WSV SAM 3546 2

BETER vroeg aan Joke Amelunxen van De Blije Wijk om met haar vragen over WSV’s in gesprek te gaan met Hankie van Baasbank van AOEL.

In het vorige nummer van Beter heeft u kunnen lezen over de eerste stappen naar de vorming van WijkSamenwerkingsVerbanden (WSV). Een WSV wordt in de kern gevormd rondom een huisartsenpraktijk met fysiotherapeuten, diëtisten en apothekers. De samenwerking tussen die zorgverleners kende u al maar de samenwerking binnen een WSV gaat verder dan dat. Een WSV kan naast medische zorg ook nog intensiever gaan samenwerken met sociale en maatschappelijke hulp. Het is de basisbouwsteen voor goed samenwerkende eerstelijns zorg. Hoe deze samenwerking eruit ziet, is afhankelijk van de vraag van patiënten in een wijk en verschilt dus per WSV.

Joke Amelunxen: ‘Ik las over de WSV’s en vond het veelbelovend. Ik heb er echter wel een paar vragen en suggesties bij.’
Hankie van Baasbank: ‘Dat is fijn, omdat de WSV’s nog in de kinderschoenen staan en het goed is om er met betrokkenen over te praten. 
Ik hoop dat het duidelijk is dat een WSV nu nog een sterke medische focus heeft, maar dat het naast de medische kern, in de toekomst een meer centrale en brede functie zal krijgen.’

Joke Amelunxen: ‘Er zijn in Alphen veel initiatieven ter verbetering van de leefomstandigheden van inwoners, zoals: Financiële Alliantie, Werkgroep eenzaamheid en de recent opgestarte werkgroep ‘Kernen, Vinden, Verbinden en Samenwerken’, ik vraag me af of deze initiatieven in de toekomst binnen die WSV’s gaan samenwerken.’
Hankie van Baasbank: ‘Dat is in principe mogelijk, als het niet direct is, dan misschien indirect. Samengevat is het doel dat de eerstelijnszorg zich op wijkniveau organiseert, en op die manier gemakkelijker verbinding krijgt met het sociale domein. De huisarts kan straks wellicht iemand met buikpijn van de spanning, voor wie medicijnen wel het symptoom, maar niet de kwaal oplossen rechtstreeks op wijkniveau doorverwijzen naar iemand uit de schuldhulpverlening binnen zijn samenwerkingsverband. Een Praktijkondersteuner kan een eenzaam iemand introduceren bij een buurtvereniging. Belangrijk is dat drempels van de zorg lager worden. Waarom moet je bijvoorbeeld, als je bloed moet laten prikken, eerst naar een andere locatie? Met de groei van WSV’s wordt de zorg breder en completer.’ 

Joke Amelunxen: ‘Op welk moment zijn de WSV’s helemaal operationeel?’
Hankie van Baasbank:’ Er wordt hard aan gewerkt. We zijn op dit moment bezig met de werving van een eerste wijkmanager, die de verbindingen tussen WSV’s, instanties, zorg en hulpverlening legt. Het is lastig om een termijn te noemen omdat deze veranderingen tijd nodig hebben het is een groeimodel. Duidelijk is dat de WSV’s er morgen nog niet zijn.’

Joke Amelunxen:
 ‘ Hoe is de wijkindeling van de WijkSamenwerkingsVerbanden ontstaan?’
Hankie van Baasbank:  Als we uitgaan van de huisartspraktijken als basis is een indeling naar de bestaande wijkstructuur wel heel erg lastig. Huisartspraktijken richten zich niet op geografische wijken. De praktijken bestrijken met elkaar heel Alphen en zij zullen zelf, zoals ze dat ook gedaan hebben in de samenwerking met de fysiotherapeuten, diëtistes enz. samenwerking zoeken met instanties en organisaties. De fysiotherapeut binnen een bestaand samenwerkingsverband zoals Lupine bijvoorbeeld, hoeft niet persé zijn behandelruimte binnen dezelfde wijk te hebben. Het gaat erom dat huisartsen zich omringen met partners die mensen kunnen helpen met sociale en maatschappelijke problemen.’

Joke Amelunxen: ‘Toch zie ik geen relatie tussen bijvoorbeeld buurtgerichte aanpak en de WSV’s’.
Hankie van Baasbank: ‘Dat begrijp ik heel goed, maar het is onmogelijk om de huisartsenpraktijken fysiek over de wijken van Alphen te verdelen, dat is onhaalbaar. Misschien dat mensen in de toekomst kiezen voor een WSV bij hen in de wijk, dat gebeurde ook toen het nieuwe gezondheidscentrum Lupine met veel verschillende zorgverleners in gebruik werd genomen.’

Joke Amelunxen: ‘Wordt het voor de inwoners gemakkelijker om zorg te krijgen’?
Hankie van Baasbank: ‘Het maakt in ieder geval de behandeling van klachten, waarbij meerdere zorg- en hulpverleners betrokken zijn, gemakkelijker en beter.’

Joke Amelunxen: ‘Nu je het over gemakkelijker hebt: Alphen kent 68 nationaliteiten en veel communicatie en kennis van de voorzieningen gaat aan een grote groep mensen voorbij, dat is echt een aandachtspunt.’ 
Hankie van Baasbank: ‘Dit is een goed signaal, Joke. De gemeente speelt een belangrijke rol in het zorgaanbod van het sociale domein. Daarom zullen we in antwoord op jouw vraag nauw samenwerken met de gemeente. Voor de eerstelijns zorgverleners zijn taal- en gezondheidsachterstand en cultuurverschillen feiten waar rekening mee gehouden moet worden in het werk. Ik zal jou graag nog eens om tips vragen als we hiermee verder zijn.’

Joke Amelunxen: ‘Hoe wordt de jeugd betrokken bij de deze samenwerkingsverbanden? Ik zie in de netwerken waar ik bij betrokken ben, dat er veel over maar niet met de jeugd wordt gesproken.’
Hankie van Baasbank: ‘jongeren en jongvolwassenen vormen een belangrijk deel van onze maatschappij. Zij moeten een stem hebben als het gaat om hun leven en toekomst. Ik kan niet zeggen hoe en wat, maar kan wel zeggen dat ik het meeneem in het overleg over WSV’s zodat jongeren mee kunnen praten via een voor hen aantrekkelijk kanaal. Het moet duidelijk zijn dat er echt naar ze wordt geluisterd.’

Joke Amelunxen: ‘Zijn deze ontwikkelingen niet te theoretisch en te ambtelijk en komen ze uiteindelijk wel bij de cliënten/patiënten terecht?’
Hankie van Baasbank: ‘Goede vraag! Zoals blijkt staan we in Alphen op een kantelpunt als het gaat om een nieuwe kijk op zorg. Veel artsen en andere zorgverleners omarmen de ontwikkelingen en Alphen op één lijn zet zich schrap om de ingeslagen weg te realiseren. Het lijkt nu misschien theoretisch maar AOEL heeft het Service Bureau met professionele medewerkers ingericht om te zorgen dat we de zorg toekomstbestendig maken, praktisch en zonder te veel hinderlijke obstakels. Geen zorgen, de praktijk volgt op de plannen en mensen gaan er zeker van profiteren.’

 

Publicatiejaar: 2021
Editie: zomer
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/1f63c24c-0890-45f0-9f28-e754c2f852d2

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­