‘Tom in de Buurt' aanspreekpunt voor ZORG. Participe voor Indicaties en Preventie

 De aanbestedingen van de gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem voor de diensten binnen het sociaal domein zijn achter de rug. De uitvoering is gegund aan een aantal bekende organisaties die vanaf 1 januari 2022 het gemeentelijk beleid op het gebied van zorg en welzijn in de praktijk gaan brengen. Voor de gemeente Alphen betreft het drie aanbestedingen: Ondersteuning, Huishoudelijke hulp en Hulpmiddelen en een belangrijke subsidie:  Preventie 
De belangrijkste veranderingen zijn:

Ondersteuning: Tom in de Buurt
De naam Tom in de Buurt is inmiddels ingeburgerd in Alphen en staat nu voor de partijen die verantwoordelijk zijn voor zorg en ondersteuning bij WMO-maatwerkvoorzieningen. U kunt hier rechtstreeks terecht voor WMO-vragen, WMO-indicaties, PGB-aanvragen en informatie en advies over zorg en ondersteuning.
Binnen deze opdracht vallen ook maatschappelijkwerk en mantelzorg.De organisaties die onder naam Tom in de Buurt gezamenlijk optrekken zijn: Kwadraad, Gemiva, ActiVite, de Binnenvest, WMO-Maatwerk (ipse de Bruggen) en Kwintes.

Tom in de Buurt is voor indicaties bereikbaar op nummer: 088 900 45 67

Huishoudelijke hulp:  Tom in de Buurt
Wanneer u een WMo-indiciatie heeft, kunt u via Tom in de Buurt huishoudelijke hulp aanvragen. De in Alphen werkende organisaties zijn: Vierstroom Hulp Thuis, WIJdezorg (in samenwerking met Thuiszorg Izo en Axxicom), ActiVite (samen met Groenoord zorgt), Tzorg en Thuiszorg INIS. Voor Alphenaren met bestaande afspraken verandert er niet veel, u bent hier al over geïnformeerd.
Tom in de Buurt is bereikbaar op nummer 0172 42 75 00

Preventie: Participe en Kwadraad
Participe is samen met Kwadraad uitvoerder van Preventie. Onder Preventie vallen veel welzijnstaken, met het doel om Alphenaren gezond en met plezier in hun eigen omgeving te laten wonen. Het is een veelomvattend terrein, dat zaken omvat als, opvoeden en opgroeien, vrijwilligerswerk, buurthuizen, ontmoetingsactiviteiten, bewegingsinitiatieven persoonsalarmering, langer thuis blijven wonen, hulp bij administratieve zaken en vervoer binnen Alphen. Participe werkt samen met aantal onderaannemers. Participe is bereikbaar op nummer 0172 42 75 00

Hulpmiddelen: Medipoint en Welzorg

Het contract voor hulpmiddelen, zoals een scootmobiel, tillift, rolstoel is gegund aan: 
Medipoint (088-6 540 811) en Welzorg (088 0016 700).
Beide organisaties zijn 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week.

Dienstverlening dichterbij 
Binnenkort kunt u met vragen over hulp of ondersteuning ook in uw buurthuis terecht, zodat u niet meer naar het gemeentehuis hoeft te reizen. Zo brengt de gemeente hulp- en dienstverlening een stap dichterbij.

 


handejagerWethouder Han de Jager: “Van alle inwoners van Alphen is 90% in staat het eigen leven in te richten en de weg te vinden binnen onze instanties. De 10% die daar niet toe in staat is moeten we helpen, anders vallen deze mensen uit de boot en dat mag niet gebeuren. Denk aan mensen met een taal- of leesachterstand, mensen die niet mobiel zijn, mensen die de digitalisering in onze maatschappij niet kunnen bijhouden, mensen die in financiële problemen zitten, bijvoorbeeld door een scheiding.

Voor hen doen we het ... als je als gemeente daar geen oor voor hebt, dan sla je de plank volledig mis! 
Ons zorg- en welzijnsbeleid is op deze mensen gebaseerd.

We hebben de afgelopen jaren in Alphen een enorme slag gemaakt in de samenhang van zorg, ondersteuning en welzijn. We hebben geluisterd naar wat inwoners zelf inbrachten. Ons antwoord was meer maatwerk en minder formele richtlijnen. Dat was het fundament onder de aanbestedingen van het afgelopen jaar. Daarbij hielp de ervaring die we hier hadden met ‘Tom in de Buurt’.

Met onze aanpak zorgen we dat procedures en wachttijden korter zijn, en er zo min mogelijk gemeenteloketten moeten worden bezocht. Met als doel om onze inwoners zonder veel formeel gedoe de hulp en ondersteuning te geven die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.”

Publicatiejaar: 2021
Editie: winter
Link naar BETER: https://indd.adobe.com/view/c1d88557-a57f-4cae-91a5-764498f554d2

Ga met deze knop naar de startpagina van het BETER archief:

­