apothekers SAM 2633
De Samenwerkende Apothekers: 
Vlnr:: Sigrid van Daal, ~Kirsten Kouwen-Lubbers, Toine Seesing en Evelyn Schuil-Vlassak.

Beter sprak met het management team van de Samenwerkende Apothekers’ over  hun ervaringen na de overname van begin vorig jaar. 

“Als we de balans opmaken kunnen we wel zeggen dat ons eerste jaar, na de overname van samenwerkende apotheken, een veelbewogen jaar is geweest. Natuurlijk werden we vrijwel direct na de overname geconfronteerd met corona en dat had een grote impact op onze apotheken.“

Service en verstrekking tijdens Corona
Na de lockdown konden mensen plotseling hun medicijnen niet meer aan de balie afhalen en moesten wij de bezorging van medicijnen opschroeven. We gingen van 3 naar 6 bestelauto’s, waarvan de chauffeurs soms wel erg lange dagen maakten. Ook de medicijnkluisjes waren voor veel mensen een uitkomst. 

We hadden in onze plannen voor het afgelopen jaar al opgenomen dat we het contact met onze klanten wilden verbeteren en niet alleen logistieke  service wilden leveren. We hebben het idee dat juist door Corona het contact met cliënten is verbeterd. Vooral omdat we bij elke eerste en tweede uitgifte van een medicijn met de cliënt belden om uitleg te geven en mensen te attenderen op de heldere filmpjes met uitleg  op www.thuissluiter.nl.

Wat is het afgelopen jaar bereikt? 
Best wel veel, een paar in het oog springende zaken:
De ingeslagen weg om in Ter Aar herhalingsrecepten centraal klaar te zetten is  afgerond..Onze apothekersassistenten kregen hierdoor meer tijd voor onze cliënten.

Het zelf vervaardigen van medicijnen hebben we laten vervallen. We kopen deze medicijnen nu extern kwalitatief in en dat werkt prima. 

Met Thuiszorgorganisatie Activite hebben we afspraken gemaakt over de koppeling van het programma nCare met de medicijngegevens van ons apothekerssysteem. Thuiszorgmedewerkers kunnen online het medicijngebruik van een cliënt inzien en controleren of de medicijnen wel tijdig worden ingenomen. De medicijninname is beter controleerbaar en de kans op fouten is aanzienlijk verkleind. Twee jaar geleden hadden we hiermee een succesvolle start met thuiszorgorganisatie Buurtzorg. 

Wat zijn de plannen voor komend jaar?
We hebben een SLIM subsidie toegekend gekregen, hiermee bieden we ons personeel de gelegenheid zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Dit jaar starten we met het afnemen van DNA-materiaal bij mensen die een specifiek medicijn gebruiken. Hiermee kunnen we de dosering van medicijnen afstemmen op de erfelijke eigenschappen van patiënten en bijwerkingen voorkomen. Als voorbeeld kun je denken aan een middel dat de bloedstolling beïnvloedt, de werking kan per patiënt verschillen, met een DNA-test kan het medicijngebruik op de individuele patiënt worden afgestemd. We zullen hier binnenkort meer over naar buiten brengen.

Is de samenwerking succesvol?
Ja zeker, we hebben het afgelopen jaar hard gewerkt en veel zaken voor elkaar gekregen. Corona heeft ons best dwars gezeten, maar heeft ons ook kansen geboden. Het was onze wens als managementteam om ‘meewerkend apotheker’ te blijven en dat is gelukt en haalbaar gebleken. We vormen een hecht team en onze vergaderingen zijn collegiaal, maar zeker ook gezellig.

___________________________________________________________________________

Erst Jan2“Korte lijntjes en ze pakken  hun verantwoordelijkheid”

Ernstjan Troe, huisarts:“De samenwerking met de apotheken is eigenlijk altijd prima geweest, veel blijft hetzelfde, maar het is ook logisch dat er veranderingen komen. Ik zie dat de apothekers veel energie besteden aan het adviseren van patiënten en dat de patiënt de apotheek niet langer ziet als het afleverloket van medicijnen. Er verandert tegenwoordig nogal eens wat met medicijnen omdat bijvoorbeeld de zorgverzekeraar een ander merk verplicht, of dat er alternatieven gezocht moeten worden omdat bepaalde medicijnen niet verkrijgbaar zijn, waardoor andere namen, andere merken en afwijkende doosjes worden verstrekt. Dit leidt nogal eens tot ongenoegen bij de patiënt en de apotheker neemt hierin de verantwoordelijkheid, stelt de patiënt gerust en geeft uitleg over de verandering. Ik ervaar dat er wordt meegedacht, er zijn korte lijntjes in de samenwerking en de apothekers ontzorgen ons als huisartsen.”

___________________________________________________________________________

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­