Clientenpanel

Digitaal cliëntenpanel draagt steentje bij aan de kwaliteit van de zorg

Voor de kwaliteit van de geboden zorg is het belangrijk patiënten regelmatig te vragen hoe zij de geboden zorg ervaren. De meningen en ideeën van patiënten kunnen voor nieuwe initiatieven zorgen. 

In het verleden waren er binnen de gezondheidscentra Dillenburg, Lupine, Prelude, MedZorg en Het Centrum een aantal cliëntenpanels actief. Een klein aantal patiënten kwam twee maal per jaar bijeen voor een vergadering met een aantal zorgverleners. Het doel was de kwaliteit van de zorg én de samenwerking tussen zorgverleners te verbeteren. Uit deze vergaderingen zijn dankzij de patiënten veel verbeterpunten gekomen waarvan een groot deel ook daadwerkelijk is opgepakt. Na enige tijd werd de behoefte echter steeds groter om vragen en stellingen voor te leggen aan een grotere groep patiënten. 

De komst van het coronavirus in 2020 heeft het besluit om over te stappen naar een digitaal cliëntenpanel versneld.

Digitaal cliëntenpanel
Om  een nog beter beeld te krijgen van hoe patiënten de kwaliteit van de zorg ervaren waren dus meer meningen nodig. Een andere belangrijke overweging was dat deelnemen aan een digitaal cliëntenpanel relatief weinig tijd kost en op elke gewenst moment kan plaatsvinden.  

Voor het panel worden alle patiënten vanaf 18 jaar binnen de huisartsenpraktijk via de mail uitgenodigd om twee keer per jaar een digitale enquête in te vullen en op stellingen te reageren. De deelnemer wordt ook gevraagd naar mogelijke suggesties die de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. 

Pilot
De patiënten van Wijksamenwerkingsverband Dillenburg ontvingen reeds in november 2019 via hun e-mailadres een uitnodiging voor deelname aan het digitaal cliëntenpanel. Om een betrouwbaar beeld te krijgen was vooraf afgesproken dat er minimaal 50 aanmeldingen nodig waren. Er meldden zich maar liefst 225 patiënten aan! WSV Dillenburg hield in 2020 al twee enquêtes. 

Implementatie binnen alle huisartsenpraktijken
Inmiddels hebben ruim 800 patiënten van WSV Prelude en meer dan 600 patiënten van WSV Lupine én 118 patiënten van huisartsenpraktijk Saffier zich aangemeld voor deelname aan een van de digitale cliëntenpanels. De uitnodigingen van  WSV Het Centrum, Het Ambacht en MedZorg zijn in de maak. Medio 2021 hebben waarschijnlijk alle patiënten van de bij AOEL aangesloten huisartsenpraktijken de mogelijkheid gekregen om een enquête in te vullen. 

Deelgenoot van de uitkomsten
De deelnemers van de cliëntenpanels ontvangen na verwerking van de enquête de resultaten, zodat zij kunnen zien wat de enquête heeft opgeleverd en wat de zorgverleners na de evaluatie van de gegevens met deze resultaten doen. De uitslagen, conclusies en actiepunten worden gedeeld met de deelnemers en worden op de website van de huisartsenpraktijken geplaatst.

Anoniem
De ingevulde antwoorden worden anoniem verwerkt en niet voor andere doeleinden gebruikt. De e-mails aan de deelnemers worden verstuurd vanuit de veilige mailomgeving van AOEL. 

Aanmelden schept geen verplichting
Als u zich als deelnemer hebt aangemeld is er geen verplichting om deel te nemen, als het u niet uitkomt om de enquête in te vullen, dan is dat geen probleem. Mocht u zich willen afmelden voor deelname dan kan dat eenvoudig.

De uitslag van de enquête van WVS Dillenburg vindt u op de website van Gezondheidscentrum Dillenburg of klik hier als u er deze uitslagen wilt inzien.
cynthia2
Cynthia Ettema coördineert de uitrol van de digitale cliëntenpanels binnen Alphen op één Lijn.

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­