01. BETER 16 Mailing Visuals
Door de versoepeling van de overheidsmaat-regelen in verband met de Coronacrisis is het voor de zorgverleners van Alphen op één Lijn weer mogelijk hun deuren te openen. Huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en apotheken kunnen weer patiënten ontvangen en behandelen, met inachtneming van de geldende regels van het RIVM natuurlijk. Huisartsen deden dit al voor zorg die niet uitgesteld kon worden.

Respecteer de spelregels 
Als gevolg van de RIVM regels kunnen er minder patiënten tegelijk in wachtkamers en apotheek ontvangen worden. Er worden dus minder afspraken gemaakt, Van patiënten die een afspraak hebben  wordt gevraagd om op tijd te komen, van zorgverleners wordt gevraagd afspraken niet uit te laten lopen zodat mensen zo min mogelijk tijd in de wachtkamer hoeven door te brengen.  Om het contact met anderen te voorkomen is bij veel praktijken een aangepaste looproute uitgezet, houdt u zich hieraan. 

Hygiëne
Veel aandacht gaat naar hygiëne, de spreek- en behandelkamers worden frequent grondig gereinigd, er is handalcohol aanwezig en aan de patiënten wordt gevraagd de handen te reinigen. Ook zijn er hygiënemaatregelen genomen als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, bijvoorbeeld bij lichamelijk onderzoek of een behandeling. Wilt u weten wat de hygiëneregels zijn die uw zorgverlener hanteert? Vraag ernaar als u een afspraak maakt.

Het maken van een afspraak bij Coronaverschijnselen
Het wordt aangeraden bij verschijnselen van Corona zelf een afspraak te maken voor een test met een van de teststations in de regio, door te bellen met 0800-1202. 

Als u belt voor een afspraak bij huisarts, fysiotherapeut of diëtist zal deze u altijd vragen of u Corona symptomen heeft. Als u de huisarts belt met klachten die kunnen wijzen op Corona, zal de assistent altijd overleggen met de huisarts. Andere zorgverleners zullen u adviseren contact op te nemen met de huisarts of direct een afspraak voor een Coronatest te maken. 

01. gebouwen 2Het maken van een afspraak met uw zorgverlener
Als u geen symptomen van Corona heeft, kijkt de zorgverlener hoe u het beste bent geholpen. Dat kan zijn door een telefonisch consult, beeldbellen, of een fysieke afspraak. Afspraken via de websites of MGn zijn voorlopig nog niet mogelijk. Kom zoveel mogelijk alleen, als u begeleiding nodig heeft, dient uw begeleider buiten te wachten.

Stel een afspraak niet uit.
Tijdens het hoogtepunt van de Coronacrisis bleek dat mensen met klachten de zorg niet wilden overvragen, sommige klachten werden om die reden nog niet besproken. Problemen die al langer worden uitgesteld krijgen voorrang, net als meer dringende klachten of problemen.

Apotheken
De apotheken zijn weer geopend met minder balies dan u gewend was en natuurlijk wordt de anderhalve meter afstand aangehouden. Het afhalen van herhaalmedicatie gaat bij voorkeur via de afhaalkluis. De afhaalkluis wordt ook ingezet voor zelfzorgmiddelen of hulpmiddelen. Als er kosten aan uw medicatie zijn verbonden ontvangt u een factuur via een beveiligde e-maill. Indien u niet in staat bent uw medicijnen af te halen, worden deze bij u thuisbezorgd. Wilt u de medicijnen of hulpmiddelen toch liever zelf afhalen dan stuurt de apotheek u een sms of e-mail met het verzoek uw medicijnen af te halen. 

Inhaalslag bij zorg in het ziekenhuis
De ziekenhuizen hebben zich in de afgelopen periode vrijwel alleen beziggehouden met zorg voor Corona- patiënten. Andere behandelingen werden uitgesteld, of vonden telefonisch plaats. Zo ontstond een stuwmeer van uitgestelde zorg, het zal daardoor langer dan gebruikelijk duren voordat u met een verwijzing in het ziekenhuis terecht kunt. Wij vragen daarvoor uw begrip.

