer dan 60% van de Nederlanders deze gebruikt. Als de app door relatief weinig mensen wordt gebruikt zullen minder mensen gewaarschuwd worden en bestaat het gevaar dat je als app-gebruiker denkt dat je redelijk veilig bent voor besmetting, terwijl dat een onterechte veronderstelling is. 

Daarentegen zegt Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij het Ministerie van Volksgezondheid, dat ook bij een lager percentage de app al een bijdrage levert aan de bestrijding van het Corona-virus en mogelijk levens spaart. 

Alphen op één Lijn adviseert de app
AOEL adviseert patiënten de app te gaan gebruiken, elk initiatief om het Corona-virus te bestrijden moet worden aangepakt.


Eerste Kamer keurt wetsvoorstel goed, waardoor de CoronaMelder
vanaf 10 oktober in gebruik is
 genomen.

 

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­