Marit Sturm SAM 2938
Gesprekken leiden tot vermindering van medicijngebruik.

Marit Sturm is zorgapotheker, dit betekent onder andere dat zij voor de samenwerkende apothekers veel medicijngesprekken voert met patiënten van de huisartsenpraktijken binnen Alphen op één Lijn. Deze gesprekken worden gevoerd om te bekijken of de voorgeschreven medicijnen wel het gewenste effect hebben (farmacotherapie) en of, als een patiënt meer dan 10 verschillende medicijnen (polyfarmacie) gebruikt, er medicijnen kunnen vervallen. Er wordt daarbij gekeken of de verschillende  medicijnen en doseringen nog wel passen bij de huidige gezondheidstoestand van de patiënt en/of de medicijnen misschien in lagere dosering kunnen worden gebruikt of zelfs kunnen vervallen.


Wat is het voordeel van een medicijngesprek met een apotheker?
‘Goede vraag, want er zijn veel mensen die zich afvragen of een gesprek met hun huisarts niet hetzelfde resultaat heeft. Natuurlijk is een gesprek hierover met de huisarts mogelijk, maar ik heb meer tijd dan een huisarts om het hele plaatje in beeld te brengen en eerder de samenhang tussen allerlei, vaak door meerdere artsen/specialisten, voorgeschreven medicijnen te duiden. Na het gevoerde gesprek maak ik een analyse waarin ik de actuele aandoeningen en problemen koppel aan de actuele medicatie. Ik overleg altijd met de voorschrijver over mogelijke wijzigingen in het medicijngebruik,’

Wat zijn je favoriete gesprekken?
‘Dat zijn gesprekken met mensen die bij binnenkomst direct duidelijk maken dat ze van die medicijnen af willen! Ondanks dat ik vind dat mensen zo weinig mogelijk medicijnen moeten slikken, ga ik het gesprek natuurlijk aan met wat realistisch is. We nemen met iedereen het medicijngebruik door en kijken wat er noodzakelijk is en wat kan minderen of zelfs zou mogen vervallen. Ouderen hebben baat bij medicatie die hun ziekte bestrijdt, geneest of klachten vermindert. Met het ouder worden neemt de effectiviteit van medicatie soms af en nemen bijwerkingen of geneesmiddelinteracties juist toe waardoor het risico op klachten of complicaties wordt vergroot. Daarom spreek ik ook graag met ouderen als ze meerdere medicijnen of pijnstillers gebruiken en daarmee willen minderen. Dit is meestal complex en behoeft extra aandacht en overleg met de artsen die de medicatie hebben voorgeschreven.’

Kan iedereen een gesprek met je inplannen?
‘Ja, dat kan, ik ben zorgverlener dus sta open voor vragen van iedereen ongeacht leeftijd en/of ziektebeeld. Wat we actief doen is mensen, ouder dan 75 jaar, benaderen voor een medicijngesprek als zij meer dan 10 verschillende medicijnen slikken. Maar een medicatiebeoordeling is ook mogelijk bij een patiënt die minder medicijngen gebruikt of die jonger is. 

Laatst werd gepubliceerd dat onnodig medicijngebruik wordt teruggedrongen
‘Dat klopt, dit komt door een waardevolle uitbreiding op onze medicatiebewaking. De 'oude' medicatiebewaking combineert 2 factoren: bijvoorbeeld medicijn A en medicijn B. Met het uitbreiden van de medicatiebewaking met een aantal MFB’s (Medisch Farmaceutische Beslisregels) worden nu kenmerken van patiënten gecombineerd zoals, leeftijd, geslacht en aandoening. Het systeem waarschuwt als het gebruik van een medicijn extra controle behoeft of geeft zelfs het advies een medicijn te starten. Door aanvulling van de klassieke medicatiebewaking met MFB’s is een stap voorwaarts gezet in ons streven naar persoonsgerichter medicijngebruik.’

Meer voorgeschreven dan gestopt
‘Ondanks alle inspanningen om het onnodig medicijngebruik bij ouderen terug te dringen worden er nog altijd veel medicijnen voorgeschreven die misschien niet zo zinvol zijn. Het overleg tussen patiënt en zorgverleners over medicijngebruik heeft een preventieve werking die het medicijngebruik kan terugdringen.’

Om advies mag je altijd vragen
’Als patiënten vragen hebben over hun medicijngebruik dan kunnen ze bij mij of aan de balie van de apotheek terecht. Ze worden geholpen door de apothekersassistente of de apotheker zelf.’

Overleg in Alphen aan den Rijn
Binnen Alphen op één Lijn hebben apothekers en huisartsen een paar keer per jaar overleg met elkaar. Het optimaliseren van medicatie is daarbij een regelmatig terugkerend onderwerp.’

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­