“ Mijn droom is dat kinderen op school les krijgen in gezond leven.” - Hans van Selm
Hans van selm2

Zeven jaar lang was Hans van Selm voorzitter van Alphen op één lijn. In die functie was hij de drijvende kracht achter de samenwerking tussen de eerstelijnszorgverleners. Samen met andere pioniers Reggy Smith en Rob Beereboom stond hij aan de basis van de professionele organisatie die Alphen op éen Lijn nu is.


Hans: “Toen ik als huisarts begon werkten huisartsenpraktijken en andere eerstelijnszorgers voornamelijk solistisch. Er was echter een grote ambitie om de zorg te verbeteren, de vraag was alleen hoe?  We zijn begonnen met het vormen van een aantal gezondheidscentra. Die samenwerking groeide steeds verder waardoor we steeds bredere zorg konden bieden. De zorgverzekeraar zag in deze samenwerking voordelen, zowel, op het gebied van de zorg voor chronische patiënten, als in financieel opzicht. Het besef dat ‘je het niet alleen kan’ groeide en de eerste Geïntegreerde Eerstelijns Samenwerkingsverbanden (GESsen) werden gevormd. Deze samenwerkingsverbanden namen een groot deel van de zorg voor chronische patiënten over van de gespecialiseerde ziekenhuiszorg. 

De volgende logische stap was om deze samenwerkingsverbanden in Alphen te verenigen. Dat resulteerde in Alphen op één lijn, waar ik voorzitter werd. Het was een lange weg die veel mensen flink wat inspanning heeft gekost. Ik ben mijn directe collega’s dan ook  dankbaar dat zij voor mij de ruimte hebben gecreëerd om naast mijn taken als huisarts, het bestuurswerk te kunnen doen. 

We hebben binnen Alphen echt heel veel met elkaar bereikt en nu staan we aan de vooravond van weer een nieuwe stap. De wijksamenwerkingsverbanden, die de samenwerking tussen zorgverleners en het sociaal domein zullen optimaliseren.  

Ik wil ook wethouder Han de Jager, Mariska Smit van het AKO-overleg, Mark Kramer van Zorg en Zekerheid en de verschillende bestuursleden van de afgelopen jaren bedanken. En natuurlijk de vele zorgverleners binnen AOEL voor de back-up, samen hebben we het wel voor elkaar gekregen!

Met mijn vertrek op 1 april gaat AOEL werken met een nieuwe bestuursvorm met minder bestuursleden en een directeur die de organisatorische en dagelijkse taken op zich neemt. 

Dat betekent dat de bestuursleden zich weer exclusief kunnen richten op de inhoud van de zorg. Voor mij betekent het, dat ik weer volledig huisarts ben en weer 100% van mijn werkende tijd aan mijn patiënten kan wijden.

Ik heb nog wel een wens voor de toekomst van de zorg. Op dit moment hebben we veel te maken met patiënten met klachten die hun oorsprong vinden in de leefstijl. Ik zou het mooi vinden als kinderen op scholen les krijgen in hoe ze gezond kunnen leven.”

Publicatiejaar: 2021
Editie: voorjaar
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/3c34b2f4-ef7c-4499-aee3-4440fc971f95

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­