ThuiszorgOp de foto's: Jenny Verhoog van thuiszorgorganisatie Buurtzorg controleert tijdens haar bezoek aan mijnheer en mevrouw Hoogervorst met behulp van nCare hoeveel en hoe vaak mevrouw Hoogervorst zichzelf insuline moet toedienen. Mijnheer Hoogervorst kijkt geamuseerd toe.


Een jaar geleden zijn de apothekers in Alphen aan den Rijn samen met thuiszorgorganisatie BuurtzorgNederland gestart met een digitaal hulpmiddel genaamd nCare, hiermee wordt het actuele medicijngebruik van een patiënt door de apotheek gedeeld met de thuiszorgorganisatie. 

Voor veel ouderen en mensen die door thuiszorgorganisaties thuis verzorgd worden is het essentieel dat zij hun medicijnen op tijd en in de juiste dosering innemen. Het medicijngebruik wordt door de meeste thuiszorgorganisaties nog met de hand bijgehouden in de zgn. ‘dagmap’ en er is overleg met apotheker of huisarts bij afwijkingen of twijfel. Dit overleg is veelal tijdrovend waardoor de kans op een incident aanwezig is.

NCareVoordeel thuiszorgorganisatie
Werken met nCare levert veel voordelen op volgens Jenny Verhoog van Buurtzorg: “Het geeft ons meer tijd en biedt de patiënt een veiliger medicijngebruik. De informatie in nCare is up to date omdat het gekoppeld is aan het apothekers informatie systeem (AIS) en aansluit op op onze werkwijze. We kunnen zien of een medicijn door de patiënt op tijd is ingenomen, het programma waarschuwt ons als een medicijn niet of te laat is ingenomen. Als wij medi-cijnen moeten toedienen kunnen we nu exact zien in welke hoeveelheden. Dit is echt ideaal, het bespaart veel telefoontjes en het invullen van deellijsten is niet meer nodig. 

Een ander voordeel is dat we medicijnen met een druk op de knop bij de apotheek kunnen bestellen. Ook als dubbele controle nood-zakelijk is omdat risicovolle medicijnen moeten worden toegediend, kan dat zonder dat een collega aanwezig hoeft te zijn, deze collega kan via het systeem meekijken.’

Apothekers zeer positief
Toine Seesing van de Samenwerkende Apothekers is erg tevreden over de voordelen die nCare biedt: ‘Het afgelopen jaar hebben we veel voordeel behaald met dit programma en de samenwerking met Buurtzorg is erg goed verlopen. Het gevolg is dat incidenten door verkeerd verstrekte medicatie minimaal zijn en dat zowel binnen de apotheek als bij de thuiszorgmedewerker tijd en papierwerk wordt bespaard. De aanloop was natuurlijk even wennen, maar ik denk dat ik namens alle apothekers spreek als ik zeg dat we toejuichen als alle thuiszorgorganisaties in Alphen aan den Rijn de overstap naar nCare of ander gelijkwaardig systeem maken. Met deze digitale oplossing is het medicatieproces inzichtelijk, beheersbaar, controleerbaar en daardoor veiliger.’ 

 

Publicatiejaar: 2020
Editie: najaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/04e2183f-2940-4461-8491-fd6e71362457

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­