Fysiotherapie en corona patiënten

Zillah van der Meij is fysiotherapeut bij Fysio Alphen, ze is gespecialiseerd in Oncologische revalidatie, Diabetes, COPD, CVRM (hartfalen) en herstel-therapie coronapatienten.
__________________________

zillahZillah van der Meij – Fysio Alphen:  “Corona kan vervelende consequenties hebben, waardoor bij patiënten aanhoudende klachten als vermoeidheid en kortademigheid, vermindering van spiermassa, coördinatieproblemen, overgevoeligheid voor prikkels, verminderde concentratie en verminderd korte termijn geheugen kunnen optreden.” 

“Onze cliënten worden vrijwel allemaal door de huisarts naar ons doorverwezen of komen van een revalidatiecentrum bij ons voor verdere behandeling. In onze praktijk betekent het dat we op dit moment gemiddeld twee nieuwe aanmeldingen van ex-coronapatiënten per week krijgen.”

Intake
Zodra de patiënt bij ons binnenkomt starten we met een uitgebreide intake en inventariseren de aard van de aanwezige klachten. Bij de inventarisatie bekijken we de fysieke functies, meten de kracht, de conditie en bepalen de ervaren klachten en beperkingen. Daarnaast kijken we naar het verschil tussen het normale beweegpatroon van de client en wat iemand op dit moment kan. Op basis hiervan stellen we samen met de patiënt doelen en een behandelplan op.

Behandeling 
Veel patiënten pakken, na corona, al snel hun bekende levenspatroon op en ervaren na een paar weken een enorme terugval. Wij adviseren cliënten daarom ook om gedoseerd rust te nemen en activiteiten gedoseerd op te bouwen, anders krijgt het lichaam niet de kans zich te herstellen.

In de behandeling geven we, naast deze adviezen, ook verschillende oefeningen om spiermassa op te bouwen en kracht en uithoudingsvermogen te verbeteren. Voor de veel voorkomende ademhalingsproblemen leren we cliënten ademhalingsoefeningen die ze thuis kunnen herhalen. We werken hierbij vanuit protocollen die speciaal zijn opgesteld voor het revalideren van mensen die Corona hebben doorgemaakt.

Basisverzekering vergoedt
Er is vastgelegd dat patiënten met post-corona klachten gedurende zes maanden 50 behandelingen kunnen krijgen. Het eigen risico wordt hiermee wel aangesproken. Het is belangrijk om de voorwaarden van uw eigen  zorgverzekeraar hierop na te slaan. Bij veel mensen treden de terugvalklachten pas na maanden op. De kans bestaat dat uw verzekeraar zich beroept op een regel die bepaalt dat na vier maanden het recht op nabehandeling van corona-gerelateerde klachten vanuit de basisverzekering vervalt. Op dit moment wordt er wel kritisch gekeken of deze regel misschien moet vervallen, zodat cliënten ook na vier maanden nog aanspraak kunnen maken op vergoeding vanuit de basisverzekering. Vragen hierover kunt u altijd stellen aan uw eigen fysiotherapeut.

De patiënt die Zillah hieronder behandelt is zeer te spreken over de herstelbehandelingen.
Zillah patient
‘Ik vind het maar wat fijn de gelegenheid te krijgen hier te revalideren. De begeleiding is hier prima en een pluim voor de zorgverzekeraar.’

__________________________

Corona-herstelzorg  door de dietist

De diëtist is belangrijk bij post-coronaklachten. 

JorindeDiëtist Jorinde Crone: Onze behandeling start met een intake waarbij we onze cliënten vragen naar hun klachten, het verloop van de ziekte en eventuele gewichtsschommelingen. We willen ook weten wat de leefstijl van de cliënt is. Daarnaast meten we de lichaamssamenstelling (een bio-impedantiemeting), inclusief de spiermassa. We bepalen de BMI en berekenen de persoonlijke calorie- en eiwitbehoefte We herhalen deze metingen tijdens de behandeling om te zien of onze adviezen het juiste effect hebben.

Herstel spiermassa
Corona veroorzaakt bij veel mensen een afname van spiermassa en -kwaliteit, dit tast de algehele weerstand aan en kan zorgen voor klachten van vermoeidheid en spierzwakte. Om de spiermassa op te bouwen is een combinatie nodig van spierversterkende oefeningen en de juiste voeding. Eiwitten zijn, als je ze op het juiste moment inneemt, essentieel bij de opbouw van spiermassa,  Daarom adviseren we eiwitrijke voeding met voldoende vitamine en mineralen. 

Conditie weer op peil
Vaak hebben mensen tijdens Corona niet volwaardig gegeten. Als gevolg daarvan kan er sprake zijn van een verminderde eetlust en ongewenst gewichtsverlies. Wanneer het normale eetpatroon niet genoeg voedingsstoffen levert om aan te sterken, kunnen we aanvullende drinkvoeding of eiwitsuppletie aanvragen  voor de cliënt. Ook wanneer er sprake is van overgewicht ligt de focus eerst op de volwaardigheid van voeding en extra eiwit, een dieet om af te vallen is in deze fase geen goed idee. Als er bij onderzoek tekorten aan vitaminen- en mineralen worden vastgesteld, adviseren we een aanvullend supplement. Daarnaast adviseren we vitamine D of extra magnesium aan cliënten met een verhoogde behoefte. 

Smaak en reuk herstel
Smaak- en/of reukverlies kunnen soms langdurig zijn na een corona-infectie. We gebruiken een  smaakkompas om met de cliënt  te bepalen, welke smaken wel en niet als prettig worden ervaren.  In onze adviezen kunnen we dan bepaalde smaken naar voren halen met specifieke voedingsmiddelen of deze juist even vermijden. Als reuk- en smaak langer dan 8 weken wegblijven verwijzen we terug naar de huisarts.
Zelf uw reuk- en smaak prikkelen? Meer info op www.reuksmaakstoornis.nl 

Vergoeding van de behandeling
Vanuit de basisverzekering wordt drie uur aan behandelingen vergoed; dit omvat de intake en drie vervolgconsulten. Als cliënten op indicatie van de huisarts zijn doorverwezen voor corona herstelzorg, wordt er zeven uur vergoed. De behandelingen vallen onder het eigen risico. Om aanspraak te maken op de extra uren dienen cliënten toestemming te geven om behandelgegevens anoniem te gebruiken voor onderzoek, zodat de zorg in de toekomst verbeterd kan worden. 

- Jorinde Crone is diëtist bij De Voedietist en werkzaam op meerdere locaties in Alphen

__________________
“Na corona bleef ik benauwd en ging revalideren bij de fysio. Omdat ik al voor Corona wilde afvallen was ik al onder behandeling van Jorinde. Ik ben echt blij met de adviezen van Jorinde: Ik wilde afvallen, dat lukte niet direct, maar mijn spiermassa is wel toegenomen en het vetpercentage afgenomen, dat maakte me wel blij. Bij de fysio merk ik dat mijn spierkracht toeneemt, waardoor ik steeds gemakkelijker sport en beweeg. Jorinde heeft me geen dieet voorgeschreven omdat dat na Corona ook in mijn geval niet gunstig is. Ik kreeg wel het advies om voorzichtig te zijn met suikers en vooral eiwitrijk voedsel te eten.”
- Naam van deze cliënt is bij de redactie bekend.
_________________

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://adobeindd.com/view/publications/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95/3xc4/publication-web-resources/pdf/Beter_19_Opmaak.pdf

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­