Even voorstellen

HankieAlphen op één lijn is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dankzij veel betrokken zorgverleners in het bestuur en commissies die, naast hun dagelijkse medische taken, hebben gezorgd dat AOEL zich heeft ontwikkeld tot een breed samenwerkingsverband met kwalitatief hoogwaardige zorg. Deze groei betekent dat AOEL een professionaliseringsslag maakt en daarvoor Hankie van Baasbank heeft aangesteld als directeur. Hankie heeft veel bestuurlijke ervaring en duidelijk passie voor optimale patiëntenzorg. Dat laatste, daar draait het bij AOEL allemaal om. 

 

Wat heb jij gedaan voordat je bij AOEL kwam werken?
“Mijn loopbaan is divers, met als rode draad dat ik graag in een team van mensen werk en daarmee organisaties verder help. Ik heb ervaring op bestuurlijk niveau binnen de overheid en het bedrijfsleven, zoals bijvoorbeeld Holland Casino Groningen, de Kamer van Koophandel en de meest herkenbare baan voor AOEL is dat ik zeven jaar algemeen directeur van de Landelijke Huisartsen Vereniging was. Mijn cv staat gewoon op LinkedIn.”

Waarom nu AOEL?
“Ik vind het fantastisch hoe hard er hier aan de zorg wordt gewerkt. Ik heb de betrokkenheid van de huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten en de andere professionals gezien. Ik geloof echt in geïntegreerde zorg waar patiënten baat hebben bij goede samenwerking. Het is een eer mee te werken aan de verdere opbouw van AOEL.” 

Wat zijn je precieze taken?
“Mijn taakomschrijving is breed, met het bestuur ben ik in gesprek over de concretisering van mijn taken. Duidelijk is dat ik de organisatie aanstuur en de professionele inrichting en doorgroei help te realiseren. Een belangrijk onderdeel zal de omslag naar Wijksamenwerkingsverbanden zijn waarin samenwerken met het sociaal domein is verankerd. Verder ben ik lid van het directeurenoverleg Knooppunt Ketenzorg Plus en verheug ik me op mijn deelname aan het Alphens Keten Overleg (AKO), waarin alle betrokken partijen binnen Alphen op het gebied van zorg deelnemen.”

Wat pak je nu het eerst op?
“Het eerste dat ik oppak is het ontlasten van het AOEL-bestuur van hun dagelijkse managementtaken en het zichtbaarder maken van het AOEL Service Bureau, zij regelen de interne AOEL-communicatie, financiën, IT, etc.” 

Wat doe voor je plezier?
‘Drie van mijn kinderen zijn volwassen en ik heb nog een zoon van 9 jaa,r Nick. Ik stop veel energie in het doen van leuke en bijzondere dingen met hen. Binnenkort gaan Nick en ik weer eens …tig achtbanen doen. Of ik speel eens dat ik autopech heb en strand dan onverwacht op een camping waar we blijven. Ik houd van dansen, sauna en lekker uit eten gaan. Die dingen heb ik de laatste tijd (net als iedereen) gemist.’

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://adobeindd.com/view/publications/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95/3xc4/publication-web-resources/pdf/Beter_19_Opmaak.pdf

Gerelateerde artikelen

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­