Positieve ontwikkeling
Onze zorgverleners en patiënten ervaarden de ontwikkelingen van zorg op afstand als positief en houden dit graag vast. Denk daarbij aan meer telefonisch of online contact met uw huisartsenpraktijk en andere zorgverleners. Daarnaast zal er in de toekomst ook meer accent liggen op zelfzorg, zoals het zelf meten van uw bloeddruk en het doorgeven van uw resultaten aan uw huisarts. 

Voorlopig zijn dit de maatregelen die wij in Alphen treffen. Als we ons gezamenlijk aan deze adviezen houden zal het ons lukken Corona in te tomen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn laten wij u dit weten. 

01. gebouwen 2kopie

nieuwsbriefkop

Beste mevrouw, meneer,

De afgelopen weken zijn voor iedereen vreemde weken geweest. Wij hebben onze huisartsenpraktijken en de eerstelijnszorg noodgedwongen anders moeten inrichten. Wij zijn heel blij met uw begrip voor deze situatie en de vele mooie reacties die we hebben ontvangen.

Nu de daling van het aantal besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames een feit is wordt er bij de eerstelijns zorgverleners gekeken hoe de reguliere zorg weer langzamerhand kan worden hervat.

U leest hieronder welke wijzigingen u bij de huisartsen, apotheken, fysiotherapeuten en diëtisten kan verwachten.

Met vriendelijke groet,
de zorgverleners van de aangesloten huisartsenpraktijken

Patientennieuwsbrief 13 mei: Corona update

Handtekening

Beste Client,

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als jij, of iemand in jouw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen we het even uit. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

  • Geen handen schudden
  • Neem je eigen badhanddoek mee
  • Was je handen voor en na de afspraak
  • 1 persoon per fysiotherapeut
  • Hoest en nies in je elleboog
  • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
  • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Fysiotherapiepraktijk van den Berg
Fysio Alphen
Douglas Fysiotherapie
Fysiotherapiepraktijk Rayer Healthcare
Praktijk Cesar oefentherapie

 

 

Rode kruis

Het Rode Kruis heeft haar hulp aangeboden om met vrijwilligers een actie te houden. Dit heeft in samenwerking met TOM in de buurt en de gemeente tot een actie geleidt, die gepland staat op donderdag 7 en vrijdag 8 mei. Alle zelfstandig wonende inwoners van 80 jaar en ouder worden huis-aan-huis bezocht (m.u.v. voormalig Rijnwoude). De vrijwilligers die langs de deur komen knopen een praatje aan als mensen daar behoefte aan hebben. Een folder wordt achter gelaten met nuttige informatie en telefoonnummers van organisaties die ondersteuning kunnen bieden. Dit wordt met leuke informatie gecombineerd, zoals verschillende puzzels en ideeën om de dag door te komen. Als mensen niet aan de deur komen, wordt de folder in de brievenbus gedaan.

Het doel van deze actie is zicht te krijgen op een kwetsbare doelgroep die het door sociaal isolement in deze Coronacrisis lastiger heeft. Door het geven van een beetje aandacht, maken we een gezamenlijk gebaar en kunnen kijken of hulp nodig is en hoe die kan worden geboden. Bij succes wordt bezien of en hoe andere thuiszittende kwetsbare doelgroepen wat extra aandacht kunnen krijgen.

Covid radarapp

Het LUMC verzamelt met de COVID Radar gegevens over klachten en het gedrag van mensen. Hiermee willen we een beter beeld krijgen van hoe de epidemie met het coronavirus (COVID-19) zich in uw regio ontwikkelt. Dat doen we door de gegevens die u ons geeft, heel goed te analyseren. Op die manier zoeken we met wetenschappelijk onderzoek aanknopingspunten om het virus beter onder controle te krijgen. Meer weten? Ga dan naar https://www.lumc.nl/org/coronavirus/covid-radar/

­