Zendmast
Zorg bieden vanuit uitgebreide samenwerkingsverbanden

Samenwerking tussen verschillende zorgdisciplines loont. In de eerstelijnszorg hebben de Geïntegreerde Samenwerkingsverbanden (GES) en Alphen op één Lijn (AOEL) dat wel bewezen. De samenwerking tussen eerstelijns professionals heeft veel goeds opgeleverd.  

Bijvoorbeeld de verdeling van specialismen tussen de verschillende deelnemers van Alphen op één Lijn. Door de samenwerking werd het mogelijk voor patiënten om gebruik te maken van de verschillende specialismen van aangesloten praktijken. Bijvoorbeeld wondverzorging, sterilisatie van mannen of echografie. Hiermee worden veel bezoeken aan het ziekenhuis voorkomen en kunnen patiënten zich steeds vaker in hun vertrouwde omgeving laten behandelen. Maar ook de zorgprogramma’s waarin werkafspraken over de zorg, voor mensen met een chronische aandoening zijn vastgelegd, dragen bij aan de kwaliteit van zorg.  

Vanwege het bewezen succes van samenwerkende partners is het een logische stap om ook de sociale hulpverlening daarbij te betrekken.  De laatste jaren zien hulpverleners steeds beter dat het welbevinden van een patiënt niet alleen afhankelijk is van de gezondheid van lijf en leden, maar zeker ook van andere factoren in zijn of haar leven. Men komt steeds meer tot het besef dat iemand die grote financiële problemen heeft en door de stress een hevige hoofdpijn ontwikkelt, niet volledig geholpen is met medicatie die de symptomen bestrijdt. Veel beter is om de oorzaak van het probleem aan te pakken en te zorgen voor hulp bij het oplossen en onder controle krijgen van die financiële problemen. Deze bredere kijk op gezondheid wordt Positieve Gezondheid genoemd. Gezondheid is dan niet alleen een kwestie van fysiek maar ook van emotioneel en sociaal welbevinden. 

Om die samenwerking tussen medische en sociale hulp te organiseren worden nu Wijksamenwerkingsverbanden (WSV) ingevoerd. Dat gaat weer een stap verder dan de Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden, omdat - naast de eerstelijns zorgverleners - de Thuiszorg, het buurtwerk, de gemeente, de gebiedsadviseurs van de gemeente en Tom in de buurt in deze samenwerking worden betrokken. 

Veel beschikbare hulp in de buurt
De naam zegt het al, een WSV is per wijk georganiseerd. Dat zorgt ervoor dat de juiste hulp altijd dichtbij is. Iedere WSV stelt jaarlijks een eigen wijkplan op waarin wordt beschreven welke partijen er in de wijk actief zijn en hoe daarmee wordt samengewerkt. Ook worden in het plan de aard van de wijk en haar inwoners beschreven en welke zorg- en welzijnsproblemen er bij de verschillende groepen inwoners leven. Jaarlijks worden de wijkplannen aangepast naar aanleiding van de ervaringen die zijn opgedaan. Deze plannen zijn ook de basis voor de jaarlijkse onderhandelingen over vergoedingen met de zorgverzekeraar. Die heeft aangestuurd op de vorming van WSV’s, omdat hij gelooft dat de zorg, door deze samenwerking, goed en betaalbaar kan blijven.

Coördinatie en realisatie van de WSV’sDe wijksamenwerkingsverbanden zijn georganiseerd vanuit de locatie van de huisartsenpraktijken, de indeling is hier anders dan de geografische wijkindeling van de gemeente. De indeling van de WSV’s is gebaseerd op de beste spreiding van gecoördineerde zorg over Alphen aan den Rijn. 

Alphen op één lijn (AOEL) zal de uitvoering, het monitoren van de wijkplannen en het opzetten en stimuleren van de samenwerking tussen de verschillende partijen coördineren.

Om deze veelomvattende taak uit te voeren stelt AOEL een wijkcoördinator aan. In de kosten van de organisatie en infrastructuur wordt voorzien door de zorgverzekeringswet.

 

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://adobeindd.com/view/publications/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95/3xc4/publication-web-resources/pdf/Beter_19_Opmaak.pdf

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­